Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

MINGGU TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CATATAN


1. PERSEPSI MUZIK
Murid-murid boleh

1 1.1 Mengetahui irama 1.1.1 Menepuk tekanan detik 1. Menepuk tangan secara bebas
dalam muzik pertama lagu yang didengar
2. Menepuk tekanan detik mengikut
2 i. 4 meter 4 secara bebas
4 4
3. Menepuk tekanan detik mengikut
ii. 3 meter 3 secara bebas
4
4
3
4. Menepuk tekanan detik meter
1.1.2 Menepuk tempo lagu yang
4 dan 3 dengan tempo cepat dan
didengar
4 4
Lambat
i. Tempo cepat
5. Menepuk tekanan detik meter
ii. Tempo lambat
4 dan 3 dengan tempo cepat dan
4 4
lambat dengan diiringi lagu

6. Membuat persembahan

4 1.2 Mengetahui sistem 1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan 1. Mengenal gambarajah tanda isyarat
notasi lagu istilah.

i. Tanda ulangan 2. Menyebut salah satu tanda isyarat.


5 3. Menyebut 3 tanda isyarat

4. Melukis salah satu tanda isyarat


secara bebas
1.2.2 Mengenal nilai not

i. Semibrif 5. Melukis 3 tanda isyarat secara bebas

6. Meletakkan tanda isyarat pada baluk

1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat

i. Tanda rehat
semibrif

6 1.3 Mengetahui melodi 1.3.1 Menyanyikan melodi 1. Mengenal jenis-jenis melodi dan
dalam muzik mudah. isyarat tangan Curwen “Do”

7 i. Melodi mendatar 2. Mengajuk melodi mudah secara


ii. Melodi menaik berpandu
iii. Melodi menurun

3. Membezakan ketiga-tiga melodi

8 1.3.2 mengenal solfa dengan 4. Membunyikan melodi dengan


isyarat tangan Curwen nyanyian solfa
9 i. Do 5. Menyanyikan semua melodi lagu
dengan isyarat tangan Curwen

i. Do

6. Membuat persembahan isyarat


tangan Do, Mi, So

10 1.4 Memahami ekspresi 1.4.1 Mengaplikasi beza dinamik 1. Mengenal dinamik lembut dan kuat
dalam muzik pada lagu yang didengar.
2. Membunyikan dinamik lembut dan
i. Lembut ( p ) kuat
11 ii. Kuat (f )

3. Membezakan dinamik lembut dan


kuat

12 4. Menyanyikan satu lagu dinamik


lembut dan dinamik kuat

13 5. Menyanyikan lagu yang didengar


dengan dinamik lembut dan kuat

6. Membuat persembahan
2. PENGALAMAN
NYANYIAN

14 2.1 Memahami teknik 2.1.1 Menyanyikan lagu dengan 1. Menganl postur yang betul
nyanyian. postur yang betul
i. Duduk
i. Duduk ii. Berdiri
ii. Berdiri

2.1.2 menyanyikan lagu dengan 2. Melakukan teknik pernafasan yang


15 teknik pernafasan yang betul betul dalam postur

i. Duduk
ii. Berdiri
16
3. Menyanyi secara ‘humming’ lagu
yang di dengar dengan teknik
pernafasan dan postur yang betul

4. Menyanyikan lagu dengan teknik


pernafasan dan postur yang betul
dengan berpandu

5. Menyanyikan lagu dengan teknik


pernafasan dan postur yang betul

6. Membuat persembahan

17 2.2 menyanyi pelbagai 2.2.1 menyanyikan lagu dengan 1. mengetahui pi, tempo dan dinamik
lagu
i. Pic 2. Membezakan
ii. Tempo i. Pic
18 iii. dinamik ii. Tempo
iii. Dinamik

