Anda di halaman 1dari 16

MINGGU 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH 2 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI SELASA MASA 0800 - 0900
KELAS 5 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 GELOMBANG
OBJEKTIF
1.1 Memahami gelombang
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) menerangkan gelombang memindahkan tenaga dan bukan medium
b) membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur
c) mendefinisi amplitude, tempoh, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang
HASIL d) melakar dan mentafsir graf sesaran-masa bagi suatu gelombang
PEMBELAJARAN e) melakar dan mentafsir graf sesaran-jarak bagi suatu gelombang
f) mengesahkan hubungan antara laju, panjang gelombang dan frekuensi
g) menyelesaikan masalah mengenai laju, panjang gelombang dan frekuensi

Murid dapat:
a) menyebut gelombang memindahkan tenaga
b) menjadualkan perbezaan antara gelombang melintang dengan gelombang membujur
c) menyelesaikan masalah berkaitan amplitud, tempoh dan frekuensi
KRITERIA KEJAYAAN d) melakar graf s-t dan melabel/mengira amplitud, tempoh dan frekuensi

a) Murid menonton tayangan video tsumami


b) Murid menerangkan punca dan menghubungkait dengan punca gelombang terhasil
(Turn to your Neighbour)
c) Murid menggunakan bandul dan spring berbeban untuk menerangkan amplitud, tempoh dan
frekuensi
AKTIVITI Pdp (1 stay 2 stray)
d) Murid melakar dua graf s-t dan s-x bagi menentukan amplitud, tempoh, ayunan dan panjang
gelombang
e) Murid mengira laju gelombang dengan menggunakan persamaan gelombang.
(Penyelesaian masalah)

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 4 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI KHAMIS MASA 0730 - 0830
KELAS 5 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 GELOMBANG
OBJEKTIF
1.1 Memahami gelombang
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) menghuraikan pelembapan bagi satu sistem ayunan
menghuraikan resonans dengan contoh
HASIL
PEMBELAJARAN

a) mendefinisi pelembapan
b) melukis graf ayunan tanpa pelembapan dan ayunan dengan pelembapan
c) Menyenarai cara mengatasi pelembapan
d) mendefinisi ayunan paksa dan resonans
e) menentukan bandul yang berayun dengan amplitud maksimum dalam Bandul Barton
KRITERIA KEJAYAAN

a) Secara berkumpulan, murid memerhatikan ayunan bandul ringkas.


b) Murid menerangkan perubahan amplitud ayunan dan memberi sebab perubahan.
(Gallery Walk)
c) Murid menjalankan aktiviti Bandul Barton
d) Murid menghubungkait frekuensi asli dengan amplitud ayunan.
AKTIVITI Pdp e) Murid menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan pelembapan dan resonans.
(Penyelesaian Masalah)

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 5 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI JUMAAT MASA 1120-1200
KELAS 5 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 GELOMBANG
OBJEKTIF
1.1 Memahami gelombang
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) mengesahkan hubungan antara laju, panjang gelombang dan frekuensi
b) menyelesaikan masalah mengenai laju, panjang gelombang dan frekuensi
HASIL
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
a) menulis persamaan laju gelombang
b) menggunakan formula untuk menentukan laju gelombang atau panjang gelombang
atau frekuensi
KRITERIA KEJAYAAN c) melakar graf v melawan x.
d) melabel panjang gelombang

a) Murid memerhatikan video berkaitan tsunami


b) Murid menghubungkait laju gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang
(Placemat)
c) Murid menyelesaikan masalah berkaitan dengan laju gelombang
(Penyelesaian masalah)
AKTIVITI Pdp

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 2 JAN 2018
MATA PELAJARAN PSK HARI SELASA MASA 0900 - 0930
KELAS 5 MADANI KEHADIRAN
TEMA 1. TAKLIMAT KHIDMAT MASYARAKAT
OBJEKTIF
KHIDMAT MASYARAKAT
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) merancang khidmat masyarakat secara kumpulan (5 orang) atau berpasangan atau
individu
HASIL menghasilkan folio khidmat masyarakat secara individu
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
a) membentuk kumpulan untuk program khidmat masyarakat
e) merancang program seperti aktiviti, masa dan kos program menyediakan peta i-
think bagi perancangan khidmat masyarakat
KRITERIA KEJAYAAN

a) Murid menonton video contoh-contoh khidmat masyarakat.


b) Murid membentuk kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa kecil.
c) Murid membincangkan aktiviti khidmat masyarakat yang ingin dilaksanakan.
Murid menyediakan peta I-think bagi perancangan keseluruhan aktiviti khidmat
masyarakat.
AKTIVITI Pdp

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 3 JAN 2018
MATA PELAJARAN PSK RABU RABU RABU 0900 - 0930
KELAS 5 MADANI KEHADIRAN
TEMA PENCAPAIAN KENDIRI
OBJEKTIF
UNIT 1: PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) Menghayati konsep pendidikan sepanjang hayat
menerapkan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat di Malaysia
HASIL
PEMBELAJARAN

Murid dapat:
a) menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara
b) menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat.

