Anda di halaman 1dari 11

Untuk SULIT 2

Kegunaan 015/2
Pemeriksa [40 markah]
Jawab semua soalan

1 Rajah 1 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar

(i) Lorekkan petak-petak itu supaya pecahan bahagian berlorek adalah setara
dengan dua per lima. [ 1 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) , tuliskan jawapan dalam nilai nombor


perpuluhan. [ 1 markah ]
1

2 .....................................................................................

2 Rajah 2 menunjukkan beberapa kad nombor.

3 8 7 6 0
Rajah 2

(i) Tuliskan nombor yang terbesar dapat dibentuk dari kad nombor di atas.

.............................................................. [ 1 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) lengkapkan ayat matematik di bawah dengan


menggunakan semua nilai pada kad nombor di atas. Kamu hanya dibenarkan
menggunakan sekali sahaja bagi setiap nilai pada kad nombor tersebut.

2 + = 150

3
[ 2 markah ]
3

Untuk
3 Rajah 3 yang tidak lengkap menunjukkan bulan-bulan yang Kegunaan
Pemeriksa
mempunyai bilangan hari yang sama iaitu sebanyak 31 hari.

OGOS JANUARI

DISEMBER MEI

MAC

(i) Isikan dua petak kosong tersebut dengan nama bulan yang betul.
[ 2 markah ]
( ii ) Nyatakan nisbah bulan yang mempunyai bilangan 31 hari kepada
bulan-bulan dalam setahun.

....................................................................................... 3
[ 1 markah ]

4 ( i ) Lengkapkan ayat matematik dengan mengisikan petak-petak kosong


dengan nombor yang betul.

10 x = + 4

[ 1 markah ]
( ii ) Berdasarkan jawapan soalan ( i ) yang kamu pilih, cari beza
antara dua nombor tersebut. [ 2 markah ]

3
4

Untuk
Kegunaan 5 Rajah 4 menunjukkan beberapa kad nombor pecahan
Pemeriksa
1 1 1 1
8 8 8 8
9 5 3 7

Rajah 4
( i ) Susun semula nilai pada kad pecahan itu dalam tertib menurun.

............................................................................... [ 1 markah ]

( ii ) Hitung beza antara nilai pecahan paling besar dengan


nilai pecahan yang paling kecil.

3
[ 2 markah ]

6 Jadual 1 menunjukkan jumlah 3 bil kepunyaan Encik Jamri.


Bil Jumlah
RM75.20
Elektrik
RM21.80
Air
RM84.70
Telefon
Jadual 1

Dia membayar bil-bil itu di pejabat pos dengan 4 keping


wang kertas RM50.

( i ) Berapakah baki wang yang diterimanya.


[ 2 markah ]

6
( ii ) Hitung beza antara bil yang tertinggi dengan bil yang terendah.
4
[ 2 markah ]
5

SULIT Untuk
015/2 Kegunaan
Pemeriksa
7 Baca petikan dialog di bawah :

Cikgu Yus : Berapa tinggi kamu, Alex?


Alex : 1.25 meter , cikgu.
Cikgu Yus : Kamu pula Zura ?
Zura : Tinggi sedikit daripada Devi, cikgu.
Cikgu Yus : Devi , berapa pula tinggi kamu ?
Devi : Cikgu, tinggi saya 8 cm kurang daripada Alex.

( i ) Berdasarkan dialog di atas, berapakah kemungkinan tinggi Zura?

[ 2 markah ]
7
( ii ) Hitung jumlah ketinggian antara murid yang paling tinggi
dengan murid yang paling rendah , dalam m. 4

[ 2 markah ]

8 Rajah 5 menunjukkan kad- kad bagi nombor bercampur.

2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
9 4 7 5 3
Rajah 5

( i ) Hitung jumlah antara nilai pecahan paling besar dengan


nilai pecahan yang paling kecil.

[ 2 markah ]

7
( ii ) Berdasarkan kad-kad pecahan di atas, nilai 3 berada
12

di antara dua kad di atas. Tentukan dua kad tersebut.

