Anda di halaman 1dari 1

3/7/2017 Form Aplikasi Presensi ­ PJB Services

Lampiran 1 : Keputusan Direksi PT PJB Services
Nomor : CT/PJBS­BL/2017/00047
Tanggal : 07­03­2017
Surat Permohonan :
Cuti Tahunan

SURAT PERMOHONAN
PELAKSANAAN CUTI TAHUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : DIKA OKTAVIAN PRASETYA

Nomor Induk : 9014006BL

Jabatan/Grade : SUPERVISOR PRODUKSI C
Satuan Organisasi : UNIT JASA O&M (SUPPORTING) ­ OPERASI

Hak Cuti tahunan jatuh pada tanggal 1 Januari ­ 31 Desember 2017

mohon diizinkan melaksanakan cuti tahunan mulai tanggal 02­03­2017
sampai tanggal 02­03­2017
 

Untuk permohonan cuti tahunan, diisi :
Cuti tahunan yang telah diambil   (2) hari

Sisa cuti tahunan tahun 2017 adalah   (10) hari

Alamat dan nomor telepon selama cuti :
Jalan Medokan Sawah Baru No. 17C, Rungkut, Surabaya

081238763322
 
  Sidoarjo, 07­03­2017
Menyetujui, Pemohon,
   
   
   
   
(SUYANTO) (DIKA OKTAVIAN PRASETYA)
MANAJER UNIT MANAJER UNIT PLTU BOLOK

Tembusan :
1. Karyawan yang bersangkutan.
2. Atasan langsung karyawan yang bersangkutan.
3. Subdit Administrasi SDM.

Dalam hal pelaksanaan cuti tahunan/besar diijinkan maka :
a. Sebelum menjalankan cuti, agar melaporkan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung
atau pejabat yang ditunjuk.
b. Setelah menjalankan cuti, wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
c. Dalam hal setelah menjalankan cuti, karyawan tidak melaporkan diri kepada atasan langsung dan atau tidak bekerja
kembali sebagaimana biasa tanpa keterangan yang sah, dianggap mangkir dan diproses sesuai ketentuan yang
berlaku.

http://presensi.pjbservices.com/app/index/permohonan_cuti_tahunan 1/1