Anda di halaman 1dari 1

Laporan Penambahbaikan Kualiti Kurikulum Berterusan (CCQI)

KAMPUS : IPG KAMPUS PERLIS SEMESTER : 2 (Sem 2 Tahun 1)


JABATAN : JABATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BILANGAN PELAJAR : 15
PROGRAM : PISMP (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) KOD KURSUS : PBKK3073

Tahap Isu FAKTOR PENYEBAB CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB JANGKA MASA PENYELESAIAN

CDL Lesson Pelajar melibatkan diri di dalam Jumlah pelajar yang semakin Menghadkan jumlah aktiviti yang melibatkan pelajar Ketua Jabatan HEP Jun / Nov 2017
aktiviti/program yang dianjurkan oleh berkurangan mengakibatkan
kampus atau agensi luar kampus kumpulan yang terlibat adalah
sewaktu interkasi kuliah berlangsung kumpulan pelajar yang sama

CDL Lesson Bilik darjah kurang kondusif Suasana panas disebabkan sistem Penyaman udara atau sistem pengudaraan perlu ditambaik Pengurusan Jun / Nov 2017
menyebabkan pengajaran tidak selesa pengudaraan yang terganggu kerana
untuk kelangsungan selama 2 jam penyaman udara rosak.

Tanda Tangan Nama Tarikh


Pensyarah/
Penyelaras Kursus RASHIDI BIN HAMZAH
28-Nov-17

Tandatangan Ketua Nama Tarikh


Jabatan/Unit
FADILAH BT OTHMAN
28-Nov-17