Anda di halaman 1dari 2

BORANG MAKLUM BALAS PROGRAM

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

PROGRAM : BENGKEL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


TARIKH : 24 SEPTEMBER 2016 (SABTU)
ARAHAN : Sila bulatkan keterangan mengikut skala dibawah.

1 : TIDAK MEMUASKAN
2 : KURANG MEMUASKAN
3 : MEMUASKAN
4 : BAIK
5 : SANGAT BAIK

SKALA
BIL. KETERANGAN
1 2 3 4 5
PENILAIAN PROGRAM
Isi kandungan dan maklumat taklimat 1 2 3 4 5
Kaedah penyampaian 1 2 3 4 5
Nota / Bahan edaran taklimat/ pamplet 1 2 3 4 5
Tempoh / jangka masa taklimat 1 2 3 4 5
Pencapaian Objektif 1 2 3 4 5
Tahap kefahaman anda selepas mengahadiri taklimat 1 2 3 4 5
PENILAIAN PENGURUSAN PROGRAM
Kemudahan yang disediakan sepanjang program 1 2 3 4 5
Makanan /minum 1 2 3 4 5
Pengurusan dan jawatankuasa program 1 2 3 4 5
PENILAIAN PENCERAMAH /PERSONALIA
Nama Penceramah / Fasilitator / Penyampai :
1. EN. SHARIFUDDIN B. ALI ( Pen. PPD Vokasional dan Teknik)
2. PN.NOOR LAILA BT. ISHAK (Pen. PPD Vokasional dan Teknik)
3.
Tahap pengetahuan / kemahiran 1 2 3 4 5
Keupayaan penyampaian menarik minat dan tumpuan 1 2 3 4 5
Penyampaian kandungan taklimat 1 2 3 4 5
Tahap keyakinan diri 1 2 3 4 5
KOMEN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA