Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI


TAHUN 2 (2015)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN


MINGGU BIDANG TEMA TAJUK/ TOPIK
KANDUNGAN (Murid boleh : ) AKTIVITI

1&2 Kemahiran Kemahiran 1. Kenali Saya 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Mengkod
Visual Mengenal - Konsonan dilihat huruf
Huruf - Vokal 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Latih tubi
- Turutan huruf diransang
A-Z 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
tepat
2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat

3 Kemahiran Kemahiran 2. Bijak Nombor 1.2, 1.3, 2.1 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengkod
Visual Mengenal - Mengenal diransang nombor
Angka angka 1 hingga 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Membilang
1000 dilakukan oleh guru atau rakan dengan bahan
2.1 Menyatakan dan melakukan apa konkrit
yang diisyarat - Mengeja
nombor dengan
kad imbasan
- Mengecam
simbol
matematik
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

4 Kemahiran Keluarga 3. Keluargaku 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengkod kata
Visual Kembangan Sayang diransang panggilan
- Ayah, ibu, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Menamakan
abang, adik, dilakukan oleh guru atau rakan keluarga asas,
kakak, datuk, 2.1 Menyatakan dan melakukan apa kembangan
nenek yang diisyarat - Soaljawab
- Bapa saudara, 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
emak saudara, melayu dari isyarat atau kod
mak cik, pak
cik

5 Kemahiran Hari dan 4. Hari dan Masa 1.1, 1.4, 2.3, 3.2 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual Masa - 12 bulan dalam dilihat - Pengenalan
setahun 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan hari dan masa
- tempoh waktu tepat dengan kad
pagi, tengahari, 2.3 Membentuk frasa asas bahasa imbasan
petang, malam melayu dari isyarat atau kod
- 7 hari dalam 3.2 Berkomunikasi dengan
seminggu menggunakan pola ayat yang mudah
- Masa (jam) dan betul
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

6&7 Kemahiran Pekerjaan 5. Pekerjaan 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Perbincangan
Visual - Tukang 3.4 dilakukan oleh guru atau rakan fungsi pekerjaan
gunting, tukang 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Tunjuk gambar
kasut, posmen, tepat - Mengkod jenis
pengurus, 2.2 Memperluaskan perbendaharaan pekerjaan
pegawai, ahli kata secara umum - Membaca teks
bomba 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
- Kerani, melayu dari isyarat atau kod
jururawat, 3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
polis, askar, mudah secara isyarat atau lisan
doktor,
peniaga,
nelayan, petani,
penoreh

8 Kemahiran Persekitaran 6. Sekolah Kami 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Mengkod
Visual Sekolah - Kemudahan di 2.3 dilihat kemudahan di
sekolah 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan sekolah
- Kemudahan tepat - Tunjuk gambar
dan peralatan 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Membaca teks
dalam bilik yang diisyarat
darjah 2.2 Memperluaskan perbendaharaan
- Peralatan dalam kata secara umum
makmal 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
komputer melayu dari isyarat atau kod
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

9 Kemahiran Persekitaran 7. Rumahku 1.1, 1.4, 2.3, 2.4 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual Rumah - Ruangan dalam dilihat - Mengkod
rumah 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan peralatan
- Peralatan dalam tepat - Membina frasa
rumah 2.3 Membentuk frasa asas bahasa adjektif
- Peralatan di melayu dari isyarat atau kod
dapur 2.4 Memperkembangkan kemahiran
- Peralatan dalam membentuk frasa dan klausa
bilik tidur

10 Kemahiran Persekitaran 8. Persekitaranku 1.3, 1.4, 2.2, 2.3 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Perbincangan
Visual Lain - Persekitaran dilakukan oleh guru atau rakan - Mengeja
awam 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
tepat - Membaca teks
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

