Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

BLN MG TARIKH TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1 03/01/2017 MINGGU ORIENTASI PROGRAM GURU PENYAYANG
2 09/01/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf hijaiyyah tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬secara kod tangan.

AKIDAH 3.1 Memahami Rukun Iman 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Iman dan hukum beriman
dengannya
3.1.2 Menyenaraikan Rukun Iman
3.1.3 Mengenalpasti enam perkara Rukun Iman
3 16/01/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 1 secara kod tangan
JANUARI

Fatihah

IBADAH 4.1 Bersuci 4.1.1 Memahami konsep Bersuci


4.1.2 Menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan diri dan
persekitaran

4 23/01/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf Jawi tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
secara kod tangan.

IBADAH 4.1 Bersuci 4.1.1 Memahami konsep Bersuci


4.1.2 Menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan diri dan
persekitaran

5 30/01/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ‫ﺍ‬
huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di hingga ‫ﻱ‬
atas. 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬berbaris satu di atas.
ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab terhadap ibubapa
terhadap ibubapa 5.1.2 Membaca doa kepada ibubapa
FEBRUARI

5.1.3 Menyatakan kepentingan adab terhadap ibubapa


5.1.4 Mengamalkan adab terhadap ibubapa dalam kehidupan
seharian.
6 06/02/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 1 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Mengenal keturunan Nabi 6.1.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW.
Muhammad SAW

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

7 13/02/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf Jawi tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
secara kod tangan.

AKIDAH 3.1 Memahami Rukun Iman 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Iman dan hukum beriman
dengannya
3.1.2 Menyenaraikan Rukun Iman
3.1.3 Mengenalpasti enam perkara Rukun Iman
8 20/02/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 2 secara kod tangan
Fatihah

IBADAH 4.1 Bersuci 4.1.1 Memahami konsep Bersuci


4.1.2 Menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan diri dan
persekitaran

9 27/02/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf hijaiyyah tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬secara kod tangan.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab terhadap ibubapa
terhadap ibubapa 5.1.2 Membaca doa kepada ibubapa
5.1.3 Menyatakan kepentingan adab terhadap ibubapa
5.1.4 Mengamalkan adab terhadap ibubapa dalam kehidupan
seharian.
10 06/03/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 2 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Mengenal keturunan Nabi 6.1.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW.
Muhammad SAW

11 13/03/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ‫ﺍ‬
huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di hingga ‫ﻱ‬
MAC

atas. 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga


‫ ﻱ‬berbaris satu di atas secara kod tangan

AKIDAH 3.1 Memahami Rukun Iman 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Iman dan hukum beriman
dengannya
3.1.2 Menyenaraikan Rukun Iman
3.1.3 Mengenalpasti enam perkara Rukun Iman

20/03/2017 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

12 27/03/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf Jawi tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
secara kod tangan.
IBADAH 4.2 Memahami konsep asas istinjak 4.2.1 Menyatakan pengertian istinjak dan hukumnya.
4.2.2 Menyatakan alat–alat untuk beristinjak.
4.2.3 Menyatakan tujuan beristinjak.
4.2.4 Menyatakan cara-cara beristinjak menggunakan air.
13 03/04/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Mengenal, menyebut dan membaca 1.2.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ‫ﺍ‬
huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu hingga ‫ﻱ‬
1.2.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬berbaris satu di atas secara kod tangan

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab sebelum makan.
makan 5.1.2 Menyatakan adab semasa makan.
5.1.3 Menyatakan adab-adab selepas makan.
5.1.4 Mengamalkan adab sebelum, semasa dan selepas makan.
14 10/04/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 3 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Mengenal keturunan Nabi 6.1.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW.
Muhammad SAW

15 17/04/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
APRIL

huruf Jawi tunggal


secara kod tangan.

AKIDAH 3.2 Beriman kepada Allah Taala 3.2.1 Mengenal makhluk ciptaan Allah SWT.
3.2.2 Membezakan ciptaan manusia dan ciptaan Allah SWT.
3.2.3 Mengetahui dalil kewujudan dan kebesaran Allah Taala.
16 24/04/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 4 secara kod tangan
Fatihah

IBADAH 4.2 Memahami konsep asas istinjak 4.2.1 Menyatakan pengertian istinjak dan hukumnya.
4.2.2 Menyatakan alat–alat untuk beristinjak.
4.2.3 Menyatakan tujuan beristinjak.
4.2.4 Menyatakan cara-cara beristinjak menggunakan air.

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

17 01/05/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Mengenal, menyebut dan membaca 1.2.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas ‫ﺍ‬
huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu hingga ‫ﻱ‬
1.2.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬berbaris satu di atas secara kod tangan

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab terhadap ibubapa
terhadap ibubapa 5.1.2 Membaca doa kepada ibubapa
5.1.3 Menyatakan kepentingan adab terhadap ibubapa
5.1.4 Mengamalkan adab terhadap ibubapa dalam kehidupan
seharian.
18 08/05/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 4 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Mengenal keturunan Nabi 6.1.1 Mengetahui salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW.
MEI

Muhammad SAW

19 15/05/2017 PENILAIAN PENGGAL SATU

20 22/05/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf Jawi tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
secara kod tangan.

