Anda di halaman 1dari 11

SK DANAU PERDANA

PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN OPERASI

Bidang/Unit Kurikulum (MORAL) Akhir Tahun 2017

Alat Semakan Program Sekolah


Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate Raise Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)
(Hapuskan) (Tambah)
TIDAK SEMUA MURID MORAL LULUS
1. 1.0 Cerita Pendek Nilai Murni
DALAM UJIAN/PEPERIKSAAN
IBUBAPA KURANG PENTINGKAN Aktiviti Moral
2. 1.1 Aktiviti Moral
PELAJARAN ELEKTIF
MURID LEMAH PENGUASAAN
3. 1.2 Folio Tentang Nilai Murni
BAHASA MALAYSIA
MURID KURANG MEMAHAMI NILAI-
4. 1.3 Bilik Khas Moralq
NILAI DALAM PELAJARAN MORAL
Reduce Create
5. 2.0
(Kurangkan) (Wujudkan)
6. 3.0

7.
Bilik Khas Moral
8.

9.

10. Sustain (Kekalkan)

11. 1. Program yang Berjaya Dijalankan


ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG/UNIT :KURIKULUM/PENDIDIKAN MORAL

Dalaman (S) KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1.KERJASAMA ANTARA GURU DAN W1. MURID KURANG BERMINAT PELAJARAN


PENTADBIR MORAL
S2.BILANGAN MURID MORAL YANG SEDIKIT W2. MURID TIDAK HADIR
S3. PENGURUSAN PANITIA YANG MINIMA W3. MURID KURANG MEMAHAMI NILAI DAN
PENGAJARAN NILAI MORAL
Luaran W4. GURU BUKAN OPSYEN
W5. TIADA BILIK KHAS

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1. KERJASAMA IBUBAPA
02.KEMUDAHAN INTERNET 1.MENINGKATKAN PENCAPAIAN KELULUSAN 1. MENINGKATKATKAN KESEDARAN
03. PERKONGSIAN ILMU DARI SEKOLAH PENDIDIKAN MORAL TERHADAP NILAI MURNI
YANG BERBEZA DI INTERNET 2.MENINGKATKAN PENGHAYATAN NILAI
04. BANYAK KELAS YANG TIDAK MURNI
DIGUNAKAN

(C) CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1. LATAR BELAKANG IBU BAPA YANG 1.MEMASTIKAN PdPc DIJALANKAN DENGAN 1.MEMUPUK MINAT BELAJAR DALAM
BERBEZA DARI SEGI SOSIO EKONOMI BERKESAN MELALUI PERKONGSIAN KALANGAN MURID DENGAN AKTIVITI YANG
C2.PENGARUH BAHASA IBUNDA KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN DI ALAM MENARIK
C3.IBU BAPA KURANG MEMENTINGKAN MAYA 2. WUJUDKAN BILIK KHAS
PELAJARAN MORAL
PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum Dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peratus Pencapaian
SEKTOR/PPD/SEK SK Danau Perdana
BIDANG /UNIT Kurikulum/Pendidikan Moral

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) indikator yang
organisasi) boleh diukur)

Pembelajaran Kurikulum dan Melahirkan rakyat Pengukuhan Kurikulum


Murid pentaksiran Malaysia dengan Pendidikan Islam,Moral dan GPS PAT
penghayatan nilai Sivik
TAHUN 1 1.50 1.40 1.30 1.10 1.00

TAHUN 2 2.75 1.90 1.80 1.70 1.60

TAHUN 3 2.00 1.50 1.30 1.00 1.00

TAHUN 4 2.67 1.90 1.80 1.70 1.60

TAHUN 5 1.60 1.40 1.30 1.10 1.00

TAHUN 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum

KPI Pengarah/PPD/Sek % pencapaian lulus peperiksaan

Sektor/PPD/Sekolah SK Danau Perdana

Bidang/Unit Kurikulum /Pendidikan Moral


Strategi Melahirkan murid dengan penghayatan nilai

Pelan Tindakan Meningkatkan pengukuhan kurikulum pendidikan Islam/Moral/Sivik

Sasaran Pengurusan
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Risiko / Pelan
Kontigensi

1 BILIK KHAS MORAL Mewujudkan bilik GPK, KP MEI - JUN PCG


khas untuk Panitia mata
GPS PAT 2.00 1.90
memudahkan pelajaran
PdPc
2 FOLIO NILAI MURNI Merendahkan KP & JUL-SEPT PCG FOLIO NILAI
(TAHAP 2) GPS Panitia mata MURNI
/Meningkatkan pelajaran GPS PAT 2.00 1.90
penghayatan
nilai murni
3. SAYA MENGHAYATI NILAI Meningkatkan KP & SEPT PCG Pertandingan
MURNI (TAHAP 1 & 2) penghayatan Panitia mata Penyertaan 2 orang 10 orang bercerita
nilai murni pelajaran
PELAN OPERASI PENDIDIKAN MORAL
2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Danau Perdana JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Pendidikan Moral
Program/Projek BILIK KHAS MORAL
Objektif 1. Meningkatkan penghayatan nilai murni
2. Memudahkan PdPc

Tempoh MEI-JUN

Kumpulan Sasaran Semua murid Moral

Tanggungjawab 1. Guru- guru Moral

Proses Kerja
1. Pengagihan tugas kepada murid-murid
2. Pembahagian tugas membawa peralatan aktiviti
3. Pelaksanaan program menceriakan bilik Moral.
4. Menjaga kebersihan bilik sepanjang tahun.

Kekangan

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI PENDIDIKAN MORAL
2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Danau Perdana JADUAL 4
Bidang/Unit Kurikulum/Pendidikan Moral
Program/Projek FOLIO NILAI MURNI
Objektif 1.Meningkatkan penghayatan nilai murni
2.Merendahkan GPS

Tempoh JULAI-SEPTEMBER

Kumpulan Sasaran Murid Moral Tahap 2

Tanggungjawab Guru-guru Moral


Proses Kerja 1.Memberikan taklimat cara/aktiviti kepada murid
2.Murid diminta mencari bahan yang berkaitan dan menghasilkan folio yang bermutu.
3.Guru berbincang masalah yang dihadapi murid

Kekangan

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI PENDIDIKAN MORAL
2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Danau Perdana JADUAL 5
Bidang/Unit Kurikulum/Pendidikan Moral
Program/Projek SAYA MENGHAYATI NILAI MURNI
Objektif 1.Meningkatkan penghayatan nilai murni

Tempoh SEPTEMBER

Kumpulan Sasaran Murid Moral Tahap 1 dan 2

Tanggungjawab GPK
Guru Moral
Proses Kerja 1.Memberikan taklimat cara/aktiviti kepada murid
2.Murid diminta membaca dengan lancar dan menghafal cerita nilai murni
3.Guru berbincang masalah yang dihadapi murid

Kekangan

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Pulau Meranti JADUAL 6


Bidang/Unit Kurikulum
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan
Bil Program/Projek Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program
1 BILIK KHAS MAY - JUN
MORAL

2 FOLIO NILAI MURNI JUL - SEPT

3 SAYA MENGHAYATI SEPT


NILAI MURNI

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara VISI Terdidik Negara Sejahtera
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Pulau Meranti
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
MENINGKATKAN
KUALITI AKADEMIK GPS PEPERIKSAAN
PAT

2.00 1.90 1.80 1.70 1.60


TAHUN 1

Anda mungkin juga menyukai