Anda di halaman 1dari 36

RPH TING 2 KSSM

TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 1 PENGENALAN MORAL
Standard Kandungan: 1.1 Sumber Moral Berdasarkan Agama, Kepercayaan dan Norma Masyarakat
Unit: 1 Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia
Standard Pembelajaran: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6
Nilai: Hormat, Toleransi, Rasional, Kesederhanaan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menamakan 2 sumber moral.
2. Menghuraikan 2 sumber agama atau kepercayaan yang menjadi asas kepada prinsip moral.
3. Menunjukkan perasaan apabila membuat 1 tindakan berdasarkan sumber moral.
4. Melaksanakan 1 sikap moral berdasarkan sumber moral dalam hidup bermasyarakat
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: kertas A4, gambar-gambar
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditunjukkan gambar-gambar sumber moral
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menamakan sumber moral
 Murid-murid dibimbing untuk menulis penerangan sumber agama / kepercayaan pada kertas A4
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan yang berkaitan dengan perbuatan yang bermoral
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 1 PENGENALAN MORAL
Standard Kandungan: 1.1 Sumber Moral Berdasarkan Agama, Kepercayaan dan Norma Masyarakat
Unit: 1 Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia
Standard Pembelajaran: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
Nilai: Hormat, Toleransi, Rasional, Kesederhanaan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menjelaskan melalui 1 contoh norma masyarakat Malaysia yang menjadi sumber moral.
2. Menyatakan 2 kepentingan sumber moral bagi membentuk insan bermoral.
3. Menunjukkan perasaan apabila membuat 1 tindakan berdasarkan sumber moral.
4. Melaksanakan 1 sikap moral berdasarkan sumber moral dalam hidup bermasyarakat
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: Laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang pelbagai agama / kepercayaan
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menulis norma masyarakat
 Murid-murid dibimbing untuk menyatakan kepentingan sumber moral
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan yang berkaitan dengan perbuatan yang bermoal
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.1 Agama atau Kepercayaan membentuk Keperibadian Diri
Unit: 2 Agama atau Kepercayaan Membentuk Keperibadian Mulia
Standard Pembelajaran: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6
Nilai: Harga diri, Hemah tinggi, Kesederhanaan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menulis 1 definisi keperibadian diri.
2. Menghuraikan 3 ciri individu yang mempunyai pegangan agama atau kepercayaan.
3. Menerangkan perasaan bersyukur apabila melaksanakan 1 ajaran agama atau kepercayaan
4. Melakonkan 1 perlakuan agama / kepercayaan
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari definisi keperibadian diri.
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan 3 ciri individu yang mempunyai pegangan agama atau
kepercayaan melalui peta minda
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai perbuatan agama / kepercayaan
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.1 Agama atau Kepercayaan membentuk Keperibadian Diri
Unit: 2 Agama atau Kepercayaan Membentuk Keperibadian Mulia
Standard Pembelajaran: 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6
Nilai: Harga diri, Hemah tinggi, Kesederhanaan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menerangkan 3 kesan jika tiada pegangan agama atau kepercayaan
2. Menjelaskan 2 kepentingan pegangan agama atau kepercayaan
3. Menerangkan perasaan bersyukur apabila melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan dalam
membentuk keperibadian diri.
4. Melakonkan 1 perlakuan agama / kepercayaan
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang kepentingan agama / kepercayaan
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan pegangan agama / kepercayaan melalui cara
think-pair share
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai perlakuan agama / kepercayaan
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.2 Tanggungjawab Diri
Unit: 3 Tanggungjawab Diri Terlaksana Hidup Makin Bahagia
Standard Pembelajaran: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6
Nilai: Bertanggungjawab, Berdikari, Kasih sayang
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 tanggungjawab diri.
2. Menjelaskan 3 cara melaksanakan tanggungjawab diri.
3. Mengekspresikan perasaan gembira apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri.
4. Melakonkan 1 tanggungjawab diri
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenarai tanggungjawab diri
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk mencari cara melaksanakan tanggungjawab diri melalui cara round
table
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tanggungjawab diri yang disenaraikan.
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.2 Tanggungjawab Diri
Unit: 3 Tanggungjawab Diri Terlaksana Hidup Makin Bahagia
Standard Pembelajaran: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6
Nilai: Bertanggungjawab, Berdikari, Kasih sayang
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menjelaskan 2 kepentingan menjalankan tanggungjawab diri.