AKIDAH 3.2 Beriman kepada Allah Taala 3.2.1 Mengenal makhluk ciptaan Allah SWT.
3.2.2 Membezakan ciptaan manusia dan ciptaan Allah SWT.
3.2.3 Mengetahui dalil kewujudan dan kebesaran Allah Taala

29/05/2017 CUTI PERTENGAHAN TAHUN - HARI GAWAI

05/06/2017 CUTI PERTENGAHAN TAHUN - AGONG'S


21 12/06/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 5 secara kod tangan
Fatihah
JUN

IBADAH 4.3 Memahami konsep berwuduk 4.3.1 Menyatakan pengertian wuduk dan tujuannya.
4.3.2 Mengenal anggota wuduk.
4.3.3 Membaca lafaz niat wuduk.
4.3.4 Melakukan amali wuduk.

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

22 19/06/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di atas ‫ﺍ‬
huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua hingga ‫ﻱ‬
1.1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫ ﺍ‬hingga
‫ ﻱ‬berbaris dua di atas secara kod tangan

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab bergaul dengan rakan
bergaul dengan rakan 5.1.2 Menyatakan adab kepentingan adab bergaul dengan rakan
5.1.3 Mengamalkan adab bergaul dengan rakan dalam
kehidupan seharian
23 26/06/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
huruf Jawi tunggal 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi tunggal ‫ ﺍ‬hingga ‫ﻱ‬
secara kod tangan.
SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
24 03/07/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 5 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
25 10/07/2017 TILAWAH AL-QURAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 6 secara kod tangan
Fatihah
JULAI

AKIDAH 3.3 Rukun Islam 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam


3.1.2 Menyenaraikan Rukun Islam
3.1.3 Mengetahui faedah beramal dengan Rukun Islam dan
akibat tidak beramal dengan rukun Islam
26 17/07/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi bersambung
huruf Jawi bersambung 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi bersambung
IBADAH 4.3 Memahami konsep berwuduk 4.3.1 Menyatakan pengertian wuduk dan tujuannya.
4.3.2 Mengenal anggota wuduk.
4.3.3 Membaca lafaz niat wuduk.
4.3.4 Melakukan amali wuduk.

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

27 24/07/2017 TILAWAH AL-QURAN


1.4 Mengenal, membunyi dan 1.4.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris satu
membaca dua huruf hijaiyyah 1.4.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris satu berbaris satu secara kod tangan
ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.2 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar.
semasa belajar 5.1.2 Membaca dan menghafaz doa belajar.
5.1.3 Mengamalkan adab semasa belajar.
28 31/07/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 6 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
29 07/08/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.4 Mengenal, membunyi dan 1.4.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris satu
membaca dua huruf hijaiyyah 1.4.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris satu berbaris satu secara kod tangan

AKIDAH 3.3 Rukun Islam 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam


3.1.2 Menyenaraikan Rukun Islam
3.1.3 Mengetahui faedah beramal dengan Rukun Islam dan
OGOS

akibat tidak beramal dengan rukun Islam


30 14/08/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi bersambung
huruf Jawi bersambung 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi bersambung
IBADAH 4.3 Memahami konsep berwuduk 4.3.1 Menyatakan pengertian wuduk dan tujuannya.
4.3.2 Mengenal anggota wuduk.
4.3.3 Membaca lafaz niat wuduk.
4.3.4 Melakukan amali wuduk.
31 21/08/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.5 Mengenal, membunyi dan 1.5.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris dua
membaca dua huruf hijaiyyah 1.5.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris dua berbaris dua secara kod tangan

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab sebelum makan.
makan 5.1.2 Menyatakan adab semasa makan.
5.1.3 Menyatakan adab-adab selepas makan.
5.1.4 Mengamalkan adab sebelum, semasa dan selepas makan.

28/08/2017 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MERDEKA & HARI RAYA AIDIL ADHA 31 OGOS & 1 SEPT

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

32 04/09/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.1 Membaca surah al-Fatihah ayat 7 secara kod tangan
Fatihah

SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
33 11/09/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.5 Mengenal, membunyi dan 1.5.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris dua
membaca dua huruf hijaiyyah 1.5.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris dua berbaris dua secara kod tangan

AKIDAH 3.1 Kalimah Syahadah 3.1.1 Menyatakan pengertian Kalimah syahadah


3.1.2 Melafaz dua kalimah syahadah dengan betul secara kod
tangan

34 18/09/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi bersambung
huruf Jawi bersambung 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi bersambung
SEPTEMBER

IBADAH 4.2 Memahami konsep asas istinjak 4.2.1 Menyatakan pengertian istinjak dan hukumnya.
4.2.2 Menyatakan alat–alat untuk beristinjak.
4.2.3 Menyatakan tujuan beristinjak.
4.2.4 Menyatakan cara-cara beristinjak menggunakan air.

