Anda di halaman 1dari 3

SKPK PERSEKUTUAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

TAHUN TIGA
Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
2017

MATEMATIK
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 1 (015/1)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) TAHUN 3 2017

MENGETAHUI MENGUASAI
DAN KEMAHIRAN MENGAPLIKASI
KONSTRUK/ MEMAHAMI MENGIRA
NO. JUMLAH
TOPIK
M S T M S T M S T
25(R),2 17,
NOMBOR BULAT
1 1,2,5 3,39 22 7 8,9 10 9,32,31 18, 17
DAN OPERASI
(R) 26
2 PECAHAN 4(R) 36 2
30
3 PERPULUHAN 6 14 3
(R)
27,
4 PERATUS 1
28
24,
5 WANG 13 (J) 3
38
MASA DAN
6 16 15 19 3
WAKTU
11,
7 PANJANG 12 3
20
8 JISIM 23 34 2
21,
9 ISIPADU CECAIR 40(R) 3
33
10 RUANG

11 KOORDINAT
NISBAH DAN 32
12 37 35 3
KADARAN (J)
PENGURUSAN
13
DATA
14 KEBOLEHJADIAN

JUMLAH 12 16 12 40

R - Rajah J - Jadual
Aras kesukaran : 3:4:3
Jumlah item : 40
Mudah (M) : 12
Sederhana (S) : 16
Tinggi (T) : 12
Soalan Gambarajah dan Jadual : 7
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) MATEMATIK KERTAS 2 (015/2)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) TAHUN 3 2017

MENGUASAI
MENGETAHUI DAN
KEMAHIRAN MENGAPLIKASI
MEMAHAMI
KONSTRUK/ MENGIRA
NO. JUMLAH
TOPIK
M S T M S T M S T

8(i)
NOMBOR BULAT 1(i) 4(i) (R) , 12(i)
1 1(ii) 4(ii) 5
DAN OPERASI (R) (R) (ii),10 (ii)
(i),(ii)
2(i), 14(i)
2 PECAHAN (R) (R), 2
2(ii) (ii)
3(i)
3 PERPULUHAN (R) 3(ii) 1

4 PERATUS 5 1

13(i),
5 WANG 1
(ii)

6 MASA DAN WAKTU

7(i)
7 PANJANG 7(ii) 1
(R)

6(i),
8 JISIM (ii)
11(i) 11(ii) 2

9 ISIPADU CECAIR 9(i) 9(ii) 1

10 RUANG

11 KOORDINAT

NISBAH DAN
12
KADARAN

PENGURUSAN
13 15 (J) 1
DATA

R - Rajah J - Jadual M - Mudah S - Sederhana T - Tinggi m -


markah

Jumlah Item : 15