Anda di halaman 1dari 42

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1

1.1.2018 (ISNIN) - 4.1.2018 (KHAMIS)


Sila buat satu RPH untuk satu kelas yang diajar.
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 31.12.18

Topik Masa Hari AHAD

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan
keluarga Ting 5SK1/5SK2 Tarikh 1.1.2018

- Kesihatan diri
PJPK Topik -Saringan Kesihatan Masa 820-920 Hari ISNIN

Kod Standard - Bersyukur


Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Menghargai
Dapat memahami dan
pemberian -kesihatan Membandi
meyatakan jenis-jenis
Nilai Moral tubuh oleh social ng beza
ujian saringan dan
Tuhan Ilmu -Pendidikan KBT -Menjana
kepentingan ujian
Alam Sekitar Idea
saringan.
-Bert/jawab -Bahasa
Kerjasama
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Dapat memahami dan meyatakan jenis-jenis ujian saringan Dapat memahami dan menyatakan 3-jenis ujian saringan
dan kepentingan ujian saringan. dan 2 kepentingan ujian saringan.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:


Kertas Mahjong
Kertas A4

ancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1. Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran 2. Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat 3. Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan sesi soal jawab dan memberikan Pelajar seronok menyertai
 Aktiviti penutup ganjaran kepada mereka yang Berjaya menjawab sesi soaljawab tersebut
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian Pelaar dapat mempelajari ilmu baharu dan mereka memberikan komitmen yang baik
pembelajaran semasa pdp dijalankan.
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA Ting 3RK1/3RK2 Tarikh 1.1.2018

Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
PJPK Topik Makanan Masa 950-1110 Hari ISNIN
Secara Berlebihan

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral KEBERSAMAAN
Pengenalan Kecergasan Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi a) Dapat menyatakan dua faktor utama yang
pengambilan makanan secara berlebihan. mempengaruhi pengambilan makanan secara
Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti berlebihan.
b) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan bantu mengajar


a) Kertas mahjong
b) Kertas A4

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi Guru bertanya makanan yang disukai oleh pelajar Pelajar seronok
 Aktiviti untuk menarik memberitahu jenis
minat murid makanan yang mereka
 Memaklumkan kepada sukai.
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1) Guru Menerangkan maksud obesity dan Pelajar banyak bertanya
 Penerangan kandungan bagaimana mengelakkan diri dari obesiti untuk mendapatkan
pembelajaran 2) Guru memecahkan kumpulan dan kepastian kualiti makanan
 Contoh dan tunjuk cara mengarahkan pelajar untuk menjalankn tugas yang mereka sukai
 Peluang membuat yang diberikan
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan kuiz Pelajar memberikan


 Aktiviti penutup komitmen dalam
menjawab soalan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Guru akan mengajar


Tindakan susulan untuk murid
pelajar mengira kadar
BMI

Refleksi
 Kajian dan penilaian Pelajar pelajar menunjukkan komitmen yang baik dalam pdp. Objektif tercapai
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA Ting 3TP3/3TP4 Tarikh 1.1.2018

Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
PJPK Topik Makanan Masa 1040-1110 Hari ISNIN
Secara Berlebihan

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral KEBERSAMAAN
Pengenalan Kecergasan Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi Pelajar dapat Menyatakan dua faktor utama yang
pengambilan makanan secara berlebihan. mempengaruhi pengambilan makanan secara
Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti berlebihan.
Pelajar dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan
dan obesiti
Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan bantu mengajar

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi Guru bertanya makanan yang disukai oleh pelajar Pelajar seronok
 Aktiviti untuk menarik memberitahu jenis
minat murid makanan yang mereka
 Memaklumkan kepada sukai.
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 3) Guru Menerangkan maksud obesity dan Pelajar banyak bertanya
 Penerangan kandungan bagaimana mengelakkan diri dari obesiti untuk mendapatkan
pembelajaran 4) Guru memecahkan kumpulan dan kepastian kualiti makanan
 Contoh dan tunjuk cara mengarahkan pelajar untuk menjalankn tugas yang mereka sukai
 Peluang membuat yang diberikan
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru membuat kuiz Pelajar memberikan


