Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR


KELAS PEMULIHAN 2017

1. Nama Program : Lawatan Sambil Belajar Murid Pemulihan 2017

2. Tarikh : 12 September 2017

3. Hari / Masa : Selasa / 8:00 pagi – 5:00 petang

4. Tempat : 1) Beryl’s Chocolate


2) Beryl’s Cookies
3) Sunway Wildlife, Selangor

5. Objektif :

1) Mendedahkan murid Kelas Pemulihan Khas SK Segambut Makmur dengan


aktiviti pembelajaran melalui bermain dan pemerhatian serta belajar
berdasarkan pengalaman sendiri. Membentuk peribadi murid prasekolah
menjadi seorang murid cemerlang dari segi jasmani, emosi ,rohani dan
intelek
2) Meningkatkan minat dan semangat murid untuk belajar dalam pelbagai
situasi
3) Menyemai semangat bekerjasama murid prasekolah antara satu lain dalam
satu kumpulan dan belajar untuk berdikari.
4) Memberi peluang kepada murid Pemulihan Khas menimba ilmu secara tidak
formal.

6. Sasaran : Murid Kelas Pemulihan Khas

7. Butiran aktiviti :

7:30 pagi – dimulakan dengan pendaftaran murid dan sarapan pagi.


8:00 pagi – bertolak ke Kilang Beryls Chocolate
10.00 pagi – bertolak pula ke kilang Beryls Cookies.
12:00 tengah hari – makan di McDonalds di Kajang.
1:00 petang – bertolak ke Sunway Wildlife, Sunway Lagoon.
4.30 petang – bertolak pulang ke sekolah.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :

1) Memberi peluang kepada murid memperolehi ilmu formal dan tidak formal di
luar kawasan kelas.
2) Memberikan pendedahan kepada murid berkaitan pembelajaran berdasarkan
pengalaman.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

8.2 Kelemahan Program :

1) Bilangan murid pemulihan yang terlibat adalah terhad iaitu seramai 16 orang
sahaja.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :

1) Semoga lawatan sambil belajar pada masa akan datang dapat melibatkan
semua murid pemulihan khas.

9. Dokumentasi Bergambar :

1) Lawatan ke Kilang Beryl’s Chocolate

2) Lawatan ke Kilang Beryl’s Cookies

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

3) Lawatan ke Sunway Wildlife

Disediakan : Disemak : Disahkan :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00