Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI


TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN


MINGGU BIDANG TEMA TAJUK/ TOPIK
KANDUNGAN (Murid boleh : ) AKTIVITI

1-3
TRANSISI
4 Kemahiran Sekolah Ana 1. Mari Membaca 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual - Vokal 1.5 1.2 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk kad
- Konsonan dilakukan oleh guru dan rakan huruf
- Turutan abjad 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan - Tunjuk kad
A-Z / a-z tepat angka
- Mengenal 1.4 Memadankan huruf dengan yang - Mengkod
angka 1-50 diisyarat huruf, angka,
1.5 Memadankan angka dengan yang dan gambar
diisyarat - Latih tubi

5 Kemahiran 2. Kantin Sekolah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Mengecam isyarat kata tanya - Tunjuk gambar
Visual - Kata tanya 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan - Soaljawab
(apa, berapa, tepat - Mengkod kata
bagaimana, 1.3 Memadankan isyarat dengan kata tanya
bila, mana, tanya - Mengeja
mengapa, siapa) 1.4 Memperkenalkan simbol ‘?’ perkataan kata
tanya
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

6 Kemahiran 3. Bersopan Santun 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual - Ucapan dilakukan oleh guru dan rakan - Mengeja
bertatasusila 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan
(selamat pagi, tepat ucapan
selamat petang, 1.3 Membentuk frasa menggunakan - Mengkod
selamat perkataan ucapan bertatasusila perkataan
tengahari, ucapan
selamat malam, - Bercerita
selamat datang,
terima kasih,
maaf)

7 Kemahiran Hidup 4. Keluarga Ana 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual Bahagia - Keluarga asas 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
(ayah, emak, tepat perkataan
abang, kakak, 1.3 Membentuk frasa menggunakan keluarga
adik) perkataan ahli keluarga - Mengeja
perkataan
keluarga
- Membaca
petikan
- Bercerita
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

8 Kemahiran 5. Kawan-kawan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Membaca
Visual Ana diransang dialog
- Ganti nama 1.2 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
(saya, awak, dilakukan oleh guru dan rakan perkataan ganti
dia, sendiri, 1.3 Membentuk isyarat atau kod nama
kita) dengan tepat Tunjuk gambar
1.4 Membentuk frasa menggunakan
kata ganti nama

9 Kemahiran 6. Pekerjaan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual - Doktor, guru, 1.5 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengeja
askar, polis, diransang perkataan
kerani, nelayan, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang pekerjaan
mekanik, ahli dilakukan oleh guru dan rakan - Bercerita
bomba 1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
tepat perkataan
1.5 Membentuk frasa menggunakan pekerjaan
perkataan pekerjaan - Membaca
petikan

10 Kemahiran 7. Sekolah Bersih 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual - Persekitaran 1.5 1.2 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
sekolah (murid, dilakukan oleh guru dan rakan perkataan
tingkap, bakul 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan persekitaran
sampah, bilik tepat sekolah
guru, kertas, 1.4 Membentuk frasa menggunakan - Bercerita
lampu, kipas) perkataan persekitaran sekolah
1.5 Membina ayat mudah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

11 Kemahiran 8. Rumah Stacy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Persekitaran 1.5 diransang - Mengkod
rumah (cawan, 1.2 Meniru pergerakan tangan yang perkataan
langsir, bantal, dilakukan oleh guru dan rakan persekitaran
pinggan, garpu, 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan rumah
senduk, sudu, tepat - Mengeja
gelas, radio, 1.4 Membentuk frasa menggunakan perkataan
selimut, piring, perkataan persekitaran rumah - Latih tubi
katil, 1.5 Membina ayat mudah - Membaca frasa
televisyen)

12 Kemahiran Rekreasi 9. Kemudahan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual Awam 1.5, 1.6 dilihat - Mengkod
- Persekitaran 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau perkataan
lain (kampung- diransang persekitaran lain
klinik, rumah, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengeja
surau, kedai… dilakukan oleh guru dan rakan perkataan
bandar-balai 1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan persekitaran lain
bomba, pejabat tepat - Latih tubi
pos, kuil, balai 1.5 Membentuk frasa menggunakan - Membaca
polis, masjid) perkataan persekitaran lain petikan
1.6 Membina ayat mudah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

13 Kemahiran 10. Hari Keluarga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual - Kata kerja (lari, 1.5 dilakukan oleh guru dan rakan - Mengkod
padam, kejar, 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan kata
baca, salam, tepat kerja
curi) 1.3 Menyatakan dan melakukan apa - Mengeja
yang diisyarat perkataan kata
1.4 Membentuk frasa menggunakan kerja
perkataan kata kerja - Membaca frasa
1.5 Membina ayat kompleks yang
mudah

14 Kemahiran 11. Makanan dan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual Minuman 1.5 dilakukan oleh guru dan rakan - Mengkod
- Nasi, mi, roti, 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan
kuih, biskut, tepat makanan dan
burger, susu, 1.3 Memadankan gambar dengan kod minuman
kopi, teh, sirap, 1.4 Membentuk frasa menggunakan - Bercerita
aiskrim perkataan makanan dan minuman - Mengeja
1.5 Membina ayat kompleks yang perkataan
mudah makanan dan
minuman
- Membaca
petikan

15 Kemahiran 12. Warna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual - Kuning, biru, 1.5 1.2 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
merah, hijau, dilakukan oleh guru dan rakan perkataan warna
hitam, putih 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan - Bercerita
tepat - Membaca frasa
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

1.4 Mewarnakan gambar mengikut


isyarat atau kod oleh guru
1.5 Memperluaskan perbendaharaan
kata secara umum

16 Kemahiran 13. Kedai 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual - Ukuran (besar, 1.5 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Bercerita
kecil, panjang, diransang - Mengkod
pendek, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang perkataan
banyak, sedikit) dilakukan oleh guru dan rakan ukuran
1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengeja
tepat perkataan
1.5 Membentuk frasa menggunakan ukuran
perkataan ukuran - Membaca
petikan

17 Kemahiran Selamat dan 14. Anggota Badan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Ceria - Bahagian tubuh 1.5 diransang - Bercerita
(kepala, muka, 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
leher, tangan, tepat perkataan
kaki, dada, 1.3 Menunjukkan bahagian tubuh yang bahagian tubuh
rambut, dahi, diisyarat - Membaca frasa
kening, hidung, 1.4 Mengkod bahagian tubuh yang - Membina ayat
gigi, mulut, ditunjuk oleh guru
mata, telinga, 1.5 Membentuk frasa menggunakan
bibir) perkataan bahagian tubuh
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

18 Kemahiran 15. Pakaian 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Baju kurung, diransang - Bercerita
baju melayu, 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
tudung, kemeja, tepat perkataan
seluar, kasut 1.3 Mewarnakan pakaian yang diisyarat pakaian
1.4 Membentuk frasa menggunakan - Membina ayat
perkataan pakaian - Membaca
petikan

19 Kemahiran 16. Jiran Baharu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Kata adjektif diransang - Bercerita
(pandai, 1.2 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
garang, baik, dilakukan oleh guru dan rakan perkataan kata
masin, sejuk, 1.3 Membina ayat mudah adjektif
tinggi, malas, 1.4 Membina ayat kompleks - Membaca ayat
rajin) - Lakonan

20 Kemahiran 17. Taman Permainan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual - Bentuk (bulat, dilihat - Bercerita
segiempat, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengkod
segitiga) diransang perkataan
1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan bentuk
tepat - Membaca ayat
1.4 Membentuk frasa menggunakan - Membuat
perkataan bentuk bentuk dengan
plastisin
- Soaljawab
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

21 Kemahiran 18. Hari Kebangsaan 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Kaum, Negeri, diransang - Bercerita
dan Agama 1.2 Memperluaskan perbendaharaan - Mengkod
(cina, melayu, kata secara umum perkataan kaum,
orang asli, 1.3 Membentuk frasa menggunakan negeri, dan
india, serani, perkataan kaum, negeri, dan agama agama
dan 14 buah - Membina ayat
negeri di - Membaca ayat
Malaysia)

22 Kemahiran Aman dan 19. Perayaan di 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Makmur Malaysia diransang - Bercerita
- Hari Raya 1.2 Memperluaskan perbendaharaan - Membina ayat
Aidilfitri, kata secara umum - Mengkod
Tahun Baru 1.3 Membentuk frasa menggunakan perkataan
Cina, Hari perkataan perayaan perayaan
Krismas, - Membaca
Deepavali dialog

23 Kemahiran 20. Kampung Datuk 1.1, 1.2 1.1 Mengecam apa yang dilihat - Tunjuk gambar
Visual Ana 1.2 Membentuk frasa menggunakan - Bercerita
- Haiwan (ayam, perkataan haiwan - Membaca ayat
kucing, lembu, - Mengkod
tikus, kambing, perkataan
monyet, ikan) haiwan
- Membina ayat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

24 Kemahiran 21. Buah-buahan dan 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Membentuk isyarat atau kod dengan - Tunjuk gambar
Visual Sayur-sayuran tepat - Bercerita
- Limau, ciku, 1.2 Memperluaskan perbendaharaan - Mengkod
manggis, kata secara umum perkataan
rambutan, 1.3 Membentuk frasa menggunakan buahan dan
jambu, betik, perkataan buahan dan sayuran sayuran
mangga, - Membaca ayat
kelapa,
tembikai,
durian, pisang,
lobak, sawi, cili

25 Kemahiran 22. Tumbuh- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
visual tumbuhan diransang - Mengeja
- Daun, buah, 1.2 Meniru pergerakan tangan yang perkataan
akar, rumput, dilakukan oleh guru dan rakan tumbuhan
batang, dahan, 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
bunga, ranting, tepat perkataan
pokok, bunga 1.4 Membentuk frasa menggunakan tumbuhan
perkataan tumbuhan - Membaca ayat

26 Kemahiran Sihat dan 23. Kenderaan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Ceria - Kereta, basikal, diransang - Mengkod
motosikal, lori, 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan
van, beca, tepat kenderaan
kapal, kereta 1.3 Membentuk frasa menggunakan - Bercerita
api, sampan, perkataan kenderaan - Membaca ayat
perahu 1.4 Bercerita tentang kenderaan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