 Aktiviti penutup komitmen dalam
menjawab soalan

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Guru akan mengajar


Tindakan susulan untuk murid
pelajar mengira kadar
BMI

Refleksi
 Kajian dan penilaian Pelajar menunjukkan minat dalam mempelajari berkenaan dengan
pembelajaran obesity,pemakanan berlebihan dan kesannya kepada tubuh badan. Objektif tercapai.
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan
keluarga Ting 5SN/5TK Tarikh 1.1.2018

- Kesihatan diri
-Saringan Kesihatan
i. Ujian
tekanan
darah
PJPK Topik ii. Ujian air Masa 820-920 Hari ISNIN
kencing
iii. Uijan
Elektrocadai
gram
( E.C.G )
Kod Standard - Bersyukur
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Menghargai
Dapat memahami dan
pemberian -kesihatan Membandi
meyatakan jenis-jenis
Nilai Moral tubuh oleh social ng beza
ujian saringan dan
Tuhan Ilmu -Pendidikan KBT -Menjana
kepentingan ujian
Alam Sekitar Idea
saringan.
-Bert/jawab -Bahasa
Kerjasama
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a)Dapat menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi
c) Dapat menyatakan dua faktor utama yang pengambilan makanan secara berlebihan.
mempengaruhi pengambilan makanan secara b)Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti
berlebihan.
d) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:


Kertas kajang
Kertas Mahjong
Wisel

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1. Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan


keluarga Ting 5SS/5PD Tarikh 1.1.2018

- Kesihatan diri
-Saringan Kesihatan
iv. Ujian
tekanan
darah
PJPK Topik v. Ujian air Masa 1240-110 Hari ISNIN
kencing
vi. Uijan
Elektrocadai
gram
( E.C.G )
Kod Standard - Bersyukur
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Menghargai
Dapat memahami dan
pemberian -kesihatan Membandi
meyatakan jenis-jenis
Nilai Moral tubuh oleh social ng beza
ujian saringan dan
Tuhan Ilmu -Pendidikan KBT -Menjana
kepentingan ujian
Alam Sekitar Idea
saringan.
-Bert/jawab -Bahasa
Kerjasama
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Aspirasi Kema / Kema
murid berfikir memimpin dwi murid hiran hiran
bahasa berfik memi
ir mpin
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a)Dapat menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi
e) Dapat menyatakan dua faktor utama yang pengambilan makanan secara berlebihan.
mempengaruhi pengambilan makanan secara b)Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti
berlebihan.
f) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti
Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1. Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan
keluarga Ting 5SK1/5SK2 Tarikh 1.1.2018

- Kesihatan diri
-Saringan Kesihatan
vii. Ujian
tekanan
darah
PJPK Topik viii. Ujian air Masa 820-920 Hari ISNIN
kencing
ix. Uijan
Elektrocadai
gram
( E.C.G )
Kod Standard - Bersyukur
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Menghargai
Dapat memahami dan
pemberian -kesihatan Membandi
meyatakan jenis-jenis
Nilai Moral tubuh oleh social ng beza
ujian saringan dan
Tuhan Ilmu -Pendidikan KBT -Menjana
kepentingan ujian
Alam Sekitar Idea
saringan.
-Bert/jawab -Bahasa
Kerjasama
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Aspirasi Kema / Kema
murid berfikir memimpin dwi murid hiran hiran
bahasa berfik memi
ir mpin
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a)Dapat menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi
g) Dapat menyatakan dua faktor utama yang pengambilan makanan secara berlebihan.
mempengaruhi pengambilan makanan secara b)Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti
berlebihan.
h) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1. Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting 5SS/5PD Tarikh 1.1.2018


Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
Makanan
Secara Berlebihan
a) Faktor
pengambilan
makanansecara
PJPK Topik Masa 1140-1210 Hari ISNIN
berlebihan
b) Kesan
pengambilan
makanansecara
berlebiha
c) Cara mengatasi
masalah obesiti
Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Dapat menyatakan dua
faktor utama yang
mempengaruhi
pengambilan makanan Nilai Moral Semangat kerjasama
Menjana
secara berlebihan. Ilmu Sains KBT
idea
-Dapat Mendefinisikan
berat badan berlebihan
dan obesiti

Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a)Dapat menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi
i) Dapat menyatakan dua faktor utama yang pengambilan makanan secara berlebihan.
mempengaruhi pengambilan makanan secara b)Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti
berlebihan.
j) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1. Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting 5SS/5PD Tarikh 1.1.2018
Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
Makanan
Secara Berlebihan
a) Faktor
pengambilan
makanansecara
PJPK Topik Masa 1140-1210 Hari ISNIN
berlebihan
b) Kesan
pengambilan
makanansecara
berlebiha
c) Cara mengatasi
masalah obesiti
Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
-Dapat menyatakan dua
faktor utama yang
mempengaruhi
pengambilan makanan Nilai Moral Semangat kerjasama
Menjana
secara berlebihan. Ilmu Sains KBT
idea
-Dapat Mendefinisikan
berat badan berlebihan
dan obesiti

Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a)Dapat menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi
k) Dapat menyatakan dua faktor utama yang pengambilan makanan secara berlebihan.
mempengaruhi pengambilan makanan secara b)Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti
berlebihan.
l) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka Murid BERMINAT Untuk
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut memberikan jawapan
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan penyakit berlaku
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring. aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1. Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan


keluarga Ting 5SN / 5 TK Tarikh 2.1.2018

PJPK Topik Saringan kesihatan Masa 720-820 Hari SELASA

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral Kerjasama
Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Dapat memahami dan menyatakan 3-jenis ujian saringan
1. Dapat memahami dan meyatakan jenis-jenis ujian dan 2 kepentingan ujian saringan.
saringan dan kepentingan ujian saringan.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:


1. Kertas Mahjong
2. Wisel
3. Kertas A4

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru bertanya pelajar tentang penyakit yang mereka
 Aktiviti untuk menarik tahuh
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.Guru menerangkan tentang saringan kesihatan Komunikasi dua hala
 Penerangan kandungan 2.Guru menerangkan penyakit yang boleh disaring berlaku
pembelajaran 3. Guru menerangkan langkah-langkah untuk Pelajar seronok menyertai
 Contoh dan tunjuk cara mengrelakkan masalah kesihatan aktiviti yanbg dijalankan
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan kuiz Pelajar seronok menyertai


 Aktiviti penutup sesi soaljawab tersebut

Pemulihan Pengayaan Pengayaan

Pengayaan akan
dilaksanakan dengan
Tindakan susulan untuk murid
mengajar mereka
bagaimana menggunakan
sfigmomanometer

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Kesihatan drii dan


keluarga Ting 5SS/5PD Tarikh 2.1.2018

PJPK Topik Saringan kesihatan Masa 820-920 Hari SELASA

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral Kerjasama
Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Dapat memahami dan menyatakan 3-jenis ujian saringan
1. Dapat memahami dan meyatakan jenis-jenis ujian dan 2 kepentingan ujian saringan.
saringan dan kepentingan ujian saringan.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:


4. Kertas Mahjong
5. Wisel
6. Kertas A4

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru bertanya pelajar tentang penyakit yang mereka
 Aktiviti untuk menarik tahu
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.Guru menerangkan tentang saringan kesihatan
 Penerangan kandungan 2.Guru menerangkan penyakit yang boleh disaring
pembelajaran 3. Guru menerangkan langkah-langkah untuk
 Contoh dan tunjuk cara mengrelakkan masalah kesihatan
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan kuiz


 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA Ting 3TP3/3TP4 Tarikh 2.1.2018

Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
PJPK Topik Makanan Masa 920-1110 Hari ISNIN
Secara Berlebihan

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral KEBERSAMAAN
Pengenalan Kecergasan Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi m) Dapat menyatakan dua faktor utama yang
pengambilan makanan secara berlebihan. mempengaruhi pengambilan makanan secara
Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti berlebihan.
n) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan bantu mengajar

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi Guru bertanya makanan yang disukai oleh pelajar
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 5) Guru Menerangkan maksud obesity dan
 Penerangan kandungan bagaimana mengelakkan diri dari obesiti
pembelajaran 6) Guru memecahkan kumpulan dan
 Contoh dan tunjuk cara mengarahkan pelajar untuk menjalankn tugas
 Peluang membuat yang diberikan
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan kuiz


