Anda di halaman 1dari 5

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2018

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru

Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian TOV ETV
1 Kursus pedagogi PJK. Meningkatkan Ketua Panitia PJK JANUARI - Guru PJK dapat 80% 90%
kemahiran guru dan Penolong menguasai
dalam mata Ketua Panitia. kemahiran mata
pelajaran PJK. pelajaran PJK.
2 Program mencungkil Meningkatkan Semua guru mata JANUARI- - Pelajar dapat 60% 70%
bakat. penglibatan pelajaran PJK. NOVEMBER menunjukkan
pelajar dalam kebolehan masing-
sukan. masing.
3 Penilaian standard Mengukur tahap Semua guru mata MAC - Pelajar dapat 70% 80%
kecergasan fizikal kecergasan fizikal pelajaran PJK. OGOS menentukan tahap
kebangsaan. pelajar. kecergasan fizikal
SEGAK masing-masing.
4 Hari Kecergasan Mengalakkan Semua guru mata JANUARI- - Pelajar dapat 80% 90%
setiap minggu murid bersenam pelajaran PJK. NOVEMBER bersenam 20 minit
setiap minggu seminggu

1
PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2018

Nama Program Program Mencungkil Bakat


Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan.
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran Pelajar sekolah yang tiada masalah kesihatan.
Guru terlibat Semua guru mata pelajaran PJK
Proses kerja 1. Pemerhatian
2. Latihan intensif kepada pelajar dengan skill dan drill yang sesuai.
Kekangan 1. Kesuntukkan masa untuk mencungkil bakat murid.

Pemantauan Ketua Panitia PJ / GB

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas program

2
PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2018

Nama Program Kursus Pedagogi PJK


Objektif Meningkatkan pengetahuan guru dalam mata pelajaran PJK dan memberi kemahiran kepada guru.
Tempoh Januari hingga hujung tahun.
Kumpulan sasaran Semua guru mata pelajaran PJK
Guru terlibat Semua guru mata pelajaran PJK
Proses kerja 1. Taklimat
2. Aktiviti berkenaan pengajaran
3. Perbincangan teknik
4. Amali
Kekangan 1. Pengetahuan guru dalam mata pelajaran PJK mashi di tahap yang kurang memuaskan.

Pemantauan Ketua Panitia PJ / GB

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas program

3
PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2018

Nama Program Penilaian standard kecergasan fizikal kebangsaan. SEGAK


Objektif Mengukur tahap kecergasan fizikal pelajar.
Tempoh Mac dan Ogos.
Kumpulan sasaran Semua pelajar yang tiada masalah kesihatan
Guru terlibat Semua guru mata pelajaran PJK
Proses kerja 1. Penerangan rasional
2. Tunjuk cara dan teknik yang betul
3. Penilaian gred pencapaian SEGAK.
Kekangan Alat segak dalam keadaan yang tidak memuaskan

Pemantauan Ketua Panitia PJ / GB

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas program

4
PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2018

Nama Program Hari Kecergasan setiap minggu


Objektif Mengalakkan murid bersenam setiap minggu
Tempoh Setiap Hari Khamis (7.10-7.30 am)
Kumpulan sasaran Semua pelajar yang tiada masalah kesihatan
Guru terlibat Semua guru mata pelajaran PJK
Proses kerja 1. Senamrobik
2. Tunjuk cara dan teknik yang betul
3. Pemerhatian oleh guru
Kekangan Kekurangan masa untuk program

Pemantauan Ketua Panitia PJ / GB

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program
tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas program

Anda mungkin juga menyukai