Anda di halaman 1dari 3

DRAF

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA RMT Bil.1/2018


SK PUTRAJAYA PRESINT 11(3)

Tarikh :27 Disember 2017


Masa :9.00 Pagi – 12.00 Tengah hari
Tempat :Bilik Mesyuarat
Kehadiran :
1. Pengerusi :
2. Penasihat :
3. Penyelaras/Setiausaha :
4. AJK :

Kehadiran : Semua Hadir


Agenda: 1) Ucapan pengerusi
2) Penubuhan/lantikan Jawatankuasa Bantuan Murid/RMT
3) Pelaksanaan dan Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
4) Pelantikan pengusaha/pembekal makanan RMT dan pemilihan Menu RMT
5) Hal-hal lain

1. Ucapan pengerusi:
1.1. Mesyuarat dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah.
1.2. Pengerusi mengalu-ngalukan kehadiran jawatankuasa kerana kedatangan.
1.3. Pengerusi menyatakan fokus mesyuarat kali ini adalah untuk menubuhkan
jawatankuasa RMT 2018.

2. Penubuhan/lantikan Jawatankuasa Bantuan Murid/RMT


2.1. Jawatankuasa yang bertujuan untuk membantu melaksanakan dan melancarkan program
RMT di sekolah telah ditubuhkan dan adalah seperti berikut :
Pengerusi : (Guru Besar)
Naib Pengerusi : (PK HEM)
Setiausaha : Syairah Husna binti Musa (Penyelaras RMT)

AJK : PT Kewangan
Penyelaras Tahun 1-6

3. Pelaksanaan dan Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (RMT)


3.1. Dasar Pemberian Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
3.1.1.Surat Perkeliling Kewangan Bilangan 2 2016 KPMSP.100-1/7/1 Jld4(94) bertarikh 16
Oktober 2016

3.2. Syarat-syarat Permohonan Rancangan Makanan Tambahan (RMT)


3.2.1. Murid warganegara Malaysia dari Tahun 1 hingga Tahun 6 di sekolah kerajaan dan
sekolah bantuan kerajaan.

3.2.2. Pendapatan Ketua isi Rumah (KIR) adalah di bawah Paras Garis Kemiskinan (PGK)
Nasional RM580/RM140 (PGK 2014 semasa)

3.2.3. Diperakui oleh JKBM dan dikemaskini dalam Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM)

3.3.Pemilihan Murid-murid yang layak mendapat Bantuan Rancangan Makanan Tambahan


(RMT).
3.3.1. Dengan merujuk kepada data Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) yang telah
dikemaskini, 7 orang murid yang memenuhi syarat-syarat permohonan RMT. Berikut
disertakan murid-murid yang layak menerima RMT 2018.

3.4. Program RMT sekolah bermula pada 1 Januari 2018. Murid yang terlibat adalah daripada
DRAF

tahun 2 hingga tahun 6. Tanggungjawab jawatankuasa RMT.


3.4.1. Borang KP/RMT/A
i. Maklumat murid di dalam borang perlu dilengkapkan.
ii. Timbang berat murid di awal tahun hendaklah
direkodkan.
iii. Tindakan guru kelas

3.4.2 Borang KP/RMT/B


iv. Kehadiran murid hendaklah direkodkan.
v. Pada akhir bulan hendalklah direkodkan jumlah
kehadiran murid yang
menyertai
vi. Ekod kehadiran RMT mestilah bersama dengan
buku rekod kehadiran murid
bagi memudahkan guru mencatat kehadiran murid.
vii. Tindakan guru kelas.
viii.
3.5 Penyeliaan RMT
3.5.1 Guru bertugas mingguan hendaklah mencatat/ membuat laporan harian di
dalam buku pemantauan.
3.5.2 Guru bertugas boleh menegur pihak pengusaha makanan jika kualiti makanan
yang dibekalkan tidak memuaskan.

3.6.Penyeliaan RMT
3.6.1. Guru bertugas mingguan hendaklah mencatat/ membuat laporan harian di
dalam buku pemantauan.
3.6.2. Guru bertugas boleh menegur pihak pengusaha makanan jika kualiti makanan
yang dibekalkan tidak memuaskan

4. Pelantikan pengusaha/pembekal makanan RMT dan pemilihan menu RMT

4.1. Jawatankuasa bersetuju melantik ______________sebagai pembekal makanan RMT


2018.
4.2. Jawatankuasa membuat pemilihan menu berdasarkan menu yang terkandung dalam
Buku Panduan RMT.

5. Hal-hal lain
8.1. Pengerusi berharap semua ahli jawatankuasa dapat bekerjasama dalam melancarkan
program RMT sekolah.
8.2. Penubuhan jawatankuasa baru RMT pada tahun 2017 mengikut cadangan(seperti di
dalam lampiran) .
8.3.Pengerusi meminta guru kelas agar dapat menyenaraikan nama murid miskin yang belum
, menerima bantuan RMT.
8.4. Guru bertugas perlu memastikan makanan yang dibekalkan berkhasiat dan segar.
8.5. Perubahan menu mengikut kesesuaian dan selera murid-murid.

4 Ucapan Penangguhan
5.1. Tuan Pengerusi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas
sokongan dan pandangan yang membina daripada semua AJK.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 Tengah hari

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


DRAF

…………………………………. ………………..………………
(SYAIRAH HUSNA BINTI MUSA) ( )
Setiausaha jawatankuasa RMT,
SK Putrajaya Presint 11(3)