KRITERIA KEJAYAAN f) Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang hanyat untuk pembangunan


negara

a) Secara berpasangan, murid menerangkan maksud pendidikan sepanjang hayat


b) Dalam kumpulan, murid membuat peta I-Think untuk menerangkan ciri-ciri
pendidikan sepanjang hayat
Dalam kumpulan, murid melakukan sumbangsaran bagi menghuraikan kepentingan
pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara
AKTIVITI Pdp

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 2 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI SELASA MASA 1320 - 1420
KELAS 4 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 PENGENALAN KEPADA FIZIK
OBJEKTIF
1.1, 1.2, 1.3
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan serta unit
b) menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.
c) menyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan dan bentuk piawai
HASIL
PEMBELAJARAN
d) menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk kuantiti asas dan unit asas.
menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.

Murid dapat:
a) mengkelaskan kuantiti fizik kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan
b) menyenaraikan lima kuantiti asas dan terbitan berserta unitnya
c) menyelesaikan masalah pertukaran unit dalam bentuk piawai dan imbuhan
KRITERIA KEJAYAAN menggunakan kalkulator

a) Murid memerhati sekeliling dan menyebut kuantiti yang boleh diukur


b) Murid mengkelaskan kuantiti fizik. (Gallery Walk)
c) Murid mendefinisi kuantiti asas dan kuantiti terbitan
d) Murid memberi contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan berserta unit
e) Murid menerbitkan gabungan kuantiti asas bagi setiap kuantiti terbitan serta
AKTIVITI Pdp
menerbitkan unitnya. (1 stay 3 stray)
f) Murid membuat pertukaran unit bagi nilai-nilai yang terlalu besar atau kecil
menggunakan bentuk piawai dan imbuhan. (Miniwhiteboard)

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 3 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI RABU MASA 1220- 1320
KELAS 4 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 PENGENALAN KEPADA FIZIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2, 1.3
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan serta unit
b) menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.
c) menyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan dan bentuk piawai
HASIL
PEMBELAJARAN
d) menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk kuantiti asas dan unit asas.
e) menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.

Murid dapat:
a) mengkelaskan kuantiti fizik kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan
b) menyenaraikan lima kuantiti asas dan terbitan berserta unitnya
c) menyelesaikan masalah pertukaran unit dalam bentuk piawai dan imbuhan
KRITERIA KEJAYAAN menggunakan kalkulator

a) Murid memerhati sekeliling dan menyebut kuantiti yang boleh diukur


b) Murid mengkelaskan kuantiti fizik. (Gallery Walk)
c) Murid mendefinisi kuantiti asas dan kuantiti terbitan
d) Murid memberi contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan berserta unit
e) Murid menerbitkan gabungan kuantiti asas bagi setiap kuantiti terbitan serta
AKTIVITI Pdp
menerbitkan unitnya. (1 stay 3 stray)
f) Murid membuat pertukaran unit bagi nilai-nilai yang terlalu besar atau kecil
menggunakan bentuk piawai dan imbuhan. (Miniwhiteboard)

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 4 JAN 2018
MATA PELAJARAN FIZIK HARI KHAMIS MASA 1220- 1320
KELAS 4 MADANI KEHADIRAN
TAJUK 1.0 PENGENALAN KEPADA FIZIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2, 1.3
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan serta unit
b) menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.
c) menyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan dan bentuk piawai
HASIL
PEMBELAJARAN
d) menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk kuantiti asas dan unit asas.
e) menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.

Murid dapat:
d) mengkelaskan kuantiti fizik kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan
e) menyenaraikan lima kuantiti asas dan terbitan berserta unitnya
g) menyelesaikan masalah pertukaran unit dalam bentuk piawai dan imbuhan
KRITERIA KEJAYAAN menggunakan kalkulator

g) Murid memerhati sekeliling dan menyebut kuantiti yang boleh diukur


h) Murid mengkelaskan kuantiti fizik. (Gallery Walk)
i) Murid mendefinisi kuantiti asas dan kuantiti terbitan
j) Murid memberi contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan berserta unit
AKTIVITI Pdp
k) Murid menerbitkan gabungan kuantiti asas bagi setiap kuantiti terbitan serta
menerbitkan unitnya. (1 stay 3 stray)
Murid membuat pertukaran unit bagi nilai-nilai yang terlalu besar atau kecil
menggunakan bentuk piawai dan imbuhan. (Miniwhiteboard)

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 8 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI RABU MASA 1220- 1320
KELAS 4 UNGGUL KEHADIRAN
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS TAJUK 1.0 PENGENALAN SAINTIFIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) (i) mengenalpasti masalah; (ii) mengenalpasti pembolehubah; (iii) membuat
hipotesis; (iv) merancang penyiasatan; (v) menjalankan penyiasatan; (vi)
mengumpul data; (vii) menganalisa dan mentafsir data; (viii) membuat kesimpulan
HASIL
PEMBELAJARAN
dan (ix) menulis laporan
b) Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dan
tempoh ayunan
c) Menulis laporan eksperimen

Murid dapat:
a) menyusun langkah demi langkah proses penyiasatan saintifik
b) menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan
tempoh ayunan.
KRITERIA KEJAYAAN h) menulis laporan eksperimen

a) Murid dibahagikan kepada enam kumpulan


b) Murid menerangkan langkah demi langkah bagi satu proses penyiasatan saintifik.
(Jigsaw)
c) Murid mengenalpasti masalah, merancang dan menjalankan eksperimen untuk
menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan.
AKTIVITI Pdp
(Mengeksperimen)
Murid menulis laporan eksperimen

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 2 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI SELASA MASA 1050 - 1150
KELAS 4 UNGGUL KEHADIRAN
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS TAJUK 1.0 PENGENALAN SAINTIFIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) (i) mengenalpasti masalah; (ii) mengenalpasti pembolehubah; (iii) membuat
hipotesis; (iv) merancang penyiasatan; (v) menjalankan penyiasatan; (vi)
mengumpul data; (vii) menganalisa dan mentafsir data; (viii) membuat kesimpulan
HASIL
PEMBELAJARAN
dan (ix) menulis laporan
b) Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dan
tempoh ayunan
c) Menulis laporan eksperimen

Murid dapat:
a) menyusun langkah demi langkah proses penyiasatan saintifik
b) menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan
tempoh ayunan.
KRITERIA KEJAYAAN c) menulis laporan eksperimen

a) Murid dibahagikan kepada enam kumpulan


b) Murid menerangkan langkah demi langkah bagi satu proses penyiasatan saintifik.
(Jigsaw)
c) Murid mengenalpasti masalah, merancang dan menjalankan eksperimen untuk
AKTIVITI Pdp
menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan.(Mengeksperimen)
d) Murid menulis laporan eksperimen

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 4 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI KHAMIS MASA 1120 - 1220
KELAS 4 UNGGUL KEHADIRAN
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS TAJUK 1.0 PENGENALAN SAINTIFIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) (i) mengenalpasti masalah; (ii) mengenalpasti pembolehubah; (iii) membuat
hipotesis; (iv) merancang penyiasatan; (v) menjalankan penyiasatan; (vi)
mengumpul data; (vii) menganalisa dan mentafsir data; (viii) membuat kesimpulan
HASIL
PEMBELAJARAN
dan (ix) menulis laporan
b) Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dan
tempoh ayunan
c) Menulis laporan eksperimen

Murid dapat:
a) menyusun langkah demi langkah proses penyiasatan saintifik
b) menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan
tempoh ayunan.
KRITERIA KEJAYAAN c) menulis laporan eksperimen

a) Murid dibahagikan kepada enam kumpulan


b) Murid menerangkan langkah demi langkah bagi satu proses penyiasatan saintifik.
(Jigsaw)
c) Murid mengenalpasti masalah, merancang dan menjalankan eksperimen untuk
menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan.
AKTIVITI Pdp
(Mengeksperimen)
d) Murid menulis laporan eksperimen

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 5 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI JUMAAT MASA 1050 - 1120
KELAS 4 UNGGUL KEHADIRAN
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS TAJUK 1.0 PENGENALAN SAINTIFIK

OBJEKTIF
1.1, 1.2
PEMBELAJARAN
Diakhir pengajaran, murid dapat:
a) (i) mengenalpasti masalah; (ii) mengenalpasti pembolehubah; (iii) membuat
hipotesis; (iv) merancang penyiasatan; (v) menjalankan penyiasatan; (vi)
mengumpul data; (vii) menganalisa dan mentafsir data; (viii) membuat kesimpulan
HASIL
PEMBELAJARAN
dan (ix) menulis laporan
b) Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dan
tempoh ayunan
c) Menulis laporan eksperimen

Murid dapat:
a) menyusun langkah demi langkah proses penyiasatan saintifik
b) menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan
tempoh ayunan.
KRITERIA KEJAYAAN c) menulis laporan eksperimen

a) Murid dibahagikan kepada enam kumpulan


b) Murid menerangkan langkah demi langkah bagi satu proses penyiasatan saintifik.
(Jigsaw)
c) Murid mengenalpasti masalah, merancang dan menjalankan eksperimen untuk
menyiasat hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan.
AKTIVITI Pdp
(Mengeksperimen)
d) Murid menulis laporan eksperimen