11 Kemahiran Kata Kerja 9. Sekolahku, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - mengkod
Visual Rumahku 2.2, 3.2 diransang aktiviti
- Kata kerja di 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod kata
sekolah dilakukan oleh guru atau rakan kerja
- Kata kerja di 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Tunjuk gambar
rumah tepat - Membaca teks
2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Soaljawab
yang diisyarat - Perbincangan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

2.2 Memperluaskan perbendaharaan


kata secara umum
3.2 Berkomunikasi dengan
menggunakan pola ayat yang mudah
dan betul

12 Kemahiran Makanan 10. Makanan 1.1, 1.4, 2.1 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual dan Kegemaran dilihat - Tunjuk gambar
Minuman - Makanan 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
- Minuman tepat - Membaca teks
- Kuih, biskut 2.1 Menyatakan dan melakukan apa -Soaljawab
- Makanan yang diisyarat
ringan

13 Kemahiran Warna 11. Warna Ceriakan 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Hidupku 3.6 diransang - Mengkod
- Warna asas 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Perbincangan
- Warna dilakukan oleh guru atau rakan - Soaljawab
campuran spt 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Membaca teks
biru tua, biru yang diisyarat - Menamakan
muda, merah 2.2 Memperluaskan perbendaharaan warna
tua, merah kata secara umum
muda, kuning 3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat
di raja atau lisan

14 Kemahiran Bahagian 12. Badanku 1.1, 1.2, 2.1, 2.4 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual Tubuh - Bahagian asas dilihat - Mengkod
badan 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
diransang - Mengeja
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Membaca teks


yang diisyarat
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa
15 Kemahiran Pakaian 13. Pakaianku 1.1, 1.4, 2.3 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Mengkod
Visual - Pakaian dilihat - Tunjuk gambar
sekolah 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengeja
- Pakaian di tepat - Membaca teks
rumah 2.3 Membentuk frasa asas bahasa - Menamakan
- Pakaian formal melayu dari isyarat atau kod
kerja
- Perhiasan

16 Kemahiran Kata 14. Sekolah Bersih 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Membaca teks
Visual Adjektif Murid Ceria dilakukan oleh guru atau rakan - Soaljawab
- Kata adjektif 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
objek tepat
- Kata adjektif 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
orang melayu dari isyarat atau kod
- Kata adjektif 2.4 Memperkembangkan kemahiran
perbuatan membentuk frasa dan klausa

17 Kemahiran Bentuk 15. Kenali Bentuk 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Segiempat 3.4 diransang - Menamakan
sama, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
segiempat dilakukan oleh guru atau rakan - Latih tubi
tepat, segitiga, 2.1 Menyatakan dan melakukan apa mengeja
bujur, bulat yang diisyarat - Perbincangan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

2.3 Membentuk frasa asas bahasa - Membaca teks


melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan
18 Kemahiran Agama 16. 1Malaysia 1.1, 1.4, 2.1 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual - Agama spt dilihat - Tunjuk gambar
Islam, Kristian, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca teks
Hindu, Buddha tepat - Mengkod
- Tempat ibadat 2.1 Menyatakan dan melakukan apa
spt masjid, yang diisyarat
gereja, kuil,
tokong
- Bangsa spt
melayu, cina,
india, orang
asli, kadazan,
iban, serani
19 Kemahiran Perayaan 17. Perayaan di 1.3, 1.4, 3.4 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual Malaysia dilakukan oleh guru atau rakan - Bercerita
- Hari 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca tekS
Kebangsaan, tepat - Mengkod
Thaipusam, 3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
Maulidur mudah secara isyarat atau lisan
Rasul, Hari
Wesak, Hari
Gawai
- Hari raya,
Deepavali,
Tahun Baru
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

Cina

20 Kemahiran Haiwan 18. Sehari di Zoo 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Perbincangan
Visual - Haiwan di darat 3.4 dilakukan oleh guru atau rakan - Tunjuk gambar
- Haiwan di air 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
- Haiwan tepat - Bercerita
peliharaan 2.2 Memperluaskan perbendaharaan - Membaca teks
- Haiwan jinak kata secara umum - Soaljawab
- Haiwan liar 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat
mudah secara isyarat atau lisan