[ 2 markah ] 4
6

Untuk
Kegunaan 9 Rajah 6 di bawah menunjukkan jisim bagi 3 jenis buah-buahan.
Pemeriksa

1 600 g
1 200 g 900 g

Rajah 6

(i) Berapakah jumlah jisim, dalam kg dan g, bagi ketiga-


tiga jenis buah-buahan tersebut?
[ 2 markah ]

( ii ) Hitung beza antara jisim buah yang paling berat dengan


buah yang paling ringan dalam kg.
[ 2 markah ]

4
7

SULIT Untuk
015/2
Kegunaan
10 Rajah 7 menunjukkan harga bagi sekilogram ayam dan sekilogram ikan.
Pemeriksa

Rajah 7

RM7.50 RM10

1
Puan Habsah membeli 1 kg ayam dan 2 kg ikan.
2

( i ) Berapakah harga yang perlu dibayarnya.

[ 2 markah ]

( ii ) Jika Puan Habsah membayarnya dengan wang kertas,

nyatakan kemungkinan wang kertas yang dibayar olehnya.

Berikan alasan alasan kamu.

[ 3 markah ]

10

5
8

Untuk SULIT
Kegunaan 015/2
Pemeriksa
11 ( i ) Sebiji botol telah diisi penuh dengan 1 500 ml air.
Amin telah minum 700 ml daripada air di dalam botol itu
manakala 400 ml lagi diminumoleh Abu.
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang tinggal?
[ 3 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) , air yang tinggal itu dituangkan


ke dalam 5 bekas yang sama saiz.
Hitung isipadu air di dalam setiap bekas.

[ 2 markah ]

11

5
9

SULIT Untuk
015/2
Kegunaan
12 Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segi empat sama
Pemeriksa
yang sama besar.

Rajah 8

( i ) Diberi perimeter seluruh rajah adalah 36 cm.

Hitung luas, dalam cm², kawasan yang berlorek.

[ 2 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ), kirakan peratus bagi kawasan yang


TIDAK berlorek.

[ 3 markah ]

12

5
10

Untuk 13 Rajah 9 menunjukkan iklan bagi suatu pertunjukkan.


Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 9

( i ) Basri membawa ibu, isterinya dan 3 orang anaknya yang


berumur 17 tahun, 15 tahun dan 6 tahun.
13 Berapakah jumlah harga tiket yang perlu Basri bayar ?
[ 3 markah ]
5

( ii) Berdasarkan soalan ( i ) , berapakah baki wang Basri jika dia


membayar harga tiket dengan 2 keping wang kertas RM50.

[ 2 markah ]
11

SULIT Untuk
015/2
Kegunaan
14 Rajah 10 menunjukkan bilangan guli dalam 4 buah kotak .
Pemeriksa

42 Q 24 60

Rajah 10

Diberi bilangan guli dalam kotak Q adalah separuh daripada jumlah

ketiga-tiga kotak itu.

( i ) Hitung beza antara bilangan guli dalam kotak yang paling banyak dengan

bilangan guli dalam kotak yang paling sedikit.

[3 markah]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) hitung min bilangan guli dalam sebuah kotak.

[2 markah]

14

5
12

Untuk
Kegunaan 15 Rajah menunjukkan jumlah wang yang terdapat dalam tabung Salmi
Pemeriksa
dan harga sehelai baju sukan sekolahnya.

RM18.50

Salmi telah menyimpan 50% daripada wang tabungnya ke dalam bank.

Kemudian Salmi membeli alat tulis yang berjumlah RM55.00

( i ) Berapa baki wang Salmi setelah membuat penyimpanan dan membeli

alat tulis tersebut ? [ 2 markah ]

( ii ) Berapa lagi wang yang diperlukan Salmi sekiranya dia ingin membeli

dua helai baju dan mendapat potongan harga sebanyak 10% untuk baju

yang kedua?

[3 markah]

15

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai