Anda di halaman 1dari 3

News Flash

January, 2018

Main features of the upcoming live


invoice data reporting in Hungary
News Flash I Accace Hungary I Main features of the upcoming live invoice data reporting in Hungary

A new period starts in the relationship between


entrepreneurs and tax authorities.
A new period starts from the middle of 2018, regarding to the relationship between entrepreneurs and tax
authorities. The online system, which provides real-time data transmission of invoices, was originally
scheduled to be implemented as of 1 July 2017, and is expected to be in operation this July 1, 2018.

All the entrepreneurs, who use invoicing given VAT limit, but all invoices can be
programs, will have to send the data of invoices transferred to the authority. The tax authority will
extracted from such an invoicing program select and sort out the relevant data.
directly via internet to the National Tax and It must be pointed out that the introduction of
Customs Administration of Hungary (NAV) electronic data transmission does not eliminate
without any human intervention. This solution the possibility of hand-made invoices. However,
will be somewhat similar to the data transfer of if the VAT content of these invoices reaches or
online cash registers, but entrepreneurs exceeds the value limit, than data must be
themselves must provide the preparation of their submitted on the web interface manually within 5
own invoicing system, to make sure that data days (for invoices exceeding 500.000 HUF VAT
can be transmitted electronically. within 1 day).

It is important to emphasize that the fact of The “KOBAK” test platform


issuing invoices abroad by using the parent
company’s own invoicing software does not Of course, running such a system involves a lot
exempt the entrepreneur from the online of IT issues. In answering these IT questions,
reporting obligation in Hungary. In this case, the experts from the tax administration are available,
online, instantaneous electronic transmission of and even after registration, they offer the
data must also be resolved. taxpayer the opportunity to test the prepared
files to see if they meet the stringent
requirements. As we have written in our
Key requirements
previous newsletter, the licensing test system
was named KOBAK, registration is available on
Data submission is only required, if the amount
the following website:
of charged VAT reaches or exceeds 100.000
www.onlineszamla.nav.gov.hu
HUF. If the entrepreneur issues invoices, where
the charged VAT does not passes the above As the deadline is approaching, it is expected
mentioned threshold, there is no such obligation. that further information will be shared regarding
to the operation of the system, and we will
During the technical compilation of the system, it inform our customers about the new information
might be important to note that it is not in our newsletters.
necessary to solve the sorting of invoices by the

Záradék

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem
tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben
szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges
kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz.
News Flash I Accace Hungary I Main features of the upcoming live invoice data reporting in Hungary

Contact
István Nemecz
Managing Director

E-Mail: istvan.nemecz@accace.com

Tel: +36 141 235 35

Az Accace-ről

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 13 országban,
több, mint 550 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 2000
nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését
azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.

Accace irodák Bosznia és Hercegovinában, Csehországban, Horvátországban, Németországban,


Magyarországon, Macedóniában, Montenegróban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában,
Szlovákiában, Szlovéniában, és Ukrajnában találhatók. A többi európai országban és világszerte az
Accace a megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen.

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!