Anda di halaman 1dari 3

Senaraikan sepuluh kata nama am yang terdapat dalam ayat-

ayat dibawah.