21 Kemahiran Buah-buahan 19. Dusun Datuk Li 1.1, 1.4, 2.2, 2.3 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual Lan dilihat - Perbincangan
- Buah-buahan 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca teks
tempatan tepat - Mengkod
- Buah-buahan 2.2 Memperluaskan perbendaharaan - Menamakan
import kata secara umum -Membezakan
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod

22 Kemahiran Tumbuh- 20. Bunga Hiasan 1.2, 1.3, 2.3, 2.4 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual tumbuhan Taman diransang - Soaljawab
- Jenis bunga spt 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
bunga kertas, dilakukan oleh guru atau rakan - Perbincangan
bunga anggerik, 2.3 Membentuk frasa asas bahasa - Penggunaan
bunga matahari melayu dari isyarat atau kod realia
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

- Bahagian 2.4 Memperkembangkan kemahiran


bunga spt membentuk frasa dan klausa
kelopak, daun,
duri, bunga,
pucuk

23 Kemahiran Kenderaan 21. Kenderaan Dahulu 1.1, 1.3, 2.3 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual dan Sekarang dilihat - Mengkod
- Kenderaan 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Membaca teks
dahulu dilakukan oleh guru atau rakan - Soaljawab
- Kenderaan 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
sekarang melayu dari isyarat atau kod
- Kenderaan
darat
- Kenderaan air
- Kenderaan
udara

24 Kemahiran Perasaan 22. Perasaan Kami 1.3, 1.4, 2.1, 2.3 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
visual - cemburu, dilakukan oleh guru atau rakan - Mengkod
gembira, bosan, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca teks
lega, bimbang, tepat
bangga, sedih 2.1 Menyatakan dan melakukan apa
yang diisyarat
2.3 Membentuk frasa asas bahasa
melayu dari isyarat atau kod
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

25 Kemahiran Sukan dan 23. Satu Murid Satu 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual Permainan Sukan 2.3 dilakukan oleh guru atau rakan - Mengkod
- Permainan dan 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengeja
sukan tepat - Membaca teks
antarabangsa 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Soaljawab
spt olahraga yang diisyarat
- Permainan 2.2 Memperluaskan perbendaharaan
tradisional spt kata secara umum
wau, congkak 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
- Sukaneka melayu dari isyarat atau kod

26 Kemahiran Kesihatan 24. Kesihatan Kita 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual dan - Jenis penyakit 2.4 diransang - Soaljawab
Perubatan spt ruam, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
muntah, pening dilakukan oleh guru atau rakan - Membaca teks
- Peralatan di 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan
hospital dan tepat
klinik spt jarum 2.2 Memperluaskan perbendaharaan
suntik, kerusi kata secara umum
roda 2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

27 Kemahiran Arah 25. Taman Perumahan 1.1, 1.4, 2.2, 2.3 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Soaljawab
Visual - Dekat, jauh, dilihat - Membaca teks
tengah-tengah, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
hampir, hujung tepat
- Sana, sini, 2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kanan, kiri, kata secara umum
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

hadapan 2.3 Membentuk frasa asas bahasa


melayu dari isyarat atau kod
28 Kemahiran Alam 26. Indahnya Alam 1.2, 1.3, 2.1 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Semulajadi - Pulau, laut, diransang - Perbincangan
pantai, gunung, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Soaljawab
kolam, kayu dilakukan oleh guru atau rakan - Membaca teks
- Angin, langit, 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Mengkod
hujan, awan, yang diisyarat
bulan, bintang