2. Menghuraikan 2 kesan mengabaikan tanggungjawab diri
3. Mengekspresikan perasaan gembira apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri.
4. Melakonkan 1 tanggungjawab diri
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: gambar, kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid menulis 1 tanggungjawab diri di kertas A4 melalui gambar-gambar yang ditunjukkan
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menerangkan kepentingan tanggungjawab diri
 Murid-murid dibimbing untuk menerangkan kesan mengabaikan tanggungjawab diri
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui cara Hot Seat
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tanggungjawab diri di kertas A4
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.3 Tanggungjawab Diri dalam Keluarga
Unit: 4 Tanggungjawab Diri Membentuk Keluarga Bahagia
Standard Pembelajaran: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6
Nilai: Hormat, Kerjasama, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga.
2. Menjelaskan 2 cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga.
4. Melakonkan 1 tanggungjawab diri terhadap keluarga
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menulis tanggungjawab diri dalam keluarga
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing menjelaskan 2 cara melaksanakan tanggungjawab diri yang ditulis.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka dengan cara Role Play
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tanggungjawab diri dalam keluarga
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.3 Tanggungjawab Diri dalam Keluarga
Unit: 4 Tanggungjawab Diri Membentuk Keluarga Bahagia
Standard Pembelajaran: 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6
Nilai: Hormat, Kerjasama, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Merumus 2 kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga.
2. Menghuraikan 2 kesan mengabaikan tanggungjawab diri terhadap keluarga
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga.
4. Melakonkan 1 tanggungjawab diri terhadap keluarga
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri dalam
keluarga
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk Menghuraikan 2 kesan mengabaikan tanggungjawab diri terhadap
keluarga dengan cara peta minda
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tanggungjawab diri terhadap keluarga
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.4 Adab Persahabatan
Unit: 5 Adab Dijaga, Persahabatan Terbela
Standard Pembelajaran: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6
Nilai: Kebebasan, Kejujuran, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 perlakuan beradab dalam persahabatan.
2. Menjelaskan 3 kepentingan adab dalam persahabatan.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat menjalinkan persahabatan yang beradab.
4. Melakonkan amalan hidup beradab dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kepercayaan dan Nilai
BBM: skrip lakonan tentang 2 sahabat yang baik
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk melakonkan tentang 2 sahabat yang baik
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan 3 perlakuan beradab dalam persahabatan melalui
lakonan.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari kepentingan adab persahabatan melalui Gallery Walk.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan hidup beradab dalam kelas
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 2 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN
Standard Kandungan: 2.4 Adab Persahabatan
Unit: 5 Adab Dijaga, Persahabatan Terbela
Standard Pembelajaran: 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6
Nilai: Kebebasan, Kejujuran, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Membezakan 3 perlakuan beradab dan tidak beradab dalam persahabatan.
2. Menghuraikan 3 batasan adab persahabatan
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat menjalinkan persahabatan yang beradab.
4. Melakonkan amalan hidup beradab dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kepercayaan dan Nilai
BBM: laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang drama perlakuan beradab dan tidak beradab dalam
persahabatan
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk membezakan 3 perlakuan beradab dan tidak beradab dalam
persahabatan
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan 3 batasan adab persahabatan melalui peta i-Think
Penerangan:
 Kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka dengan cara Hot Seat.
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan hidup beradab dalam kelas
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.1 Hidup Berjiran
Unit: 6 Jiran Sepakat Membawa Berkat
Standard Pembelajaran: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6
Nilai: Toleransi, Hemah tinggi, Berterima kasih
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyatakan 1 takrif konsep kejiranan.
2. Menjelaskan 2 manfaat hidup berjiran.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat hidup berjiran dalam lakonan
4. Melakonkan hidup berjiran dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Sistem dan Kehidupan Bermasyarakat
BBM: kertas mahjong, pensel berwarna
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari takrif konsep kejiranan
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing menjelaskan 2 manfaat hidup berjiran dalam kertas mahjong dengan
menggunakan cara peta minda
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai hidup berjiran
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.1 Hidup Berjiran
Unit: 6 Jiran Sepakat Membawa Berkat
Standard Pembelajaran: 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6
Nilai: Toleransi, Hemah tinggi, Berterima kasih
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Memberi 2 ciri sikap jiran yang positif dan negatif.
2. Mencadangkan 2 cara untuk merapatkan hubungan sesama jiran
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila dapat hidup berjiran dalam lakonan
4. Melakonkan hidup berjiran dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Sistem dan Kehidupan Bermasyarakat
BBM: kertas A4, pensel berwarna
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menulis sikap jiran yang positif dan negatif di kertas A4
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing menulis cara-cara untuk merapatkan hubungan sesama jiran dalam kertas A4
dengan pensel berwarna.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai hidup berjiran
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.2 Masyarakat Penyayang
Unit: 7 Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara
Standard Pembelajaran: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6
Nilai: Kasih saying, Kerjasama, Baik hati
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 ciri masyarakat penyayang.
2. Menjelaskan 2 kepentingan memperkukuh masyarakat penyayang.
3. Menunjukkan perasaan bersyukur dalam mewujudkan masyarakat penyayang melalui lakonan
4. Melakonkan amalan masyarakat penyayang dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Sistem dan Kehidupan Bermasyarakat
BBM: laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang OKU
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menulis ciri masyarakat penyayang dan kepentingan memperkukuh
masyarakat penyayang dalam peta i-Think
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui cara Hot Seat
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan masyarakat penyayang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.2 Masyarakat Penyayang
Unit: 7 Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara
Standard Pembelajaran: 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
Nilai: Kasih saying, Kerjasama, Baik hati
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyatakan 2 idea tentang cara menyantuni masyarakat yang berkeperluan.
2. Menerangkan 2 keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan
3. Menunjukkan perasaan bersyukur dalam mewujudkan masyarakat penyayang melalui lakonan
4. Melakonkan amalan masyarakat penyayang dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Sistem dan Kehidupan Bermasyarakat
BBM: kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk melakonkan jenis OKU
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menyatakan idea-idea tentang cara menyantuni masyarakat yang
berkeperluan dan menerangkan keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk berkongsi hasil perbincangan mereka melalui Gallery Walk
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan masyarakat penyayang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.3 Perkhidmatan Awam Menjamin Kesejahteraan Hidup
Unit: 8 Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara
Standard Pembelajaran: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5, 3.3.6
Nilai: Bertanggungjawab, Patriotisme, Berterima kasih
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyatakan 3 agensi perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia
2. Menerangkan 2 kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat.
3. Menyatakan perasaan gembira terhadap keberkesanan agensi perkhidmatan awamyang disediakan.
4. Melakonkan tingkah laku berhemah terhadap agensi perkhidmatan awam yang disediakan
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: poster / gambar agensi perkhidmatan awam, kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid didedahkan poster / gambar agensi perkhidmatan awam
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menyatakan nama perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia dan
menulis di kertas A4
 Murid-murid dibimbing untuk menerangkan kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada
masyarakat dalam peta minda
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tingkah laku berhemah terhadap agensi perkhidmatan
awam
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.3 Perkhidmatan Awam Menjamin Kesejahteraan Hidup
Unit: 8 Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara
Standard Pembelajaran: 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6
Nilai: Bertanggungjawab, Patriotisme, Berterima kasih
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menghuraikan 2 cara menghargai agensi perkhidmatan awam.
2. Menjelaskan 2 peranan agensi perkhidmatan awam yang efektif
3. Menyatakan perasaan gembira terhadap keberkesanan agensi perkhidmatan awamyang disediakan.
4. Melakonkan tingkah laku berhemah terhadap agensi perkhidmatan awam yang disediakan
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang program-program yang dilakukan oleh agensi perkhidmatan
awam
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk mencari cara menghargai agensi perkhidmatan awam dan peranan
agensi perkhidmatan awam yang efektif
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui cara Think-pair
share.
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tingkah laku berhemah terhadap agensi perkhidmatan
awam
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.4 Lindungi Alam Sekitar
Unit: 9 Hargai Alam Warisan Kita
Standard Pembelajaran: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6
Nilai: Kasih saying, Bertanggungjawab, Rasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyatakan 2 peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar.
2. Menghuraikan 2 langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar.
3. Menunjukkan perasaan gembira dalam aktiviti melindungi alam sekitar di sekolah
4. Membersihkan kelas dengan cara yang betul
EMK: Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
BBM: surat khabar, alat pembersihan
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar dalam
surat khabar
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi
alam sekitar dalam surat khabar dalam mencatatkannya dalam bentuk peta i-Think
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui gallery walk.