 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema KESIHATAN DIRI DAN
KELUARGA Ting 3TP1/3TP2 Tarikh 2.1.2018

Kesihatan Diri
Amalan Pengambilan
PJPK Topik Makanan Masa 950-1110 Hari SELASA
Secara Berlebihan

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral KEBERSAMAAN
Pengenalan Kecergasan Menjana
Ilmu Sains KBT
idea
Aspirasi Kemahiran / Kemahiran / Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Menyatakan dua faktor utama yang mempengaruhi o) Dapat menyatakan dua faktor utama yang
pengambilan makanan secara berlebihan. mempengaruhi pengambilan makanan secara
Mendefinisikan berat badan berlebihan dan obesiti berlebihan.
p) Dapat Mendefinisikan berat badan berlebihan dan
obesiti

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan bantu mengajar

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi Guru bertanya makanan yang disukai oleh pelajar
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 7) Guru Menerangkan maksud obesity dan
 Penerangan kandungan bagaimana mengelakkan diri dari obesiti
pembelajaran 8) Guru memecahkan kumpulan dan
 Contoh dan tunjuk cara mengarahkan pelajar untuk menjalankn tugas
 Peluang membuat yang diberikan
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.Guru mengadakan kuiz
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting 3TP1/3TP2 Tarikh 3.1.2018

PJPK Topik Masa 12.10-11- Hari SELASA

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan
 Penerangan kandungan penyakit
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring.
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan
 Penerangan kandungan penyakit
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring.
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
lain(learning walk)
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting 5SK1/5SK2 Tarikh 3.1.2018

PJPK Topik Masa 1240-110 Hari SELASA

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.Guru menyoal pelajar penyakit-penyakit yang mereka
 Aktiviti untuk menarik ketahui dan punca penyakit tersebut
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama Guru menerangkan tentang saringan
 Penerangan kandungan penyakit
pembelajaran Guru menerangkan penyakit-penyakit yang
 Contoh dan tunjuk cara boleh disaring.
 Peluang membuat Guru membahagikan pelajar epada 6
latihan kumpulan. Setiap kumpulan akan
 Bimbingan dan menerangkan tentang satu penyakit dan
maklumbalas berterusan kaedah saringannya. Pelajar dari setiap
 Beri pelbagai gaya kumpulan akan berkunjung ke kumpulan lain
pembelajaran untuk mempelajari tentang penyakit
 Cabaran bersesuaian lain(learning walk)
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari RABU

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari RABU

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari RABU

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.
Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari RABU

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran
Nilai Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)
Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari KHAMIS

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 3.1.2018


Topik Masa Hari Selasa

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 4.1.2018

Topik Masa Hari Rabu

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT
Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid


Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari Khamis

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Tanda tangan guru Tanda tangan Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari Khamis

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Tanda tangan guru Tanda tangan Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran

Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari Khamis

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.
Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Tanda tangan guru Tanda tangan Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran
Mata Pelajaran Tema Ting Tarikh 5.1.2018

Topik Masa Hari Khamis

Kod Standard
Hubungan Merentas Kurikulum
Pembelajaran Nilai
Moral
Ilmu KBT

Aspirasi Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


murid berfikir memimpin dwi kerohanian nasional
bahasa

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.
1.

Konsep utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi 1.
 Aktiviti untuk menarik
minat murid
 Memaklumkan kepada
murid tentang OP dan KK
 Merangsang ingatan
terhadap pembelajaran
terdahulu
Aktiviti utama 1.
 Penerangan kandungan
pembelajaran
 Contoh dan tunjuk cara
 Peluang membuat
latihan
 Bimbingan dan
maklumbalas berterusan
 Beri pelbagai gaya
pembelajaran
 Cabaran bersesuaian
untuk semua murid
 Peluang untuk belajar
secara kolaboratif
 Pentaksiran untuk
pembelajaran (AFL)

Aktiviti Penutup 1.
 Aktiviti penutup

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid

Refleksi
 Kajian dan penilaian
pembelajaran
 Akan dating: kenalpasti
langkah-langkah
seterusnya
Tanda tangan guru Tanda tangan Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran