Anda di halaman 1dari 28

Masa : 25 minit

Umur : 4 tahun

Standard Kandungan : KM 5.0 Saya dan alam sekitar

Standard Pembelajaran : KM 5.1.2 Melibatkan diri dalam aktiviti untuk

mengekalkan keindahan alam sekitar

KM 5.1.1 Bercerita tentang keindahan alam sekitar

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

1) Menghargai keindahan alam sekitar


2) Mengetahui kepentingan menjaga alam sekitar
3) Mengekalkan keindahan alam sekitar

Standard prestasi : Murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti untuk

mengekalkan keindahan alam sekitar

Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) : Menganalisa, menilai dan aplikasi

Langkah Aktiviti Pelajaran:

1) Guru menunjukkan dua keping gambar kepada kanak-kanak yang


menggambarkan persekitaran bersih dan kotor. Guru bertanya
kepada kanak-kanak gambar mana yang menjadi pilihan mereka
dan murid-murid memberi respon kepada soalan guru. (Analisa,
Menilai)
2) Guru menerangkan kepentingan mengekalkan keindahan alam
sekitar. Murid mendengar penerangan guru.
3) Guru membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan.
4) Guru memberikan setiap kumpulan bahan-bahan terpakai iaitu botol
plastik yang telah dipotong dua, tanah dan pokok bunga.
5) Guru meminta kanak-kanak mengisi botol plastik yang telah dipotong
dengan tanah dan menanam di botol plastik tersebut. Kanak-kanak
mengisi tanah ke dalam botol dan menanam bunga di dalamnya.
(Aplikasi )
6) Guru meminta kanak-kanak menyusun botol tersebut di luar kelas.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Masa : 25 Minit

Umur : 5 Tahun

Standard Kandungan : KM 5.1 Memahami Keindahan Alam Sekitar.

Standard Pembelajaran : KM 5.1.3 Menggambarkan Keindahan Alam Sekitar.

BM 1.2.1 Mendengar dan memberi respons


terhadap cerita yang didengar.

KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin.

Objektif : Pada akhir pembelajaran ini, kanak-kanak dapat :

1. Bercerita mengenai keindahan alam sekitar


mengikut bayangan kanak-kanak.

2. Melukis suasana alam sekitar berdasarkan


bayangan sendiri.

Standard Prestasi : Bercerita mengenai keindahan alam sekitar


mengikut bayangan kanak-kanak.

KBAT : Menganalisa, mengaplikasi dan menilai.


Langkah Aktiviti Pelajaran :

1. Guru memperdengarkan bunyi desiran ombak dan bunyi suasana


hutan kepada kanak-kanak.

https://www.youtube.com/watch?v=UUu_SOMoSFM (bunyi desiran


ombak)

https://www.youtube.com/watch?v=rc4dHR3Ang0 (bunyi suasana di


hutan)

2. Kanak-kanak diberi masa untuk mengenal pasti bunyi yang didengari.


(menilai)

3. Guru meminta kanak-kanak untuk membayangkan suasana bagi bunyi


air terjun dan desiran ombak yang didengari tadi. (menganalisa)

4. Guru menayangkan video suasana sebenar desiran ombak dan


suasana di hutan.

5. Kanak-kanak diminta untuk melukis suasana keindahan alam sekitar


berdasarkan bunyi air terjun atau desiran ombak yang dibayangkan
oleh kanak-kanak. (mencipta)

6. Guru meminta kanak-kanak menunjukkan hasil lukisan dan berkongsi


cerita mengenai bayangan kanak-kanak di hadapan kelas.

7. Guru memberi pujian kepada kanak-kanak.

Refleksi :

Lukiskan suasana keindahan alam sekitar mengikut bayangan.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Masa : 30 minit

Umur : 5 tahun

Standard kandungan : KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam sekitar.

Standard pembelajaran : KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan

pemuliharaan alam sekitar .

BM 1.4.5 Berinteraksi menggunakan ayat mudah

untuk:

- Memberi arahan
- Memberi pandangan.

BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:

1. Murid dapat mengamalkan pemeliharaan dan


pemuliharaan alam sekitar dengan baik.
2. Murid dapat berinteraksi menggunakan ayat
mudah untuk memberi arahan dan memberikan
pandangan dengan betul.
3. Murid juga dapat menyalin ayat mudah dengan
betul.
4. Kanak-kanak dapat mengkelaskan perbuatan
yang baik dan kurang baik dalam pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar.

Standard prestasi : Murid dapat menyatakan cara menjaga alam sekitar

dengan baik .

Kemahiran berfikir aras tinggi : Aplikasi menganalisa dan menilai.

Langkah-langkah aktiviti :

1. Guru memberi arahan kepada murid supaya duduk di dalam


semi bulatan.
2. Guru bertanya kepada murid apakah yang terdapat di dalam
alam sekitar dan murid pun menjawab dengan betul.
3. Guru membuka video tentang kebersihan alam dan murid
menontonnya.
4. Guru menunjukkan kad imbasan yang berbeza iaitu situasi
pertama adalah persekitaran yang bersih manakala situasi
kedua persekitaran yang kotor.
5. Guru bertanyakan kepada murid yang mana menjadi pilihan
mereka sama ada persekitaran yang kotor dan persekitaran
yang bersih.
6. Selepas itu,guru menerangkan contoh pemuliharaan dan
pemeliharaan berdasarkan contoh pada kad imbasan
7. Guru meminta murid untuk membuat dua kumpulan bagi
melakukan aktiviti pemuliharaan dan pemeliharaan.
8. Kumpulan pertama,guru meminta untuk menanam anak pokok
kacang dan guru meminta kumpulan pertama pergi ke
perkarangan tadika.
9. Kumpulan kedua,guru meminta berada di sekitar tadika untuk
mengutip sampah yang berada di sekeliling.
10. Setelah selesai aktiviti tersebut,guru meminta wakil murid
daripada dua kumpulan untuk memberi pandangan dan apa
yang mereka dapat melalui aktiviti tersebut.
11. Guru mengedarkan lembaran kerja.

Contoh kad imbasan bagi dua situasi iaitu persekitaran yang bersih dan
persekitaran yang kotor.
Contoh aktiviti pemeliharaan
Contoh aktiviti pemuliharaan

Lembaran kerja

Pilih jawapan yang betul. Isikan jawapan dengan jawapan yang betul.
Siti ______________________ meja itu.
(mengelap/memakan)

Ana ______________________ tangannya


(mencuci/memberus)

Kakak __________________ sampah itu.


(menyimpan/ membuang)

kita harus _________________ makanan yang


berkhasiat. (mengambil/mengangkat)

TANDAKAN PADA AKTIVITI PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR YANG BETUL.


Masa : 25 minit

Umur : 6 tahun

Standard kandungan : KM 5.2 Memahami perhubungan manusia dengan


alam sekitar.

Standard pembelajaran : KM 5.2.2 Menghubungkaitkan kegiatan manusia


dengan bencana alam.

KM 5.1.2 melibatkan diri dalam aktiviti untuk


mengekalkan keindahan alam sekitar.

Standard prestasi : Boleh bercerita tentang isu dan cara menjaga alam
sekitar dengan rangsangan.

Objektif : Pada akhir pembelajaran,

1. Murid dapat menghubungkaitkan kegiatan manusia


dengan bencana alam.
2. Murid-murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti untuk
mengekalkan keindahan alam sekitar.

Langkah pembelajaran

1. Guru menunjukkan gambar-gambar bencana alam seperti banjir,


tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya.
2. Guru bersoal jawab mengenai pengalaman murid-murid sama ada
pernah mengalami, melihat dan merasai sendiri bencana alam.
3. Guru menerangkan punca-punca berlaku bencana alam adalah
berpunca dari manusia sendiri menerusi paparan video.
4. Guru bertanya apakah perasaan mereka setelah melihat kesan-kesan
daripada perbuatan manusia ke atas alam sekitar.
5. Guru membahagikan tugasan-tugasan seperti mengutip sampah,
menyiram pokok dan mengemas kelas, kemudian mengarahkan murid-
murid bergerak dalam kumpulan untuk melakukan tugasan yang
diberikan.
6. Pada akhir pembelajaran, guru memperdengarkan lagu “hijau” dan
menyanyi bersama-sama murd-murid.

Lirik lagu hijau

Lirik Lagu Hijau – Zainal Abidin


Bumi yang tiada rimba
Seumpama hamba
Dia dicemar manusia
Yang jahil ketawa
Bumi yang tiada udara
Bagai tiada nyawa
Pasti hilang suatu hari
Tanpa disedari
Bumi tanpa lautan
Akan kehausan
Pasti lambat laun hilang
Duniaku yang malang
Dewasa ini kita saling merayakan
Kejayaan yang akhirnya membinasakan
Apalah gunanya kematangan fikiran
Bila dijiwa kita masih lagi muda dan mentah
Ku lihat hijau
Bumiku yang kian pudar
Siapa yang melihat
Di kala kita tersedar
Mungkinkah terlewat
Korupsi, oppressi, obsessi diri
Polussi, depressi di bumi kini
Oo… anok-anok
Tok leh meghaso mandi laok
Bersaing main ghama-ghama
Ale lo ni tuo omornyo berjoto
Koto usoho jauh ke daghi malo petako
Ozon lo ni koho nipih nak nak aghi
Keno make asak hok biso, weh
Pase maknusio
Seghemo bendo-bendo di dunio
Tok leh tahe
Sapa bilo-bilo
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Masa : 30 Minit

Umur : 5 Tahun

Standard Kandungan : KM 5.2 Memahami perhubungan manusia dan


alam sekitar

Standard Pembelajaran : KM 5.2.1 Memerihal kepentingan alam kepada


kehidupan manusia
FK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang
melibatkan penggunaan motor halus.
FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan
dan kemahiran motor halus melalui pelbagai aktiviti.
Objektif : Pada akhir pembelajaran ini, kanak-kanak dapat :

1. Mengumpul jenis-jenis bahagian tumbuhan.


2. Mengelaskan jenis-jenis bahagian tumbuhan
mengikut kategori.
3. Menyebut kepentingan alam kepada kehidupan
manusia.

Standard Prestasi : Boleh menyatakan cara menjaga alam sekitar.

KBAT : Menganalisa, mengaplikasi, menilai


Langkah Aktiviti Pelajaran :

1. Guru membawa model pokok dan menanyakan kanak-kanak apakah


yang dibawa oleh guru.
2. Guru membuat perbincangan bersama-sama kanak-kanak tentang
bahagian- bahagian pokok sambil membuat peta minda.
(Menganalisa)
3. Guru membahagikan kepada 4 kumpulan dan menyuruh kanak-kanak
untuk mencari bahagian-bahagian tumbuhan di luar kawasan tadika.
4. Guru menyuruh kanak-kanak mengelaskan bahagian-bahagian
tumbuhan seperti ranting, bunga dan daun yang dikumpulkan oleh
mereka. (Menganalisa dan mengaplikasi)
5. Guru meminta kanak-kanak untuk menamakan bahagian-bahagian
tumbuhan yang dijumpai oleh mereka.(Mengaplikasi dan menilai)
6. Guru masuk ke kelas bersama-sama kanak-kanak dan menerangkan
kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kehidupan manusia.(Menilai)
7. Guru memberi pujian kepada kanak-kanak.

Refleksi :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Masa: 20 minit.

Umur: 5 tahun.

Standard Kandungan: KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam sekitar.

