Anda di halaman 1dari 10

SULIT

Pendidikan Muzik
1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN ABANG GALAU

Nama :
……………………………………………………………………………
Kelas : ………………
PEPERIKSAN AKHIR TAHUN
TAHUN 1

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab
semua soalan.
2. Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.
3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan
tanda yang telah dibuat. Kemudian, tuliskan jawapan
yang baru.

1
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman


bercetak.

Bagi soalan 1 hingga 5. Isikan tempat kosong.

Jalan jalan jalan ke sana ke sini


Lari lari lari dengan riang hati
Lompat lompat tinggi tinggi sesuka hati
Petik petik petik petiklah begini
Tepuk tepuk tepuk ikutlah melodi
Ha ha ha ha
Hi hi hi hi
Sesuka hati

petik tinggi Jalan melodi Hi hi hi


hi
…………………………………. jalan jalan ke sana ke sini

Lari lari lari dengan riang hati

Lompat lompat …………………………… tinggi sesuka hati

Petik ……………………………….. petik petiklah begini

Tepuk tepuk tepuk ikutlah

………………………………………

Ha ha ha ha
2
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

………………………………………………………..

Sesuka hati.

Soalan 6 hingga 8.

Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik kuat

dengan warna biru.

6.

7.

8.

Soalan 9 hingga 10
Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik
lembut dengan warna merah.

9.

3
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

10.

Soalan 11 hingga 14
Suaikan gambar berdasarkan ton suara yang diberi.

11.

berbisik

12.

menjerit

13.

menyanyi

14.

bercakap
4
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

Soalan 15 hingga 18
Bandingkan pergerakan di antara dua binatang ini.
Tandakan (  ) pada pergerakan tempo lambat dan
tandakan ( X ) pergerakan tempo cepat.
15.

16.

17.

5
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

18.

Soalan 19 hingga 22
Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk
setiap gambar binatang tersebut.

19.
Suara tebal

Suara nipis

20.

Suara tebal

Suara nipis

21.
Suara tebal

Suara nipis

6
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

22.
Suara tebal

Suara nipis

Soalan 23 hingga 26
Tuliskan isyarat solfa mi dan so pada carta ikon di bawah.

Soala Pic
n
23

so mi so
24

mi so mi
25

mi mi so

7
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

26

so so mi

Soalan 27 hingga 30
Suaikan lirik lagu dengan mud yang betul.

27.
Mari kawan kawan
Menyanyi dan bertepuk
tangan
Ikut rentak begini takut
Trala la la la la la

28. Siapa siapa siapa


Siapa ganggu saya
Saya Sang Harimau sedih
sedang tidur lena

29. Jangan jangan jangan


Jangan marah
Saya saya hanya gurau riang
senda

8
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

30.
Ayah dan ibu
Ayah dan ibu
Itulah permulaan kami
Dapat
Soalan melihat 35
31 hingga bulan dan
marah
matahari
Bulatkan jawapan yang betul.

31. Nama alat perkusi ini ialah ………………………


A. Kastanet
B. Piano
C. Gitar

32. Alatan ini dimainkan secara ………………………


A. Tiup
B. Petik
C. Goncang

33. Suara nyanyian beramai – ramai menghasilkan


tekstur vokal
A. nipis
B. tebal
C. tinggi

34. Binatang ini bergerak mengikut


A. tempo cepat
B. tempo laju
C. tempo lambat

9
SULIT
Pendidikan Muzik
1 Jam

35. Aktiviti ini dinamakan

A. Tepuk tangan
B. Goyang tangan
C. Hentak kaki
Soalan 36 hingga 40
Bulatkan lima alat muzik tersembunyi di dalam gambar.

36. 37.

38. 39.

40.

10