Anda di halaman 1dari 1

Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan

1. Berkhasiat
_______________________________________________________
_____________________________________________

2. Melakukan
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Menjaga
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Menyihatkan
__________________________________________________
__________________________________________________

Berikan jawapan yang munasabah


Bagaimanakah kehidupan kamu jika tubuh badan kamu
sihat?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________