Anda di halaman 1dari 13

PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3

Tarikh : 02.01.2018 (Selasa) Minggu : 1


Nama Guru : XXXXXXXXXXX
Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang
(BilPelajar) Masa : 1045-1145
KANDUNGAN
Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000
Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI
Standard
Kandungan / 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor.
Objektif 1.2 Menulis nombor.
Pembelajaran
(i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000:
(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.
(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000:
(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
Standard menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan
Pembelajaran / abakus 4:1.
HasilPembelajaran (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka
mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor
yang terletak di antaranya.
Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang
diberi.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT
NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA
KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR
1.1 Memperkenalkan diri dan menunjuk cara dalam pengajaran
matematik.
2.1 Guru menulis beberapa nombor di papan putih dan menyuruh
beberapa murid untuk menyebut perkataan yang diberikan dengan
betul.
AktivitiStrategi
2.2 Guru menunjukcara mudah untuk menyebut sesuatu nombor
dengan betul
3.1 Latihan di dalam buku teks secara lisan.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah
Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 03.01.2018 (KHAMIS) Minggu : 1

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 1045-1145

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor.
Objektif 1.2 Menulis nombor.
Pembelajaran

(i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu
Standard
dalam perkataan.
Pembelajaran /
(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang
HasilPembelajaran
diberi dalam bentuk angka

BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menyebut nombor tersebut.
2.2 Guru menunjukcara menulis nombor yang diberi dalam angka
AktivitiStrategi
dan perkataan dengan betul.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 07.01.2018 (Ahad) Minggu : 1
Nama Guru : XXXXXXXXXXX
Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang
(BilPelajar) Masa : 1215-0115
KANDUNGAN
Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000
Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI
Standard
Kandungan /
1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Objektif
Pembelajaran
(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribu-seribu
(b) seratus-seratus
(c) sepuluh-sepuluh
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara
Standard tertib menaik dan menurun.
Pembelajaran / (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan
HasilPembelajaran 10 000 secara:
(a) seribu-seribu
(b) seratus-seratus
(c) sepuluh-sepuluh
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara
tertib menaik dan menurun.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT
NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA
KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru memanggil beberapa murid untuk menyebut nombor di
antara nombor-nombor tertentu sebagaimana dinyatakan di papan
putih.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara membilang nombor secara satu2, dua2 dan
seterusnya.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 08.01.2018 (Ahad) Minggu : 2

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 1145-1245

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.4 Menentukan nilai tempat.
Objektif
Pembelajaran

(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10 000.
(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.
Standard
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
Pembelajaran /
dengan menggunakan abakus 4:1.
HasilPembelajaran
(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
(a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa,
(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR


1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.
2.1 Guru menjelaskan bahawa setiap nombor berada di nilai
tempatnya sendiri yang dikenali sebagai rumah nombor.
2.2 Guru menunjukan nilai rumah nombor bagi nombor di papan
AktivitiStrategi putih.
2.3 GFuru bersoal jawab tentang nilai rumah nombor yang ditulis
dipapan putih.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah
Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 10.01.2018 (Selasa) Minggu : 2

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0845-0945

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.4 Menentukan nilai tempat.
Objektif
Pembelajaran

(v) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor
hingga 10 000.
(vi) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.
Standard
(vii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
Pembelajaran /
dengan menggunakan abakus 4:1.
HasilPembelajaran
(viii) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
(a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa,
(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR


1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.
2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah atau mencari beza bagi nombor tersebut.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah
Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 12.01.2018 (Khamis) Minggu : 2

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0745-0845

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.5 Melengkapkan pola nombor.
Objektif
Pembelajaran

Standard
(i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.
Pembelajaran /
Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi.
HasilPembelajaran

BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah atau mencari beza bagi nombor tersebut.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 15.01.2018 (Ahad) Minggu : 3

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 1145-1245

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.6 Membundarkan sebarang nombor.
Objektif
Pembelajaran

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh,


Standard ratus dan ribu yang terdekat.
Pembelajaran / (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor
HasilPembelajaran hinggga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan
ribu terdekat.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah atau mencari beza bagi nombor tersebut.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 17.01.2018 (Selasa) Minggu : 3

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0845-0945

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan /
1.6 Membundarkan sebarang nombor.
Objektif
Pembelajaran

(iii) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh,


Standard ratus dan ribu yang terdekat.
Pembelajaran / (iv) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor
HasilPembelajaran hinggga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan
ribu terdekat.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah atau mencari beza bagi nombor tersebut.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 19.01.2018 (Khamis) Minggu : 3

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0745-0845

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan / 1.6 Membundarkan sebarang nombor.
Objektif 1.7 Menganggar.
Pembelajaran

Standard (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:


Pembelajaran / (a) menyatakan kuantiti,
HasilPembelajaran (b) menggunakan perkataan “lebih kurang” dan “kurang daripada”.

BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah atau mencari beza bagi nombor tersebut.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 25.01.2018 (Selasa) Minggu : 4

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0745-0845

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan /
2.1 Menambah sebarang dua nombor
Objektif
Pembelajaran

(i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa


mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan
Standard mengumpul semula dari:
Pembelajaran / (a) sa ke puluh,
HasilPembelajaran (b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya
hingga 1000.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks secara lisan dan buku aktiviti.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah

Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 26.01.2018 (Selasa) Minggu : 4

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 1145-1245

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan /
2.1 Menambah sebarang dua nombor
Objektif
Pembelajaran

(i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa


mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan
Standard mengumpul semula dari:
Pembelajaran / (a) sa ke puluh,
HasilPembelajaran (b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya
hingga 1000.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks secara lisan dan buku aktiviti.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah
Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________


PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 3
Tarikh : 27.01.2018 (Khamis) Minggu : 4

Nama Guru : XXXXXXXXXXX

Kelas dan Masa Kelas : 3 Cemerlang


(BilPelajar) Masa : 0845-0945

KANDUNGAN

Bidang/Tema : NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10000

Tajuk : NOMBOR DAN OPERASI

Standard
Kandungan /
2.1 Menambah sebarang dua nombor
Objektif
Pembelajaran

(i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa


mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan
Standard mengumpul semula dari:
Pembelajaran / (a) sa ke puluh,
HasilPembelajaran (b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya
hingga 1000.
BBM A. BUKU TEKS, PAPAN SELIT

NilaiMurni A. BERANI MENCUBA, KERJASAMA

KBKK/CCTS A. KECERDASAN PELBAGAI, BERFIKIR

1.1 Mengimbas pelajaran yang lepas.


2.1 Guru menulis 2 nombor di papan putih dan menyuruh beberapa
murid untuk menambah.
AktivitiStrategi 2.2 Guru menunjukcara menyelesaikan soalan yang diberi.
3.1 Latihan di dalam buku teks secara lisan dan buku aktiviti.
3.2 Perbincangan jawapan.
4.0 Latihan kerja rumah
Catatan/Impak
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

SEMAKAN : ___________________ TARIKH : _____________________