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan pembersihan kelas
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas pembersihan kelas
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.4 Lindungi Alam Sekitar
Unit: 9 Hargai Alam Warisan Kita
Standard Pembelajaran: 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6
Nilai: Kasih saying, Bertanggungjawab, Rasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menjelaskan 2 sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi alam sekitar.
2. Menerangkan 2 kesan aktivitimanusia terhadap keseimbangan alam sekitar
3. Menunjukkan perasaan gembira dalam aktiviti melindungi alam sekitar di sekolah
4. Membersihkan Balai Perpaduan dengan cara yang betul
EMK: Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
BBM: laptop, alat pembersihan
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang aktiviti yang dijalankan oleh NGO dalam melindungi alam
sekitar
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk mencari sumbangan badan bukan kerajaan dalam melindungi alam
sekitar dan mencatatkanya dalam peta minda
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka dalam cara forum
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid membersihkan Balai Perpaduan
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas pembersihan
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.5 Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Unit: 10 Gaya Hidup Sihat dan Selamat Menjamin Keharmonian Bersama
Standard Pembelajaran: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5, 3.5.6
Nilai: Harga diri, Kerajinan, Bertanggungjawab
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyatakan 1 definisi gaya hidup sihat dan selamat.
2. Menghuraikan 2 aktiviti gaya hidup sihat dan selamat.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila mengamalkan gaya hidup sihat dan selamat melalui lakonan
4. Melakonkan gaya hidup sihat dan selamat dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kesihatan
BBM: kertas A4, pensel berwarna
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari definisi hidup sihat dan selamat
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan aktiviti gaya hidup sihat dan selamat dalam kertas A4
dengan menggunakan pensel berwarna
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka dengan cara Hot Seat
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai gaya hidup sihat.
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 3 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
Standard Kandungan: 3.5 Gaya Hidup Sihat dan Selamat
Unit: 10 Gaya Hidup Sihat dan Selamat Menjamin Keharmonian Bersama
Standard Pembelajaran: 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6
Nilai: Harga diri, Kerajinan, Bertanggungjawab
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menerangkan 2 kesan amalan gaya hidup sihat dan selamat terhadap diri, komuniti dan masyarakat.
2. Mengenal pasti 2 amalan gaya hidup sihat dan selamat demi kesejahteraan hidup
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila mengamalkan gaya hidup sihat dan selamat melalui lakonan
4. Melakonkan gaya hidup sihat dan selamat dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kesihatan
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mengenalpasti kesan amalan gaya hidup sihat
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kesan amalan gaya hidup sihat terhadap diri/komuniti/
masyarakat
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui gallery walk
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai gaya hidup sihat
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.1 Adab di Tempat Awam
Unit: 11 Adab di Tempat Awam Dijaga, Nikmat Hidup Dirasai Bersama
Standard Pembelajaran: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
Nilai: Kesederhanaan, Harga diri, Rasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 tempat awam.
2. Menghuraikan 2 cara beradab di tempat awam.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila beradab di kelas
4. Melakonkan amalan beradab di kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kepercayaan dan Nilai
BBM: gambar tempat awam, kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid didedahkan dengan gambar-gambar tempat awam
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menulis 1 tempat awam di kumpulan masing-masing
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan cara-cara beradab di tempat awam yang ditulis dan
mencatatkannya dalam kertas mahjong.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui gallery walk
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan beradab.
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.1 Adab di Tempat Awam
Unit: 11 Adab di Tempat Awam Dijaga, Nikmat Hidup Dirasai Bersama
Standard Pembelajaran: 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
Nilai: Kesederhanaan, Harga diri, Rasional
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menerangkan 2 kepentingan beradab di tempat awam.
2. Membanding beza 2 amalan beradab dan tidak beradab ditempat awam
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila beradab di kelas
4. Melakonkan amalan beradab di kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Kepercayaan dan Nilai
BBM: laptop
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid ditayangkan video tentang amalan beradab di tempat awam
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menerangkan kepentingan beradab di tempat awam dan membanding
beza amalan beradab dan tidak beradab di tempat awam melalui peta i-Think
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui cara Hot Seat
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai amalan beradab
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.2 Etika dan Undang-undang Siber
Unit: 12 Etika dan Undang-undang Siber Membantu Pembentukan Jati Diri
Standard Pembelajaran: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6
Nilai: Bertanggungjawab, Harga diri, Patriotisme
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 etika semasa berkomunikasi dalam siber.
