Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN

SEMESTER SEPTEMBER 2017

KOD KURSUS ECE 311

NAMA KURSUS KANAK-KANAK BERMASALAH


PEMBELAJARAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

NO. MATRIK

NAMA
FASILITATOR
AKADEMIK

PUSAT AEU RANAU


PEMBELAJARAN
ECE 311
KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

BAHAGIAN A

Disleksia dalam Konteks Pembelajaran Bahasa di Malaysia

oleh

Vijayaletchumy a/p Subramaniam

1. Apakah perbezaan antara ‘disleksia cara tradisional’ dan ‘disleksia cara moden’?

2. Jelaskan perbezaan antara jenis-jenis disleksia.

3. Komen tentang dapatan yang telah dilakukan oleh Vijayaletchumy a/p Subramaniam
ECE 311
KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

BAHAGIAN B

“Langkah-Langkah yang Diambil Membantu Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran


di Sekolah/ Tadika Saya”

 Pendahuluan
 Jenis-Jenis masalah pembelajaran yang terdapat di sekolah/ tadika saya
 Kelengkapan dan kemudahan yang disediakan di sekolah/ tadika bagi
membantu kanak-kanak ini
ECE 311
KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

BAHAGIAN C

Masalah Pembelajaran: Bermasalah Memberi Tumpuan (ADHD)

1.0 Pengenalan

 Rasional pemilihan masalah pembelajaran


 Latar belakang masalah

2.0 Ciri-Ciri Masalah

 Tanda atau Simptom


 Berapa serius masalah berkenaan
 lain-lain

3.0 Punca-Punca

 Genetik
 Kecerdasan
 Biokimia
 lain-lain

4.0 Intervensi

 Tindakan guru
 Tindakan sekolah
 Tindakan ibu bapa
 Tindakan masyarakat
 lain-lain

5.0 Rumusan

 Pendapat anda
 Sikap sekolah/ masyarakat
ECE 311
KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

BAHAGIAN D

 Apakah misi organisasi-organisasi ini?


 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan bagaimana ianya dapat membantu
menangani masalah pembelajaran kanak-kanak
ECE 311
KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN

RUJUKAN