Dengan lagu yang didengar


19
20 3. Mengajuk lagu yang didengar
dengan pic, tempo dan dinamik yang
betul

4. Menyanyikan lagu mengikut pic,


tempo dan dinamik yang didengar

5. Menyanyikan lagu mengikut pic,


tempo dan dinamik yang didengar
dengan betul dan tepat

6. Membuat persembahan

21 2.3 Membuat gerakan 2.3.1 Menyanyi sambil membuat 1. Memberi respon terhadap lagu yang
sambil menyanyi gerakan mengikut lirik lagu di dengar

2. Melakukan gerakan bebas mengikut


22 2.3.2 Menyanyi lagu dengan lagu yang didengar
ekspresi yang sesuai

3. Menyatakan perasaan semasa


membuat pergerakan

4. Melakukan pergerakan mengikut


satu baris lagu secara berpandu

5. Menyanyikan lagu sambil membuat


gerakan mengikut lirik lagu dengan
ekspresi yang ssuai secara berpandu

6. Menyanyikan lagu dengan ekspresi


dan pergerakan yang sesuai
mengikut lirik lagu

3. PENGALAMAN
MUZIKAL

23 3.1 memainkan alat 3.1.1 memainkan alat perkusi 1. Memainkan alat perkusi secara
perkusi mengikut detik lagu bebas

2. Memainkan alat perkusi mengikut


3.1.2 Memainkan alat perkusi detik dan corak irama secara
24 berpandu
i. Mengikut corak irama
ii. Mengiringi lagu 3. Membunyikan alat perkusi bahan
persekitaran mengikut corak irama
dengan iringan lagu
25

3.1.3 Memainkan lagu daripada 4. Membunyikan alat perkusi bahan


bahan persekitaran persekitaran mengikut corak irama
tanpa iringan lagu
26 i. Mengikut corak irama
ii. Mengiringi lagu 5. Memainkan alat perkusi
konvensional dan bahan
persekitaran mengikut corak irama
dengan iringan lagu

6. Membuat persembahan
menggunkan alat perkusi
konvensional dan bahan
persekitaran
27 3.2 Memainkan rekoder 3.2.1 Mengenal penjarian 1. Mengenal Not C dan Not D

i. Not C’
28 ii. Not D’ 2. Mengenal Penjarian Not C dan Not
D

29 3.2.2 Meniup rekoder mengikut 3. Membunyikan penjarian Not C dan


Not D

4. Meniup rekoder mengikut corak


30 irama

5. Meniup rekoder mengikut Not B,


i. Not C’ Not A, Not G, Not C dan Not D
ii. Not D’

3.2.3 Meniup rekoder mengikut 6. Membuat persembahan


corak irama

4. APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

31 4.1 Menghayati muzik 4.1.1 Menyatakan perasaan dan 1. Mengenal muzik moden dan
daripada pelbagai memberi pendapat tradisional
repertoir muzik terhadap lagu yang
moden dan didengar 2. Mengenal cirri-ciri muzik moden dan
32 tradisional Malaysia tradisional
3. Membezakan muzik moden dan
tradisional
33
4. Menyatakan mud sesebuah lagu
yang didengar

5. Mengklafisikasikan muzik moden


34 dan tradisional

6. Menyanyikan sebuah lagu muzik


moden dan tradisional

35 4.2 Menghargai 4.2.1 Mengenali tarian tradisional 1. Mengenal tarian tradisional


kesenian dan Malaysia Malaysia
kebudayaan muzik Contoh : inang
tradisonal Malaysia 2. Menamakan tarian tradisonal
36 Malaysia

4.2.2 Membuat gerakan mudah 3. Melakukan gerakan asas tarian


tarian tradisional Malaysia tradisional Malaysia tanpa muzik
37 secara berpandu

4.2.3 Menghasilkan buku skrap 4. Melakukan gerakan asas tarian


tradisional Malaysia dengan muzik
38 secara berpandu

5. Menghasilkan buku skrap mengenai


tarian tradisional Malaysia

39 6. Membuat persembahan tarian


tradisional Malaysia