Anda di halaman 1dari 2

Topik KEPERLUAN AMALAN KESELAMATAN, KEBERSIHAN

DAN KESIHATAN DALAM PENYEDIAAN MAKANAN


MASAKAN
HT-014-:2011-C01/P(1/3)
KSSM TING. 2 Tujuan KOD Kenalpasti aspek-aspek amalan keselamatan,
Pengajaran C01/P kebersihan dan kesihatan dalam penyediaan
makanan dengan betul.
PK 1 (1/3)

Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran pelajar dapat


10.00 1)Kenalpasti aspek-aspek amalan keselamatan,
- kebersihan dan kesihatan dalam penyediaan
makanan dengan betul.
12.00
2)kenalpasti badan-badan yang terlibat dalam
mengenalpasti keselamatan dalam penyediaan
makanan.

Cadangan
Aktiviti 1. Mulakan perbincangan dengan motivasi/ perbincangan dua
hala/ minta bertenang/ ceria/ jaga kesihatan.
2. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih
- kaitkan idea/ kemahiran dengan pengalaman kerja atau
pembelajaran lepas untuk dapatkan tajuk.
3. Pengenalan kepada topik:
a) Kenalpasti aspek-aspek amalan keselamatan,
kebersihan dan kesihatan dalam penyediaan makanan
dengan betul.
b) kenalpasti badan-badan yang terlibat dalam
mengenalpasti keselamatan dalam penyediaan
makanan.
4. Penerangan oleh guru tentang topik.
5. Soal jawab berkaitan dengan pengetahuan am tentang
topik yang dipelajari.
6. Pelajar menyalin nota.

BBM Kertas Penerangan, buku nota

Anda mungkin juga menyukai