Anda di halaman 1dari 17

BAB II

PERENCANAAN PELAT LANTAI

A. Perencanaan Tebal Pelat Lantai

5
10(30+Y)
B G D

4
10(30+Y)
E F

3
10(30+Y)

B C D
2
10(10+Y)

A
1

3700 mm
10(27+X) 3500 mm
10(30+X) 3700 mm
10(27+X)

A B C D
1. Perhitungan Tebal Minimum Pelat
a. Perhitungan Tebal Minimum Pelat Berdasarkan Kekakuan Lentur
(Berdasarkan Pasal 11.5. SNI 03-2847-2002)

As Portal C (Pelat C)

hf
h
ly = 3500

lx = 3200
λn
Diketahui: bw bw
lx = 3200 mm ww
L
ly = 3500 mm
L

Dimensi awal balok :


h = 400 mm
bw = 0,65 h = 260 mm, diambil 250 mm
hf = 120 mm
λnx = 3200 – 250 = 2950 mm
λny = 3500 – 250 = 3250 mm
αm = α rata-rata
1
Ecb/Ib Ip λn hf3 λn hf3
α = Ecp/Ip= Ib = 12
1 = bw h3
bw h3
12

2950 .1203 3250.1203


αx = αy =
250 .4003 250 .4003

= 0,319 = 0,351
α rata-rata = (α x + α y ) : 2
= (0,319+0,351) : 2
= 0,335
Berdasarkan Pasal 11.5.3 SNI 03-2847-2002 untuk pelat 2 arah jika 0,2 ≤ α m ≤ 2
maka:
fy
λn (0,8+ )
h 1500
= 36+ 5 β (α m−0,2 dan ≥ 120
)
240 240
2950 (0,8+ ) 3250 (0,8+ )
1500 1500
hx = 3250 hy = 3250
36+ 5. (0,335−0,2) 36+ 5. (0,335−0,2)
2950 2950

= 77,077 mm ≤ 120 mm = 84,915 mm≤ 120 mm


Dari perhitungan diperoleh h< 120 mm, maka dipakai h minimal yaitu 120 mm.

As Portal D (Pelat D)

hf
ly = 3700
h

lx = 3200
Diketahui : λn
bw bw
lx = 3200 mm ww
ly = 3700 mm L
L
Dimensi awal balok :
h = 400 mm
bw = 0,65 h = 260 mm, diambil 250 mm
hf = 120 mm
λnx = 3200 – 250 = 2950 mm
λny = 3700 – 250 = 3450 mm
αm = α rata-rata
1
Ecb/Ib Ip λn hf3 λn hf3
α = Ecp/Ip = Ib = 12
1 = bw h3
bw h3
12

2950 .1203 3450.1203


αx = αy =
250 .4003 250 .4003

= 0,319 = 0,373
α rata-rata =(α x + α y ) : 2
= (0,319 + 0,373) : 2
= 0,346
Berdasarkan Pasal 11.5.3 SNI 03-2847-2002 untuk pelat 2 arah jika 0,2 ≤ α m ≤ 2
maka :
fy
λn (0,8+ )
h = 36+5 β (∝ m−0,2 ) dan ≥ 120
1500

240 240
2950 (0,8+ ) 3450 (0,8+ )
1500 1500
hx = 3450 hy = 3450
36+ 5. (0,346−0,2) 36+ 5. (0,346−0,2)
2950 2950

= 76,849 mm ≤ 120 mm = 89,874 mm ≤ 120 mm


Dari perhitungan diperoleh h < 120 mm, maka dipakai h minimal yaitu 120 mm.

Perhitungan tebal pelat lainnya disajikan dalam tabel berikut :

Pelat lx ly αx αy αm hx hy h hasil h pakai


A 1200 3500 0.103 0.351 0.227 25.015 85.577 85.577 120
B 3200 3700 0.319 0.373 0.346 76.849 89.874 89.874 120
C 3200 3500 0.319 0.351 0.335 77.077 84.915 84.915 120
D 3200 3700 0.319 0.373 0.346 76.849 89.874 89.874 120
E 3200 3700 0.319 0.373 0.346 76.849 89.874 89.874 120
F 3200 3500 0.319 0.351 0.335 77.077 84.915 84.915 120
G 3200 3500 0.319 0.351 0.335 77.077 84.915 84.915 120

Karena h hasil terbesar yaitu 89,874 < 120, maka h dipakai menggunakan tebal
pelat 120 mm.

b. Perhitungan Tebal Minimum Pelat Berdasarkan Tegangan Tulangan


(Berdasarkan Tabel VII.1 Pasal 11.5.3 SNI 03-2847-2002)

Pelat C
λnx/36 = 2950/36 = 81,944 mm λny/36 = 3250/36 = 90,278 mm
λnx/33 = 2950/33 = 89,394 mm λny/33 = 3250/33 = 98,485 mm

x1 = 81,944 x1 = 90,278
x2 = 89,393 x2 = 98,485
y1 = 300 y1 = 300
y2 = 400 y2 = 400
y = 240 y = 240

x2 – x1 𝑦2 –𝑦1 x2 – x1 𝑦2 –𝑦1
𝑥−𝑥1
= 𝑦−𝑦1 𝑥−𝑥1
= 𝑦−𝑦1
89,394–81,944 400 −300 98,485−90,278 400 −300
= =
𝑥−81,944 240−300 𝑥−90,278 240−300
7,450 100 8,207 100
= =
𝑥−81,944 −60 𝑥−90,278 −60

– 447 = 100x – 8194,4 – 492,42 = 100x – 9027,8


100x = 7747,5 100x = 8535,4
x = 77,475 mm x = 85,354 mm
hx = 77,475 mm hy = 85,354 mm

Dari perhitungan diperoleh h < 120 mm, maka dipakai h minimal yaitu 120 mm.

Pelat D
λnx/36 = 2950/36 = 81,944 mm λny/36 = 3450/36 = 95,833 mm
λnx/33 = 2950/33 = 89,394 mm λny/33 = 3450/33 = 104,545 mm

x1 = 81,944 x1 = 95,833
x2 = 89,394 x2 = 104,545
y1 = 300 y1 = 300
y2 = 400 y2 = 400
y = 240 y = 240

x2 – x1 𝑦2 –𝑦1 x2 – x1 𝑦2 –𝑦1
= =
𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1 𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1
89,394 –81,944 400 −300 104,545 −95,833 400 −300
= =
𝑥−81,944 240−300 𝑥−95,833 240−300
7,450 100 8,712 100
= =
𝑥−81,944 −60 𝑥−95,833 −60

– 447 = 100x – 8194,4 – 522,72 = 100x – 9583,3


100x = 7747,5 100x = 9060,6
x = 77,475 mm x = 90,606 mm
hx = 77,475 mm hy = 90,606 mm

Karena dari perhitungan diperoleh h < 120 mm, maka dipakai h minimal yaitu 120
mm.
Perhitungan tebal pelat lainnya disajikan dalam tabel berikut :

Pelat lx ly λnx λny λnx/36 λny/36 λnx/33 λny/33 hx hy h hasil h pakai


A 1200 3500 950 3250 26.389 90.278 28.788 98.485 24.949 85.354 85.354 120
B 3200 3700 2950 3450 81.944 95.833 89.394 104.545 77.475 90.606 90.606 120
C 3200 3500 2950 3250 81.944 90.278 89.394 98.485 77.475 85.354 85.354 120
D 3200 3700 2950 3450 81.944 95.833 89.394 104.545 77.475 90.606 90.606 120
E 3200 3700 2950 3450 81.944 95.833 89.394 104.545 77.475 90.606 90.606 120
F 3200 3500 2950 3250 81.944 90.278 89.394 98.485 77.475 85.354 85.354 120
G 3200 3500 2950 3250 81.944 90.278 89.394 98.485 77.475 85.354 85.354 120

Karena h hasil terbesar yaitu 90,606 < 120, maka h pakai menggunakan tebal pelat 120 mm.
B. Perencanaan Pembebanan Pelat Lantai (SNI 1727-1989F)
Pelat lantai digunakan untuk gedung perkantoran, dengan finishing penutup
pelat :
Tebal pelat lantai = 120 mm = 0,12 m
Spesi pasangan = 2 cm
Tebal keramik = 0,6 cm
Berat jenis beton = 2400 kg/m3
Berat spesi ( per/cm tebal) = 21 kg/m2
Berat keramik (per/cm berat) = 24 kg/m2
Sesuai tabel 2.1 Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983
(PPIUG 1983) dapat dihitung besarnya beban mati dan beban hidup, sbb :
1. Beban Mati (qD)
Berat sendiri pelat = 0,12 x 2400 = 288 kg/m2
Berat spesi = 2 x 21 = 42 kg/m2
Berat keramik = 0,6 x 24 = 14,4 kg/m2
Berat plafon & penggantung = 11 + 7 = 18 kg/m2+
Total beban mati (qD) = 362,4 kg/m2
2. Beban Hidup (qL)
Beban hidup untuk ruang perkantoran ditentukan sebesar 250 kg/m2.
3. Beban Berfaktor (qu)
qu = 1,2 qD + 1,6 qL
= (1,2 .362,4) + (1,6 . 240)
= 434,88 + 384
= 818,9 kg/m2
= 0,8189 ton/m2 = 0,819 ton/m2

Momen Lapangan yang Menentukan (Kritis)


Pelat D = Tipe VB

ly 3900
ly = 3900 = 3300 = 1,182
𝑙𝑥

lx = 3300
Mlx dengan cara interpolasi Mly dengan cara interpolasi
x1 = 1,1 y1 = 66 x1 = 1,1 y1 = 30
x2 = 1,2 y2 = 71 x2 = 1,2 y2 = 28
x = 1,182 x = 1,182
x2 – x1 y2 –y1 x2 – x1 y2 –y1
= =
x−x1 y−y1 x−x1 y−y1
1,2 – 1,1 71−66 1,2 – 1,1 28−30
= =
1,182−1,1 y−66 1,182−1,1 y−30
0,1 5 0,1 −2
= =
0,082 y−66 0,082 y−30

0,1 y – 6,6 = 0,410 0,1 y – 3 = –0,164


0,1 y = 0,410 + 6,6 0,1 y = – 0,164 + 3
7,01 2,836
y= = 70,1 y= 0,1
= 28,36
0,1

Mlx = 0,001.qu.lx2.x Mly = 0,001.qu.lx2.x


= 0,001 .0,819. (3,3)2.70,05 = 0,001 .0,819 .(3,3)2.28,38
= 0,625 tm = 0,253 tm

Mtx dengan cara interpolasi


x1 = 1,1 y1 = 66
x2 = 1,2 y2 = 71
x = 1,181
x2 – x1 y2 –y1
=
x−x1 y−y1
1,2 – 1,1 71−66
=
1,181−1,1 y−66
0,1 5
=
0,081 y−66

0,1 y – 6,6 = 0,405


0,1 y = 0,405 + 6,6
7,005
y= = 70,1
0,1

Mtx = – (0,001.qu.Lx2.x) = – (0,001 .0,819. (3,3)2 .70,1)= –0,625 tm


Mtix = ½ . Mlx = ½ . 0,625 = 0,313 tm
Mtiy = ½ . Mly= ½ . 0,253 = 0,126 tm

Pelat F= Tipe VIA


ly 3900
ly =3900 = 3100 = 1,258
𝑙𝑥

lx= 3100

Mlx dengan cara interpolasi Mly dengan cara interpolasi


x1 = 1,2 y1 = 53 x1 = 1,2 y1 = 48
x2 = 1,3 y2 = 59 x2 = 1,3 y2 = 50
x = 1,258 x = 1,258
x2 – x1 𝑦2 –𝑦1 x2 – x1 𝑦2 –𝑦1
= =
𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1 𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1
1,3– 1,2 59−53 1,3 – 1,2 50−48
= =
1,258−1,2 𝑦−53 1,258−1,2 𝑦−48
0,1 6 0,1 2
0,058
= 𝑦−53 0,058
= 𝑦−48

0,1 y – 5,3 = 0,348 0,1 y – 4,8 = 0,116


0,1 y = 0,348 + 5,3 0,1 y = 0,116 + 4,8
5,648 4,916
y= = 56,48 y= 0,1
= 49,16
0,1

Mlx = 0,001.qu.lx2.x= 0,001 .0,829. (3,1)2. 56,48 = 0,445tm


Mly = 0,001.qu.lx2.x= 0,001 .0,829. (3,1)2. 49,16 = 0,387 tm

Mtx dengan cara interpolasi Mty dengan cara interpolasi


x1 = 1,2 y1 = 53 x1 = 1,2 y1 = 48
x2 = 1,3 y2 = 59 x2 = 1,3 y2 = 50
x = 1,258 x = 1,258
x2 – x1 𝑦2 –𝑦1 x2 – x1 𝑦2 –𝑦1
= =
𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1 𝑥−𝑥1 𝑦−𝑦1
1,3 – 1,2 59−53 1,3 – 1,2 50−48
= =
1,258−1,2 𝑦−53 1,258−1,2 𝑦−48
0,1 6 0,1 2
= =
0,058 𝑦−53 0,058 𝑦−48

0,1 y – 5,3 = 0,348 0,1 y – 4,8 = 0,116


0,1 y = 0,348 + 5,3 0,1 y = 0,116 + 4,8
5,648 4,916
y= = 56,48 y= 0,1
= 49,16
0,1

Mtx = – (0,001.qu.Lx2.x) = – (0,001 .0,835. (3,1)2 .56,48) = – 0,445 tm


Mtx = – (0,001.qu.Lx2.x) = – (0,001 .0,835. (3,1)2 .49,16) = – 0,387 tm
Mtix = ½ . Mlx = ½ . 0,453 = 0,222 tm
Mtiy = ½ . Mly = ½ . 0,394 = 0,193 tm

Perhitungan momen pelat lainnya disajikan dalam tabel berikut :

PELAT LX LY LY/LX Mlx Mly Mtx Mty Mtix Mtiy


A 1900 3100 1.632 0.253 0.064 0.253 0.000 0.127 0.032
B 3300 3900 1.182 0.534 0.453 0.534 0.453 0.267 0.227
C 3100 3900 1.258 0.380 0.299 0.380 0.299 0.190 0.150
D 3300 3900 1.182 0.625 0.253 0.625 0.000 0.313 0.126
E 3300 3900 1.182 0.461 0.425 0.461 0.425 0.231 0.212
F 3100 3900 1.258 0.445 0.387 0.445 0.387 0.222 0.193
G 3100 3900 1.258 0.420 0.299 0.420 0.299 0.210 0.150

Keterangan gambar tipe pelat :

Pelat A = Tipe VB Pelat C = Tipe II

lx = 1900 lx = 3100
ly = 3100

ly = 3900

Pelat B = Tipe III Pelat D = Tipe VB

lx =3300 lx =3300

ly = 3900 ly = 3900

Pelat E = Tipe VIA Pelat F = Tipe VIA


lx =3300 lx =3100

ly = 3900 ly = 3900

Pelat G = Tipe VIB

lx = 3100

ly = 3900

C. Perencanaan Penulangan Pelat Lantai (PBI-1971)


1. Rencana penulangan pelat lantai
Momen yang digunakan dalam perencanaan penulangan pelat lantai:
a. Penulangan lapangan arah x = Mlx = 0,625 tm
b. Penulangan lapangan arah y = Mly = 0,453 tm
c. Penulangan tumpuan arah x (tumpuan tengah) = Mtx = 0,625 tm
d. Penulangan tumpuan arah y (tumpuan tengah) = Mty = 0,453 tm
e. Penulangan tumpuan arah x (tumpuan tepi) = Mtix = 0,313 tm
f. Penulangan tumpuan arah y (tumpuan tepi) = Mtiy = 0,227 tm

2. Hitungan penulangan
Diketahui : Tebal pelat (h) = 120 mm
Tebal (kulit) penutup beton (sb) = 20 mm
Diameter tulangan  d = 10 mm
fc’ = 20 + Y = 20 + 9 = 29 MPa
fc’ ≤ 30 MPa , maka β1 = 0,85
fy untuk  ≤ 12 mm = 240 MPa
b = 1000 mm

a. Penulangan pada arah bentang lx


i. Tulangan Lapangan Mlx (+) = 0,625 tm = 6,25 kNm
ds = sb + ½ d
= 20 + 5 = 25 mm

dx = h – ds
= 120 – 25 = 95 mm

𝑀𝑢 6,25 𝑥 106
K = 2 = = 0,865 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.952

382,5 .𝛽1.𝑓𝑐′ .(600+𝑓𝑦−225.𝛽1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)


K max = (600+𝑓𝑦)2
= (600+240)2

= 8,668 MPa
K < Kmax  0,865 < 8,668  Tulangan Tunggal

2.𝐾 2.0,865
a = (1 − √1 − 0,85.𝑓𝑐′) . d = (1 − √1 − 0,85.29) . 95 = 3,394 mm

0,85 .𝑓𝑐′ .𝑎 .𝑏 0,85 .29 . 3,394 .1000


As = 𝑓𝑦
= 240
= 348,592mm2
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa  As,u ≥ 𝑓𝑦
.b.d= 240
.1000. 95= 554,167 mm2

dipilih yang terbesar As,u = 554,167 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4 𝐴𝑠,𝑢 = 4 554,167
= 141,783mm ≈ 140 mm

Untuk pelat 2 arah s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm


dipilih yang terkecil  s = 140 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Luas tulangan = 4
𝑠
= 4
140
= 561,224 mm2> As,u  OK

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 140 = 561,224 mm2

ii. Tulangan Tumpuan Tengah  Mtx (-) = 0,625 tm = 6,25 kNm


𝑀𝑢 6,25 𝑥 106
K = 2 = = 0,865 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.952
382,5 .β1.fc′ .(600+fy−225.β1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)
K max = (600+fy)2
= (600+240)2

= 8,668 MPa
K < Kmax  0,865 < 8,668  Tulangan Tunggal

2.K 2.0,865
a = (1 − √1 − 0,85.fc′) . d =(1 − √1 − 0,85.29) . 95 = 3,394 mm
0,85 .fc′ .a .b 0,85 .29 . 3,394.1000
As = = = 348,592 mm2
fy 240
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa  As,u ≥ . b . d = 240 . 1000 . 95 = 554,167 mm2
fy

dipilih yang terbesar  As,u = 554,167 mm2

1 1
.π.D2 .S .π.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4 As,u = 4 = 141,783 mm ≈ 140 mm
554,167

untuk pelat 2 arah s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm


dipilih yang terkecil  s = 140 mm

1 1
.π.D2 .S .π.102 .1000
Luas tulangan = 4
= 4
= 561,224 mm2> As,u  OK
s 140

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 140 = 561,224 mm2

Asb = 20% . As,u = 20% . 554,167 = 110,833 mm2


Asb = 0,002 .b.h = 0,002 .1000. 120 = 240 mm2
dipilih yang terbesar Asb,u = 240 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Jarak tulangan s = 4 𝐴𝑠𝑏,𝑢 = 4 240
= 209,524mm ≈ 200 mm

s ≤ 5.h = 5.120 = 600 mm


dipakai yang terkecil s = 200 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
200
= 251,429mm2 > Asb,u (Okey)

Jadi dipakai tulangan bagi Asb = 8 – 200 =251,429mm2

iii. Tulangan Tumpuan Tepi  Mtix (-)= 0,313 tm= 3,13kNm


𝑀𝑢 3,13 𝑥106
K= 2 = = 0,433 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.952

382,5 .𝛽1.𝑓𝑐′ .(600+𝑓𝑦−225.𝛽1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)


K max = (600+𝑓𝑦)2
= (600+240)2

= 8,668 MPa
K < Kmax  0,433 < 8,668  Tulangan Tunggal

2.𝐾 2 .0,433
a = (1 − √1 − 0,85.𝑓𝑐′) . d = (1 − √1 − 0,85.29 ) . 95 = 1,684 mm
0,85 .𝑓𝑐′ .𝑎 .𝑏 0,85 .29 .1,684.1000
As = 𝑓𝑦
= 240
= 172,961 mm2
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa  As,u ≥ 𝑓𝑦
. b . d = 240 . 1000 .95 = 554,167mm2

dipilih yang terbesar As,u = 554,167 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4 𝐴𝑠,𝑢 = 4 554,167
= 141,783mm ≈ 140 mm

s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm


dipilih yang terkecil  s = 140 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
140
= 561,224mm2 > As,u  OK

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 140 = 561,224 mm2

Asb = 20 % . As,u = 20 % .554,167 = 110,833 mm2


Asb = 0,002.b.h = 0,002 . 1000.120 = 240 mm2
dipilih yang terbesarAsb,u = 240 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Jarak tulangan s = 4 𝐴𝑠,𝑢 = 4 240
= 209,333 mm ≈ 200 mm

s ≤ 5.h = 5.120 = 600 mm


dipakai yang terkecil s = 200 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
200
= 251,429 mm2 > Asb,u  OK

Jadi dipakai tulangan bagi Asb = 8 – 200 = 251,429 mm2

b. Penulangan pada arah bentang ly


i. Tulangan Lapangan  Mly (+) = 0,453 tm = 4,53 kNm
ds = sb +½ d + d
= 20 + 5 + 10= 35 mm
dy = h – ds
= 120 – 35= 85 mm

𝑀𝑢 4,53 𝑥106
K = 2 = = 0,784 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.852

382,5 .𝛽1.𝑓𝑐′ .(600+𝑓𝑦−225.𝛽1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)


K max = (600+𝑓𝑦)2
= (600+240)2
= 8,668 MPa
K < Kmax  0,784 < 8,668  Tulangan Tunggal

2.𝐾 2.0,784
a = (1 − √1 − 0,85.𝑓𝑐′) . d = (1 − √1 − 0,85.29) . 85 = 2,748 mm

0,85 .𝑓𝑐′ .𝑎 .𝑏 0,85 .29 .2,748 .1000


As = 𝑓𝑦
= 240
= 282,243 mm2
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa  As,u ≥ 𝑓𝑦
. b . d = 240 . 1000 .85 = 495,833mm2

dipilih yang terbesar  As, u = 495,833mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4
𝐴𝑠,𝑢
= 4
495,833
= 158,463 mm ≈ 150 mm

s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm


dipilih yang terkecil s = 150 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Luas tulangan = 4
𝑠
= 4
150
= 523,810 mm2 > As,u  OK

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 150 = 523,810 mm2

ii. Tulangan Tumpuan Tengah  Mty (-)= 0,453 tm = 4,53 kNm


𝑀𝑢 4,53 𝑥106
K = 2 = = 0,784 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.852

