Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7) pecahan
Standard Kandungan 7.2
Standard Pembelajaran 7.2.1 , 7.2.2
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) Menolak sebarang dua nombor daripada satu nombor melibatkan nombor
bulat , pecahan wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10
1) Lukiskan gambar rajah yang mewakili nombor bercampur
2) hapuskan pecahan tersebut dengan menggunakan gambar rajah
3) tolakkan pecahan dengan menggunakan cara penambahan pecahan yang
betul
Aktiviti 4) Pastikan pertukaran pecahan setara sebelum penambahan pecahan
dimulakan
5) Tunjuk cara dan latihan dalam kelas
6) Latihan – Buku teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan., kad sifir


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7) Pecahan
Standard Kandungan 7.3
Standard Pembelajaran 7.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) menambah dan menolak nombor melibatkan nombor bulat,pecahan wajar
dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10
1) Bincang dengan murid urutan operasi yang hendak dilakukan dalam
penambahan dan penolakan
2) Tekankan operasi yang dilakukan untuk mengelakkan kesalahan yang tidak
diperlukan
Aktiviti
3) Berikan 3 contoh yang bersesuaian dan mengarahkan murid menyiapkan
bersama guru
4) Latihan buku aktiviti DSKP m/s 38
5) Latihan pengukuhan – buku teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan ,kad sifir


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7)Pecahan
Standard Kandungan 7.5
Standard Pembelajaran 7.5.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada
sesuatu kuantiti
1) Lukiskan sebuah baling yang mengandungi 10 biji gula
2) Seterusnya, arahkan seorang murid untuk membahagikannya kepada 5
bahagian yang rata
3) Bincangkan dengan murid bilangan biji guli bagi satu bahagian dan
kemudian tentukan maksud ‘daripada’ dalam pecahan
Aktiviti 4) Tunjukkan kepada murid bagaimana bilangan biji guli dikira melalui
pecahan ‘daripada’
5) Daripada contoh tersebut , gunakan nombor bercampur bagi meneragkan
juga konsep nombor bercampur daripada suatu kuantiti
6) Gunakan nombor yang berbeza nilai untuk mengukuhkan konsep murid.
7) Latihan pengukuhan – buku teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.kad sifir


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................


………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7)pecahan
Standard Kandungan 7.3
Standard Pembelajaran 7.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a)menambah dan menolak nombor melibatkan nombor bulat,pecahan wajar
dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10
1)Bincang dengan murid urutan operasi yang hendak dilakukan dalam
penambahan dan penolakan
2)Tekankan operasi yang dilakukan untuk mengelakkan kesalahan yang tidak
diperlukan
Aktiviti
3)Berikan 3 contoh yang bersesuaian dan mengarahkan murid menyiapkan
bersama guru
4)Latihan buku aktiviti DSKP m/s 38
5)Latihan pengukuhan – buku teks

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan ,kad sifir


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7)pecahan (ulangkaji)
Standard Kandungan 7.1 , 7.2 , 7.3
Standard Pembelajaran 7.1.1 , 7.2.1 , 7.3.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) menambah dan menolak nombor melibatkan nombor bulat,pecahan wajar
dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10
1) bincang dengan murid penambahan , penolakan dan operasi bergabung
pecahan yang dipelajari
2) berikan contoh pada setiap kemahiran yang telah dipelajari dan meminta
Aktiviti
murid cuba menerangkan penyelesaiannya
3) tekankan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid
4) kertas pentaksiran diberikan kepada murid

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan

BBB kad sifir


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 5

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk 7)pecahan
Standard Kandungan 7.5
Standard Pembelajaran 7.5.1
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif Pembelajaran a) menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada
sesuatu kuantiti
1) berikan satu masalah kepada murid yang melibatkan penentuan nilai bagi
pecahan wajar dan nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti
2) meminta murid menggariskan kata kunci yang terjumoa dalam masalah
tersebut
Aktiviti 3) menterjemahkan kata kunci tersebut kepada ayat matematik dan
selesaikan masalah bersama murid
4) gunakan contoh daripada nuku teks bagi mengukuhkan kefahaman murid
5) latihan buku aktiviti
6) latihan pengukuhan – Buku aktiviti DSKP

1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
2.EMK: Keusahawanan
BBB Buku teks, buku latihan ,kad sifir
Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….