Anda di halaman 1dari 3

Cenderabahasa Bil.

1 JPNPP

MODUL 9 : KATA MAJMUK

Definisi: Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna yang tertentu.

Bentuk-bentuk kata majmuk:

1. Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.

Contoh:

gambar rajah kuning langsat


biru laut jalan raya
luar biasa merah muda
tengah hari jam tangan
kapal terbang nasi minyak
bandar raya bom tangan
alat tulis meja tulis
terima kasih kipas angin

*kategori ini juga termasuk gelaran

Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Canselor, Profesor Madya, Penolong
Pendaftar, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara.

2. Kata Majmuk berbentuk istilah khusus.

Contoh;

garis pusat kertas kerja cari gali


pita suara darah panas reka bentuk
model linear mata pelajaran kanta lekap
segi tiga batu kapur
atur cara kemas kini

3. Kata Majmuk berbentuk kiasan (peribahasa)

Contoh:

kaki ayam pilih kasih duit kopi kaki bangku makan angin
buah tangan manis mulut anak emas buah hati berat tangan

Bentuk ejaan kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan.

antarabangsa kerjasama suruhanjaya


beritahu olahraga tandatangan
Cenderabahasa Bil.1 JPNPP

bumiputera matahari tanggungjawab


jawatankuasa setiausaha warganegara
kakitangan sukarela pesuruhjaya

Terdapat juga golongan kata tertentu yang telah lazim dieja bercantum.

Contohnya:

a. Kata nama peribadi, peribahasa, perikemanusiaan, dinihari,


hulubalang
b. Kata adjektif sukacita, dukacita
c. Kata sendi nama kepada, daripada
d. Kata hubung apabila, barangkali, manakala, darihal, apakala,
padahal, walhal, kadangkala
e. Kata tanya bagaimana

Penggandaan Kata Majmuk

Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja.

Contohnya:

Tunggal Jamak
alat tulis alat-alat tulis
gambar rajah gambar-gambar rajah
balai raya balai-balai raya
kapal terbang kapal-kapal terbang
Menteri Besar Menteri-menteri besar
suku kata suku-suku kata
garis pusat garis-garis pusat

Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap; penggandaannya melibatkan keseluruhan
unsur. Contohnya:

Tunggal Jamak
pesuruhjaya pesuruhjaya-pesuruhjaya
warganegara warganegara-warganegara
tandatangan tandatangan-tandatangan
jawatankuasa jawatankuasa-jawatankuasa
setiausaha setiausaha-setiausaha
Cenderabahasa Bil.1 JPNPP

Pengimbuhan kata majmuk

a) Kata Majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah.

Contohnya:

campur aduk - bercampur aduk

ambil alih - mengambil alih

daya serap - daya serapan

ulang kaji - mengulang kaji

b) Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan, ejaannya dieja secara bercantum.

Contohnya:

campur aduk - mencampuradukkan

ambil alih - pengambilalihan

daya serap - kedayaserapan

ulang kaji - pengulangkajian

Anda mungkin juga menyukai