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 8 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI ISNIN MASA 0800 - 0900
KELAS 1 MADANI KEHADIRAN
TEMA 1. KAEDAH SAINTIFIK
STANDARD
1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
KANDUNGAN
Murid boleh:
a) menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains.
b) mengitlak maksud Sains.
c) merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.
STANDARD
PEMBELAJARAN memerihalkan bidang Sains.
d)
berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains.
e)

a) Murid dapat menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains


b) Murid dapat membuat peta I-Think tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian
c) Murid dapat memerihalkan bidang sains
d) Murid dapat menyenaraikan kerjaya berkaitan sains.
KRITERIA KEJAYAAN

a) Membincangkan aktiviti kehidupan seharian yang menjurus kepada takrifan sains.


b) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kepentingan Sains
c) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai bidang sains dan
contoh bidang sains seperti zoologi, astronomi, mikrobiologi, geologi, fisiologi, botani,
kejuruteraan, farmakologi, oseanografi, forensik, pengurusan sisa dsb.
AKTIVITI Pdp d) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kerjaya dalam
bidang sains

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 3 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI RABU MASA 0830 - 0930
KELAS 1 MADANI KEHADIRAN
TEMA 1. KAEDAH SAINTIFIK
STANDARD
1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
KANDUNGAN
Murid boleh:
a) menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains.
b) mengitlak maksud Sains.
c) merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.
STANDARD
PEMBELAJARAN memerihalkan bidang Sains.
d)
berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains.
e)

a) Murid dapat menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains


b) Murid dapat membuat peta I-Think tentang kepentingan sains dalam kehidupan
seharian
c) Murid dapat memerihalkan bidang sains
KRITERIA KEJAYAAN d) Murid dapat menyenaraikan kerjaya berkaitan sains.

a) Membincangkan aktiviti kehidupan seharian yang menjurus kepada takrifan sains.


b) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kepentingan Sains
c) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai bidang sains dan
contoh bidang sains seperti zoologi, astronomi, mikrobiologi, geologi, fisiologi,
botani, kejuruteraan, farmakologi, oseanografi, forensik, pengurusan sisa dsb.
AKTIVITI Pdp d) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kerjaya dalam
bidang sains

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI
MINGGU 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TARIKH 4 JAN 2018
MATA PELAJARAN SAINS HARI KHAMIS MASA 0930 - 1030
KELAS 1 MADANI KEHADIRAN
TEMA 1. KAEDAH SAINTIFIK
STANDARD
1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
KANDUNGAN
Murid boleh:
a) menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains.
b) mengitlak maksud Sains.
c) merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.
STANDARD
PEMBELAJARAN memerihalkan bidang Sains.
d)
berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains.
e)

a) Murid dapat menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains


b) Murid dapat membuat peta I-Think tentang kepentingan sains dalam kehidupan
seharian
c) Murid dapat memerihalkan bidang sains
KRITERIA KEJAYAAN d) Murid dapat menyenaraikan kerjaya berkaitan sains.

a) Membincangkan aktiviti kehidupan seharian yang menjurus kepada takrifan sains.


b) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kepentingan Sains
c) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai bidang sains dan
contoh bidang sains seperti zoologi, astronomi, mikrobiologi, geologi, fisiologi,
botani, kejuruteraan, farmakologi, oseanografi, forensik, pengurusan sisa dsb.
AKTIVITI Pdp d) Membuat sumbang saran menggunakan peta pemikiran mengenai kerjaya dalam
bidang sains

 Buku teks  Internet/Youtube  HEBAT SAINS  Lain-lain


BBB // HEBAT SAINS
 Modul  Model .................................... ....................................

 Lain-lain
EMK  Keusahawanan  Nilai Murni  TMK
....................................

 Mengingat kembali  Mengaplikasi  Menilai  Lain-lain


KBAT
 Memahami  Menganalisis  Merekacipta ....................................

ELEMEN/ TOOLS  Gallery Walk  Kaedah JIGSAW  Pembentangan  Lain-lain


PAK21  1 stay 3 stray  Peta I-Think  Mengeksperimen ....................................

 Lembaran Kerja  Buku teks ms:  MODUL ms:  Lain-lain


PENILAIAN
 Kuiz .................................... .................................... ....................................

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

REFLEKSI  ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Aktiviti pengajaran & pembelajaran :


ditangguhkan kerana

CATATAN/AKTIVITI

Anda mungkin juga menyukai