35 25/09/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.5 Mengenal, membunyi dan 1.5.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris dua
membaca dua huruf hijaiyyah 1.5.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris dua berbaris dua secara kod tangan

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.2 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar.
semasa belajar 5.1.2 Membaca dan menghafaz doa belajar.
5.1.3 Mengamalkan adab semasa belajar.

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

36 02/10/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca surah al-Fatihah 2.1.4 Membaca surah al-Fatihah ayat 7.
2.2 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.5 Membaca keseluruhan surah al-Fatihah.
Fatihah 2.2.4 Membaca dan menghafaz ayat 7 surah al-Fatihah.
2.2.5 Membaca dan menghafaz keseluruhan surah al-Fatihah.
SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
37 09/10/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.5 Mengenal, membunyi dan 1.5.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung berbaris dua
membaca dua huruf hijaiyyah 1.5.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
bersambung berbaris dua berbaris dua secara kod tangan

AKIDAH 3.1 Kalimah Syahadah 3.1.1 Menyatakan pengertian Kalimah syahadah


3.1.2 Melafaz dua kalimah syahadah dengan betul secara kod
tangan

38 16/10/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi bersambung
OKTOBER

huruf Jawi bersambung 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi bersambung
IBADAH 4.4 Perlakuan dalam Solat 4.4.1 Mengetahui Rukun Solat
4.4.2 Amali Rukun Solat

39 23/10/2017 PENILAIAN AKHIR TAHUN SEMAKAN RPI


40 30/10/2017 TILAWAH AL-QURAN 1.6 Mengenal, membunyi dan 1.6.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung pelbagai baris dan
membaca dua huruf hijaiyyah tanda
bersambung pelbagai baris dan tanda 1.6.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
pelbagai baris dan tanda

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5.1 Memahami dan mengamalkan adab 5.1.1 Menyatakan adab sebelum makan.
makan 5.1.2 Menyatakan adab semasa makan.
5.1.3 Menyatakan adab-adab selepas makan.
5.1.4 Mengamalkan adab sebelum, semasa dan selepas makan.

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017
Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pendengaran) Tahun 1

41 06/11/2017 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca surah al-Fatihah 2.1.4 Membaca surah al-Fatihah ayat 7.
2.2 Membaca dan menghafaz surah al- 2.1.5 Membaca keseluruhan surah al-Fatihah.
Fatihah 2.2.4 Membaca dan menghafaz ayat 7 surah al-Fatihah.
2.2.5 Membaca dan menghafaz keseluruhan surah al-Fatihah.
SIRAH NABAWIYAH 6.1 Memahami kisah penyusuan Nabi 6.1.1 Menyebut nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad
Muhammad SAW SAW dan tempoh penyusuannya
6.1.2 Menyatakan sebab Nabi Muhammad SAW disusukan oleh
Thuwaibah alAslamiah dan halimatus Sa’diah
6.1.3 Mengetahui kepentingan budaya penyusuan dizaman Nabi
Muhammad SAW
1.6 Mengenal, membunyi dan 1.6.1 Mengenal huruf hijaiyyah bersambung pelbagai baris dan
NOVEMBER

42 13/11/2017 TILAWAH AL-QURAN


membaca dua huruf hijaiyyah tanda
bersambung pelbagai baris dan tanda 1.6.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah bersambung
pelbagai baris dan tanda

AKIDAH 3.1 Kalimah Syahadah 3.1.1 Menyatakan pengertian Kalimah syahadah


3.1.2 Melafaz dua kalimah syahadah dengan betul secara kod
tangan

43 20/11/2017 JAWI 1.1 Mengenal, menyebut dan membaca 1.1.1 Mengenal huruf jawi bersambung
huruf Jawi bersambung 1.1.2 Menyebut dan membaca huruf jawi bersambung
IBADAH IBADAH 4.4 Perlakuan dalam Solat

27/11/2017 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

Disediakan oleh: Disemak Oleh: Disahkan oleh:

…………………………………………. …………………………………………. ……………………………………………….


(NOOR HIDAYAH BINTI ISHAK) (ADIBAH BINTI AHMAD) (JAMAIAH BINTI MAHLI)
Guru Mata Pelajaran Tahun 1 Ketua Panitia Pendidikan Islam Guru Besar

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG (MASALAH PENDENGARAN ) 2017


*Membaca dan membunyikan adalah secara isyarat dan kod tangan.
Noor Hidayah Bt Ishak 2017