2. Menjelaskan 2 etika dan undang-undang siber.
3. Menunjukkan perasaana gembira apabila mematuhi etika dan undang-undang siber melalui lakonan.
4. Melakonkan tingkah laku berhemah semasa berkomunikasi dalam siber
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: laptop, makmal komputer
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk melayari facebook di makmal komputer
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan etika dan undang-undang siber dalam bentuk powerpoint
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tingkah laku berhemah semasa berkomunikasi dalam
siber
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.2 Etika dan Undang-undang Siber
Unit: 12 Etika dan Undang-undang Siber Membantu Pembentukan Jati Diri
Standard Pembelajaran: 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6
Nilai: Bertanggungjawab, Harga diri, Patriotisme
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menerangkan 2 kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber.
2. Menjelaskan 2 kesan penggunaan internet secara tidak beretika dan menyalahi undang-undang siber.
3. Menunjukkan perasaana gembira apabila mematuhi etika dan undang-undang siber melalui lakonan.
4. Melakonkan tingkah laku berhemah semasa berkomunikasi dalam siber
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: laptop, makmal komputer
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber di
makmal komputer
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menerangkan kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber,
kesan penggunaan internet secara tidak beretika dan menyalahi undang-undang siber dalam
powerpoint.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai tingkah laku berhemah semasa berkomunikasi dalam
siber
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.3 Keselamatan Jalan Raya
Unit: 13 Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama
Standard Pembelajaran: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6
Nilai: Hormat, Bertanggungjawab, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya.
2. Membanding beza 3 peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya.
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya melalui
lakonan dalam kelas
4. Melakonkan sikap mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: surat khabar, kertas Mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid didedahkan dengan surat khabar untuk mencari kepentingan peraturan jalan raya
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya,
membanding beza 3 peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya dalam bentuk peta i-Think
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka melalui Gallery Walk
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai kemalangan jalan raya
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.3 Keselamatan Jalan Raya
Unit: 13 Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama
Standard Pembelajaran: 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Nilai: Hormat, Bertanggungjawab, Toleransi
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menjelaskan 2 kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.
2. Menghuraikan 2 langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya
3. Menunjukkan perasaan gembira apabila mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya melalui
lakonan dalam kelas
4. Melakonkan sikap mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya dalam kelas
EMK: Kewarganegaraan Global - Hidup Beretika
BBM: surat khabar, Kertas Mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid menggunakan surat khabar untuk mencari kepentingan mematuhi peraturan dan undang-
undang jalan raya
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk mencari langkah meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya
Penerangan:
 Murid-murid dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka dengan cara Hot Seat
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai kemalangan jalan raya
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.4 Konflik Identiti Diri
Unit: 14 Menangani Konflik Identiti Diri Asas Pembentukan Personaliti
Standard Pembelajaran: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6
Nilai: Rasional, Harga diri, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Memberi 1 definisi konflik identiti diri sebagai remaja.
2. Menghuraikan 2 faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja.
3. Menceritakan perasaan gembira apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai remaja.
4. Menyelesaikan konflik identiti diri melalui lakonan
EMK: Kewarganegaraan Global - Identiti dan Jati Diri
BBM: kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk mencari definisi konflik identiti diri sebagai remaja
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menghuraikan faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai
remaja dalam kertas A4
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang tokoh yang telah berjaya menyelesaikan konflik
diri.
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.4 Konflik Identiti Diri
Unit: 14 Menangani Konflik Identiti Diri Asas Pembentukan Personaliti
Standard Pembelajaran: 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
Nilai: Rasional, Harga diri, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Mencadangkan 2 cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh golongan remaja.
2. Menjelaskan 2 kepentingan menangani konflik identiti diri
3. Menceritakan perasaan gembira apabila berjaya menangani konflik identiti diri sebagai remaja.
4. Menyelesaikan konflik identiti diri melalui lakonan
EMK: Kewarganegaraan Global - Identiti dan Jati Diri
BBM: kertas A4
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibertiahu cerita tentang pengalaman mengatasi konflik identiti diri
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk mencadangkan cara mengatasi konflik identiti diri yang dihadapi oleh
golongan remaja dan menjelaskan kepentingan menangani konflik identiti diri dengan
mencatatkannya dalam kertas A4
Penerangan:
 Murid-murid berkongsi kertas A4 mereka dengan kumpulan lain.