27 Kemahiran 24. Hari Jadi Ana 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Membentuk isyarat atau kod dengan - Tunjuk gambar
Visual - Perasaan (suka, tepat - Mengkod
sedih, marah, 1.2 Menyatakan dan melakukan apa perkataan
malu, gembira) yang diisyarat perasaan
1.3 Memperluaskan perbendaharaan - Mengeja
kata secara umum perkataan
perasaan
- Lakonan
mimik muka
- Membaca ayat

28 Kemahiran 25. Sukan dan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual Permainan diransang - Mengeja
- Bola jaring, 1.2 Meniru pergerakan tangan yang perkataan sukan
bola sepak, dilakukan oleh guru dan rakan dan permainan
hoki, renang, 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
badminton, tepat perkataan sukan
congkak 1.4 Memperluaskan perbendaharaan dan permainan
kata secara umum - Membaca
petikan
- Membina ayat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

29 Kemahiran 26. Menjaga kesihatan 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Membezakan apa yang dilihat atau - Tunjuk gambar
Visual - Kesihatan dan diransang - Bercerita
perubatan 1.2 Mengecam apa yang dilihat - Mengkod
(batuk, luka, 1.3 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan
darah, demam, tepat kesihatan dan
ubat, sihat, perubatan
jururawat, - Membaca ayat
doktor)

30 Kemahiran 27. Tamanku Indah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual - Arah (atas, tepi, 1.5 dilihat - Bercerita
belakang, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Demonstrasi
dalam, bawah, diransang - Membaca ayat
depan) 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Mengkod
dilakukan oleh guru dan rakan perkataan arah
1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan - Berlakon
tepat
1.5 Membentuk frasa menggunakan
perkataan arah

31 Kemahiran 28. Latihan Sukan 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Menyatakan dan melakukan apa - Tunjuk gambar
Visual Sekolah yang diisyarat - Bercerita
- Kata bantu 1.2 Memperluaskan perbendaharaan - Mengkod
(akan, belum, kata secara umum perkataan kata
sudah) 1.3 Memperkembangkan kemahiran bantu
membentuk frasa dan klausa - Membaca
dialog dan ayat
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

32 Kemahiran Patriotisme 29. Bercuti Bersama 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Meniru pergerakan tangan yang - Tunjuk gambar
Visual Keluarga dilakukan oleh guru dan rakan - Bercerita
- Alam 1.2 Membentuk isyarat atau kod dengan - Mengkod
semulajadi tepat perkataan alam
(matahari, 1.3 Memperluaskan perbendaharaan semulajadi
bukit, awan, kata secara umum - Membina ayat
hutan, angin, 1.4 Membentuk frasa menggunakan - Membaca
air, api, bulan, perkataan alam semulajadi petikan
laut, batu)

33 Kemahiran 30. Jadual Kelas Ana 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Membentuk isyarat atau kod dengan - Tunjuk jadual
Visual - Pendidikan (7 1.5 tepat waktu
hari dalam 1.2 Memperluaskan perbendaharaan - Bercerita
seminggu, mata kata secara umum - Mengkod
pelajaran dalam 1.3 Membentuk frasa menggunakan perkataan
jadual waktu) perkataan pendidikan pendidikan
1.4 Bercerita dengan menggunakan ayat - Membaca ayat
mudah
1.5 Bercerita tentang guru dan
matapelajaran di sekolah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

34 Kemahiran 31. Negaraku Tercinta 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual - Kerajaan (Yang 1.5 dilihat - Bercerita
di-Pertuan 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengkod
Agong, Sultan, diransang perkataan
Raja, 1.3 Meniru pergerakan tangan yang kerajaan
Permaisuri, dilakukan oleh guru dan rakan - Mengeja
Sultanah, 1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan perkataan
Perdana tepat kerajaan
Menteri) 1.5 Membentuk frasa menggunakan - Membaca ayat
perkataan kerajaan

35 Kemahiran 32. Hasil Bumi Kita 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 Melihat dan mengecam apa yang - Tunjuk gambar
Visual - Logam (perak, 1.5 dilihat - Bercerita
pasir, batu, 1.2 Membezakan apa yang dilihat atau - Mengkod
emas, besi, diransang perkataan logam
tanah) 1.3 Meniru pergerakan tangan yang - Membaca ayat
dilakukan oleh guru dan rakan
1.4 Membentuk isyarat atau kod dengan
tepat
1.5 Membentuk frasa menggunakan
perkataan logam

36 Kemahiran Sekolah Ana 33. Mari Bermain 1.1, 1.2, 1.3 1.1 Koordinasi mata - Tunjuk gambar
Pra-Isyarat - Tepuk, baling, 1.2 Koordinasi mata-tangan - Mengkod
sambut, manik 1.3 Aktiviti kelembutan perkataan
bermain
- Demonstrasi
- Bercerita
- Membentuk
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
TAHUN 1 PENGUKUHAN (2015)

gubahan manik