29 Kemahiran Pendidikan 27. Alam 1.1, 1.4, 2.3, 3.4 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Perbincangan
Visual Persekolahanku dilihat - Tunjuk gambar
- Menulis, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca teks
mengira, tepat - Mengkod
melukis, 2.3 Membentuk frasa asas bahasa - Latih tubi
mengeja melayu dari isyarat atau kod membuat
- Prasekolah, 3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat perbandingan
tahun mudah secara isyarat atau lisan
persekolahan,
sekolah rendah,
tingkatan
- Lebih besar,
lebih kecil,
lebih, kurang
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

30 Kemahiran Kerajaan 28. Hormati 1.2, 1.4, 2.1, 2.4 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Pemimpin diransang - Membaca teks
- Yang di- 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Mengkod
Pertuan Agong, tepat - Perbincangan
Perdana 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Soaljawab
Menteri, Hakim yang diisyarat
- Istana Negara, 2.4 Memperkembangkan kemahiran
Jabatan membentuk frasa dan klausa
Perdana
Menteri,
Mahkamah

31 Kemahiran Galian 29. Kenali Bahan 1.1, 1.3 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual Galian dilihat - Membaca teks
- Minyak, garam 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
- Besi, bijih dilakukan oleh guru atau rakan - Perbincangan
timah - Mengeja
- Emas, berlian

32 Kemahiran Kata Bantu 30. Lawatan ke Pulau 1.1, 1.2, 2.2, 2.4 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual Pinang dilihat - Mengkod
- Akan, belum, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Membaca teks
sudah diransang - Soaljawab
2.2 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum
2.4 Memperkembangkan kemahiran
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

membentuk frasa dan klausa


33 & 34 Kemahiran Ukuran 31. Kenali Ukuran 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Unit masa spt diransang - Menamakan
jam, minit, saat 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
- Unit timbangan dilakukan oleh guru atau rakan - Membaca teks
spt gram, 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Soaljawab
kilogram yang diisyarat - Latih tubi
2.3 Membentuk frasa asas bahasa membaca masa
melayu dari isyarat atau kod - Perbincangan

35 Kemahiran Kata Ganti 32. Perkelahan 1.2, 1.4, 2.2, 2.4 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Nama Keluarga Aiman diransang - Perbincangan
- Dia, mereka, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Membaca teks
kita, kami, tepat - Mengkod
kamu, saya, 2.2 Memperluaskan perbendaharaan - Soaljawab
awak kata secara umum
2.4 Memperkembangkan kemahiran
membentuk frasa dan klausa

36 Kemahiran Ucapan 33. Hari Lahir Aiman 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual Bertatasusila - Selamat datang, 3.2 dilakukan oleh guru atau rakan - Lakonan
apa khabar, 1.4 Membentuk isyarat dan kod dengan - Perbincangan
khabar baik, tepat - Mengkod
assalamualaiku 2.3 Membentuk frasa asas bahasa
m, melayu dari isyarat atau kod
waalaikumussal 2.4 Memperkembangkan kemahiran
am, helo, membentuk frasa dan klausa
terima kasih, 3.2 Berkomunikasi dengan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 2 (2015)

selamat tinggal, menggunakan pola ayat yang mudah


selamat jalan dan betul

37 Kemahiran Kata Tanya 34. Kantin Sekolah 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Kami diransang - Soaljawab
- Di manakah, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Membaca teks
apakah, dilakukan oleh guru atau rakan - Mengkod
berapakah, 2.1 Menyatakan dan melakukan apa - Latih tubi
siapakah, yang diisyarat mengeja
bilakah, 2.2 Memperluaskan perbendaharaan
mengapakah, kata secara umum
bagaimanakah

38 Kemahiran Psikomotor 35. Ikut Saya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Koordinasi mata - Tunjuk gambar
Pra-isyarat - Meniru 1.2 Aktiviti kelembutan - Aktiviti motor
pergerakan 1.3 Aktiviti bebas kasar dan halus
guru atau rakan 1.4 Koordinasi mata-tangan - Aktiviti
- Membentuk konsep
doh, plastisin, pergerakan
memerah span
- Bermain
dengan pasir
dan air,
melakar di
udara