Standard Pembelajaran: KM 5.3.3 Membincangkan cara menangani masalah


dan isu alam sekitar.
KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin.
KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin.
Objektif: Di akhir pembelajaran ini, kanak-kanak dapat:
1) Bersoal jawab mengenai isu alam sekitar.
2) Bercerita mengenai isu alam sekitar.
3) Bertindak balas mengenai isu alam sekitar.

Standard prestasi: 1) Boleh menyatakan cara menjaga alam sekitar.


2) Boleh bercerita tentang isu dan cara menjaga alam
sekitar dengan ransangan.
3) Boleh menjaga alam sekitar.
Elemen KBAT: pengetahuan, kefahaman, aplikasi

Langkah pembelajaran:
1) Guru menunjukkan video tentang alam sekitar. Kanak-kanak menonton
video yang ditunjukkan. (pengetahuan)
2) Guru membincangkan dengan kanak-kanak mengenai isu alam sekitar.
Kanak-kanak bersoal jawab dengan guru tentang isu alam sekitar.
(analisa)
3) Guru mengagihkan kanak-kanak ke dalam kumpulan kecil dan
menyuruh setiap kumpulan bercerita mengenai kebersihan
persekitaran. Kanak-kanak datang ke hadapan dan bercerita tentang
kebersihan persekitaran. (mencipta)
4) Guru menyuruh setiap kumpulan untuk membersihkan kawasan di luar
kelas. Kanak-kanak mengambil peralatan untuk membersihkan
kawasan di luar kelas. (mengaplikasi)
5) Guru menanyakan soalan tentang akibat pencemaran alam sekitar
kepada kanak-kanak. Kanak-kanak menerangkan akibat yang berlaku.
(menilai)
Guru meminta kanak-kanak untuk menyenaraikan sebab dan akibat
pencemaran alam sekitar. Kanak-kanak menulis di atas kertas sebab dan
akibat pencemaran alam seki

RancanganPelajaranHarian
Masa:20minit
Umur:4tahun
Standard Kandungan:KM 5.3Memeliharadanmemuliharaalamsekitar
Standard Pelajaran:KM5.2.3Melaksanakanaktivitipemeliharaandan
pemuliharaanalamsekitar
KM 5.1.2 Melibatkandiridalamaktivitiuntuk
mengekalkankeindahanalamsekitar.
Objektif 1.Melaksanakan aktivitipemeliharaanalamsekitar di
kawasantadika
2.Melaksanakanaktivitipemuliharaanalamsekitar di
kawasantadi
3.Menerangkantentangmengekalkankeindahanalam
Standard Prestasi:Kanak-kanakdapatmengenal,melaksanadan
menerangkankonseppemuliharaandanpemeliharaan
alamsekitardalamkawasantadika
KBAT :Kemahiranaplikasidanpemerhatian.
Langkahaktivitipembelajaran

1.Gurumenerangkantentangaktivitidankonseppemeliharaandanpemulihara
analamsekitar (menganalisa).

2.Gurumenyediakanbahandanmenunjukkandemontrasiuntukmenanampoko
kbungakepadakanak-kanak

3.Kanak-kanak
melakukanakivitimenanampokokbungaberdasarkandemonstrasi yang
telahditunjukkansecaraberkumpulandandibantuoleh guru (aplikasi).

4.Gurumenunjukkancaramenyirampokokbungadenganlangkah yang
betuldandiikutiolehkanak-kanak
5.Guru dankanak-kanakbersoaljawabtentangpemiliharan
,pemuliharaandanjugacaramengekalkankeindahanalamberdasarkanaktiviti
yang telahdilakukan(menilai).
Guru membimbingkanak-kanakmenanampokokbunga
Guru menunjukkancara yang betuluntukmeyirampokokbunga
Cara menanampokokbunga
1.Memilihpokokbunga yang sesuai
2.Mengeluarkanbungadaripadapasu

3.Menyediakan runag atau batas untuk menanam pokok bunga


4.Mengoreklubangmenggunakanskopdanmenanampokokbunga di batas
yang telahdisediakan

Masa : 40 Minit
Umur : 6 Tahun

Standard Kandungan : KM 6.1 Mengetahui negara lain di dunia.