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang remaja yang berkonflik diri.
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.1.1, 4.5.2.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 hak wanita.
2. Menjelaskan 2 kepentingan melindungi hak wanita.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak wanita dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak wanita
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak wanita di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak wanita dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang wanita yang berjaya di suatu bidang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.3.1, 4.5.4.1, 4.5.5.1, 4.5.6.1
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menghuraikan 2 langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak wanita.
2. Mencadangkan 2 sumbangan yang boleh diberikan oleh badan bukan kerajaan untuk melindung hak
wanita.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak wanita dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak wanita
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak wanita di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak wanita dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang wanita yang berjaya di suatu bidang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.1.2, 4.5.2.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 hak pengguna.
2. Menjelaskan 2 kepentingan melindungi hak pengguna.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak pengguna dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak pengguna
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak pengguna di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak pengguna dalam Round
Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang pengguna yang bijak
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.3.2, 4.5.4.2, 4.5.5.2, 4.5.6.2
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menghuraikan 2 langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak pengguna.
2. Mencadangkan 2 sumbangan yang boleh diberikan oleh badan bukan kerajaan untuk melindung hak
pengguna.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak pengguna dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak pengguna
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak pengguna di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak pengguna dalam Round
Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang pengguna yang bijak
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.1.3, 4.5.2.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 hak orang kurang upaya.
2. Menjelaskan 2 kepentingan melindungi hak orang kurang upaya.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak orang kurang upaya dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak orang kurang upaya
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak OKU di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak OKU dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang OKU yang berjaya di suatu bidang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.3.3, 4.5.4.3, 4.5.5.3, 4.5.6.3
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menghuraikan 2 langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak orang kurang
upaya.
2. Mencadangkan 2 sumbangan yang boleh diberikan oleh badan bukan kerajaan untuk melindung hak
orang kurang upaya.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak orang kurang upaya dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak orang kurang upaya
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak OKU di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak OKU dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang OKU yang berjaya di suatu bidang
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.1.4, 4.5.2.4, 4.5.5.4, 4.5.6.4
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menyenaraikan 2 hak pekerja.
2. Menjelaskan 2 kepentingan melindungi hak pekerja.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak pekerja dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak pekerja
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak pekerja di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang pekerja dan majikan
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH HARI – MINGGU NOMBOR

Mata Pelajaran: Pendidikan Moral


Tingkatan:
Masa:
Bidang: 4 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Standard Kandungan: 4.5 Lindungi Hak Wanita, Hak Pengguna, Hak Orang Kurang Upaya dan Hak
Pekerja demi Kesejahteraan Bersama
Unit: 15 Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama
Standard Pembelajaran: 4.5.3.4, 4.5.4.4, 4.5.5.4, 4.5.6.4
Nilai: Hormat, Kasih saying, Kesederhanaan, Bertanggungjawab, Keberanian
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir PdPc, murid-murid dapat:
1. Menghuraikan 2 langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak pekerja.
2. Mencadangkan 2 sumbangan yang boleh diberikan oleh badan bukan kerajaan untuk melindung hak
pekerja.
3. Menceritakan perasaan gembira jika hak pekerja dilindungi.
4. Melakonkan sikap melindungi hak pekerja
EMK: Kewarganegaraan Global - Hak dan Tanggungjawab
BBM: kertas mahjong
Aktiviti (PdPc berasaskan Inkuiri dan PA 21):
Penglibatan:
 Murid-murid diberitahu objektif pembelajaran.
 Murid-murid dibimbing untuk menyenaraikan hak pekerja di buku tulis
Penerokaan:
 Murid-murid dibimbing untuk menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja dalam Round Table.
Penerangan:
 Wakil kumpulan dibimbing untuk membentangkan hasil perbincangan mereka
 Guru membetulkan hasil perbincangan yang kurang tepat
Pengembangan:
 Murid-murid melakukan lakonan mengenai seorang pekerja dan majikan
 Murid-murid menceritakan perasaan mereka selepas lakonan.
Penilaian:
 Murid-murid dibimbing untuk menilai hasil pembelajaran mereka
 Guru menilai PdPc.
Refleksi:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________