Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

UJIAN DIAGNOSTIK UPSR 2016


NOMBOR SOALAN JAWAPAN ARAS KONTEKS (SUBTOPIK)
1 D R Nombor Bulat
2 B R Pecahan
3 C R Masa dan Waktu
4 C R Jisim
5 D R Nombor dan Operasi
6 D R Ruang
7 B R Nisbah dan Kadaran
8 A R Pecahan
9 D R Perpuluhan
10 B S Operasi Bergabung
11 C R Darab
12 A R Wang
13 A R Tolak
14 A R Perpuluhan
15 C S Peratus
16 C S Pecahan
17 B R Masa dan Waktu
18 A R Panjang
19 D R Jisim
20 B R Pengurusan Data
21 A S Nombor dan Operasi
22 D S Nombor dan Operasi
23 B R Jisim
24 C R Wang
25 A R Masa dan Waktu
26 D R Isi padu cecair
27 B S Nisbah dan Kadaran
28 C S Jisim
29 C R Peratus
30 A S Ruang
31 C S Panjang
32 D R Koordinat
33 B T Wang
34 B T Pengurusan Data
35 D R Ruang
36 B S Pecahan
37 C T Ruang
38 A T Wang
39 A T Jisim
40 B T Isi padu cecair