Standard Pembelajaran : KM 6.1.2 Mengenali negara lain.


KM 3.2.3 Bercerita tentang jalur gemilang dan
bendera tempat tinggal mereka.

Objektif : Pada akhir pembelajaran ini, kanak-kanak dapat :

3. Mengecam identiti negara lain.

4. Bercerita mengenai jalur gemilang dan


bendera negeri.

Standard Prestasi :Kanak-kanak dapat menyatakan identiti negara


lain.

KBAT : Menganalisa, Mengaplikasi dan Menilai.

Langkah Aktiviti Pelajaran :

8. Guru menayangkan video berkaitan dengan persekitaran dan gaya


hidup negara luar (India, Arab saudi, Malaysia)

9. Guru menunjukkan buah kurma dan jubah dari negara Arab dan
pakaian tradisional negara india seperti sari dan punjabi berserta baju
Melayu dan baju kurung dari negara Malaysia.

10. Guru menerangkan setiap ciri yang ada pada negara tersebut kepada
kanak-kanak dan memperkenalkan bendera-bendera negara
tersebut.

11. Kanak-kanak dibahagikan kepada tiga kumpulan yang mewakili


negara berlainan dan setiap kumpulan akan diberikan bahan yang
dibawa oleh guru.
12. Kanak-kanak diminta untuk berbincang dengan ahli kumpulan
berkenaan bahan-bahan yang dibawa oleh guru dan memberi
contoh-contoh lain berkaitan negara yang telah ditetapkan oleh guru
pada setiap kumpulan. (Malaysia, Afrika dan Arab Saudi). (Aplikasi)

13. Kanak-kanak juga diminta untuk mewarna bendera negara mengikut


negara kumpulan yang diberikan oleh guru. (Mencipta)

14. Setelah siap perbincangan, kanak-kanak diminta untuk datang ke


hadapan untuk menceritakan hasil perbincangan tadi di dalam kelas
dan membawa bendera negara masing-masing. (Analisa)

15. Guru memberi pujian kepada kanak-kanak.

Refleksi :
Lembaran kerja. (Mewarna)
Masa : 25 minit

Standard Kandungan : KM 6.1 Mengetahui negara lain di dunia.

Standard Pembelajaran: KM 6.1.1 Menyebut nama negara lain.

BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut perkataan.

BM 1.4.3 Bersoal jawab menggunakan ayat yang mudah.

Standard Prestasi: Melihat sama ada kanak-kanak boleh menyebut nama-nama negara lain.

KBAT : Kemahiran mengaplikasi, menganalisa, dan mencipta

Objektif : Pada akhir pembelajaran kanak-kanak dapat:

1. Menyatakan nama-nama negara yang dipelajari dengan betul.


2. Bercerita secara berpasangan tentang gambar negara yang dilihat.
3. Bersoal jawab tentang negara yang ingin mereka lawati bersama guru.

Langkah-langkah aktiviti pelajaran:

1. Guru menunjukkan lima gambar, bendera dan nama negara kepada kanak-kanak
melalui power point iaitu negara Singapura, China, Perancis, England dan Arab
Saudi.
2. Guru menyebut nama negara dan kanak-kanak mengikut menyebut nama negara.
(menganalisa)
3. Guru meminta kanak-kanak bercerita tentang negara yang ingin mereka lawati
secara berpasangan. (mengaplikasi, mencipta)
4. Guru bersoal jawab dengan kanak-kanak tentang nama negara yang dipelajari.
5. Kanak-kanak menjawab setiap persoalan yang diberikan oleh guru berdasarkan
apa yang mereka pelajari. ( menganalisa, mencipta)
SINGAPURA

CHINA
PERANCIS

ENGLAND
ARAB SAUDI

Anda mungkin juga menyukai