Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: Kod Sekolah:

1. Nama Guru
Ahmad Burhanuddin Bin Mohd Shaladdin
Petua Mendidik Anak Menjadi Insan
2. Judul 3. Bidang:
Positif
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini membicarakan tentang ibu bapa yang berhasrat dan bercita-cita untuk mendidik anak-
anaknya menjadi insan positif. Insan positif yang dicadangkan adalah mengikut kerangka Islam
iaitu cemerlang di dunia dan akhirat

Buku ini menyarankan dua pembahagian besar dalam proses untuk menjadikan anak-anak
positif. Ianya bermula dengan latihan lahiriah yang merangkumi kognitif, psikomotor, dan
kerohanian yang dinamakan “latih anak kemahiran diri” dan aspek kedua pula merupakan aplikasi
sosiologi yang dinamakan” latih anak kemahiran bermasyarakat”.
8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini mengajar pembacanya bagaimana untuk mendidik anak-anak menjadi insan positif. Nilai
positif merupakan nilai dalam diri individu yang dimiliki oleh semua manusia sejagat tanpa
mengira agama, bangsa, dan keturunan.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini banyak menyalurkan idea bagaimana cara dan pendekatan yang sesuai untuk
mengubah tabiat manusia dari negatif kepada positif. Kita boleh meniru pendekatan yang
diamalkan oleh Lukman Hakim dalam mendidik anak-anaknya. Pertamanya anak-anak perlu
diajar takut dan mentaati Allah, diikuti Rasul dan menghormati ibu bapa. Inilah kunci jiwa positif.
Pelajar yang tertanam sifat mentaati Allah pastinya akan mentaai semua perintah Allah dan
makhluk-makhluk ciptaanNya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )