Anda di halaman 1dari 2

RMK: BMMB3103 PENULISAN KREATIF SASTERA KANAK-KANAK

1. Perkembangan Sastera Kanak-Kanak


 Konsep
 Peranan
 Sumbangan dalam perkembangan kesusasteraan
Melayu
2. Genre Sastera Kanak-Kanak
 Tokoh
 Tema
 Ciri
 Nilai
 Jenis
 Cerita rakyat
 Cerita pendek / cerpen
 Novel
 Drama
 Puisi
3. Konsep Kreativiti
 Peribadi kreatif
 Individu kreatif
 Ciri-ciri peribadi kreatif
4. Proses Kreatif
 Teori Proses Kreatif – Graham Wallas
 Proses Dalaman (unsur-unsur instrinsik)
 Proses Luaran (unsur-unsur ekstrinsik)
5. Penghasilan Puisi Tradisional
 Penciptaan Karya
 Pantun
 Syair
 Gurindam
 Seloka
 Nazam

 Penyuntingan dan Pemurnian Karya


 Pantun
 Syair
 Gurindam
 Seloka
6. Penghasilan Puisi Moden
 Penciptaan Karya
 Sajak

 Penyuntingan dan Pemurnian Karya


 Sajak
7. Penghasilan Lirik Lagu
 Penulisan Lirik
 Lagu rakyat
 Lagu kanak-kanak
 Lagu kotemporari
 Penyuntingan dan Permurnian Liril Lagu
 Lagu rakyat
 Lagu kanak-kanak
 Lagu kotemporari

8. Penghasilan Prosa Moden


 Penulisan Karya
 Cerpen

 Penyuntingan dan Pemurnian Karya Cerpen


9. Penghasilan Cerita
 Penulisan Cerita
 Cerita pendek

 Penyuntingan dan Pemurnian Karya Cerita Pendek


10. Penilaian Karya
 Struktur Karya
 Pemikiran Penulis