382,5 .𝛽1.𝑓𝑐′ .(600+𝑓𝑦−225.𝛽1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)


K max = (600+𝑓𝑦)2
= (600+240)2

= 8,668 MPa
K < Kmax  0,784< 8,668  Tulangan Tunggal

2.𝐾 2.0,784
a = (1 − √1 − 0,85.𝑓𝑐′) . d = (1 − √1 − 0,85.29) . 85 = 2,748 mm

0,85 .𝑓𝑐′ .𝑎 .𝑏 0,85 .27 .2,748 .1000


As = 𝑓𝑦
= 240
= 282,243 mm2
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa As,u ≥ 𝑓𝑦
. b . d = 240 . 1000 .85 = 495,833mm2

dipilih yang terbesar  As, u = 495,833 mm2

1 1
.π.D2 .S .π.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4
= 4
= 158,463 mm ≈ 150 mm
As,u 495,833

s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm


dipilih yang terkecil  s = 150 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
150
= 523,810mm2 > As,u  OK

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 150 = 523,810 mm2

Asb = 20% . As,u = 20% .495,833= 99,167 mm2


Asb = 0.002 .b.h = 0.002 .1000. 120 = 240 mm2
dipilih yang terbesar  Asb,u = 240 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Jarak tulangan s = 4 𝐴𝑠𝑏,𝑢 = 4 240
= 209,524 mm ≈200 mm

s ≤ 5.h = 5.120 = 600 mm


dipakai yang terkecil, jadi s = 200 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Luastulangan =4 𝑠
= 4
200
= 251,429mm2 > Asb,u OK

Jadi dipakai tulangan bagi Asb = 8 – 200 = 251,429 mm2

iii. Tulangan Tumpuan Tepi  Mtiy (-)= 0,227 tm =2,27 kNm


𝑀𝑢 2,27 𝑥106
K = 2 = = 0,393 MPa
∅ .𝑏.𝑑 0,8 .1000.852

382,5 .𝛽1.𝑓𝑐′ .(600+𝑓𝑦−225.𝛽1) 382,5 .0,85.29 (600+ 240−225.0,85)


K max = (600+𝑓𝑦)2
= (600+240)2

= 8,668 MPa
K < Kmax  0,393 < 8,668  Tulangan Tunggal

2.𝐾 2 .0,393
a = (1 − √1 − 0,85.𝑓𝑐′) . d = (1 − √1 − 0,85.29 ) . 85 = 1,366 mm

0,85 .𝑓𝑐′ .𝑎 .𝑏 0,85 .29 .1,366.1000


As = 𝑓𝑦
= 240
= 140,299 mm2
1,4 1,4
fc’< 31,36 MPa As,u ≥ 𝑓𝑦
. b . d = 240 . 1000 .85 = 495,833mm2

dipilih yang terbesar As, u = 495,833 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Jarak tulangan; s = 4 𝐴𝑠,𝑢 = 4 495,833
= 158,463mm ≈ 150 mm
s ≤ 2.h = 2.120 = 240 mm
dipilih yang terkecil s =150 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.102 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
150
= 523,810 mm2 > As,u  OK

Jadi dipakai tulangan pokok As = 10 – 150 = 523,810 mm2

Asb = 20 % . As, u = 20 % . 495,833= 99,167 mm2


Asb = 0.002.b.h = 0,002 .1000.120 = 240 mm2
dipilih yang terbesar Asb,u = 240 mm2

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Jarak tulangan s = 4 𝐴𝑠,𝑢 = 4 240
= 209,524 mm ≈ 200 mm

s ≤ 5.h = 5.120 = 600 mm


dipakai yang terkecil s = 200 mm

1 1
.𝜋.𝐷2 .𝑆 .𝜋.82 .1000
Luas tulangan = 4 𝑠
= 4
200
= 251,429 mm2 > Asb,u OK

Jadi dipakai tulangan bagi Asb = 8 – 200 = 251,429 mm2