Anda di halaman 1dari 1

Name:

2.1 Ujian Makanan & 2.2 Menilai kepentingan


gizi seimbang
Jawab t eka silang kat a yang berikut dengan jawapan yang sesuai.
1

5 6 7

8 9

10

Created with TheTeac hers Co rner.net Cro s s wo rd Puz z le Generato r


Acro ss Do wn
3. Larutan millon dicampurankan bersama makanan 1. Kita memerlukan kelas makanan yang betul bagi
untuk menguji kehadiran? menjamin _______ tumbesaran dan juga menjaga
4 . Pemakanan yang mengandungi kesemua kelas kesihatan
makanan yang diperlukan dalam kuantiti yang betul 2. _____ yang seimbang adalah penting bagi
dan _________ manusia untuk menjalani kehidupan seharian
8. Larutan Fehling boleh digunakan untuk menguji 5. Larutan apakah dicampurkan didalam makanan
_______ dalam makanan. untuk mengenalpasti kehadiran glukosa?
10. Sesuatu larutan itu akan bertukar menjadi 6. Ujian lemak boleh dijalankan menggunakan
mendakan ________ jika mengandungi glukosa kertas _____
7. Larutan kanji akan bertukar menjadi biru
kehitaman apabila dicampuran dengan larutan ini.
9. A dicampurkan di dalam minyak untuk menguji
kehadiran lemak. Apakah A?