Anda di halaman 1dari 8

JOM CUBA

1. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid membuang sisa cecair ke dalam

bakul sampah

seorang murid membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah Apakah tindakan yang betul yang sepatutnya dia

Apakah tindakan yang betul yang sepatutnya dia lakukan ke atas sisa cecair itu?

A. Membuang sisa cecair itu ke dalam longkang

B. Memasukkan semula sisa cecair itu ke dalam bekas asalnya

C. Membuang sisa cecair itu ke dalam singki

D. Memasukkan sisa cecair itu ke dalam beg plastic

2. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di bilik Sains

2. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di bilik Sains Apakah akibat yang mungkin berlaku kepada

Apakah akibat yang mungkin berlaku kepada murid-murid itu ?

A. Mereka akan dipuji oleh guru

B. Mereka akan tercedera

C. Mereka akan lebih berhati-hati untuk menjalankan eksperimen

D. Mereka akan lebih berminat menjalankan eksperimen

3. Antara yang berikut, perbuatan yang manakah d ilarang semasa berada di bilik

Sains?

A. Membuang sisa pepejal ke dalam bakul sampah

B. Menyusun kerusi sebelum keluar dari bilik Sains

C. Membuka tingkap semasa masuk ke dalam bilik Sains

D. Bermain-main ketika menjalankan eksperimen

4.

Rajah di bawah menunjukkan aktiviti seorang murid di dalam bilik sains.

menunjukkan aktiviti seorang murid di dalam bilik sains. Apakah kemahiran proses sains yang dipraktikkan oleh murid

Apakah kemahiran proses sains yang dipraktikkan oleh murid itu?

A. Mentafsir data

B. Memerhati

C. Membuat hipotesis D. Mengelas

5. Kamal membuang bahan yang masih berbara ke dalam bakul sampah .

Ramalkan apakah yang akan berlaku ?

A. Kematian

C. keracunan

B. Kebakaran

D. kecederaan

6. Dalam suatu penyiasatan, Amirul mendapati warna kertas litmus merah telah

bertukar menjadi biru. Apakah deria yang digunakan semasa membuat

pemerhatian ini? A Bau B Sentuhan C Pendengaran

D

Penglihatan

7. Antara berikut, yang manakah bukan definisi secara operasi bagi pertumbuhan

pokok?

A Warna Bunga

B Ketinggian pokok

C

D

Bilangan Daun Ukur lilit batang

8.Rajah 1 menunjukkan panjang spring apabila digantungkan dengan beban yang berlainan.

spring apabila digantungkan dengan beban yang berlainan. Rajah 1 Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan? A Jika

Rajah 1

Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan?

A Jika panjang spring bertambah, bilangan beban bertambah

B Jika jisim beban bertambah, panjang spring berkurang

C Jika jisim beban berkurang, maka panjang spring bertambah.

D Jika jisim beban bertambah, panjang spring bertambah.

9. Rajah 2 menunjukkan satu peralatan sains yang pecah.

9. Rajah 2 menunjukkan satu peralatan sains yang pecah. Rajah 2 Antara tindakan yang berikut, yang

Rajah 2

Antara tindakan yang berikut, yang manakah perlu dilakukan?

A Letakkan semula peralatan itu di tempat penyimpanan.

B Biarkan peralatan itu di atas meja.

C Laporkan kepada guru untuk tindakan selanjutnya.

D Terus menggunakan peralatan itusehingga tamat eksperimen.

10. Dalam satu penyiasatan, Jenny memanaskan suatu cecair di dalam tabung didih. Dia tidak mengamalkan langkah keselamatan yang sepatutnya ketika berada di dalam bilik sains.

yang sepatutnya ketika berada di dalam bilik sains. a. Apakah yang perlu Jenny lakukan terhadap rambutnya

a. Apakah yang perlu Jenny lakukan terhadap rambutnya yang panjang?

b. Apakah yang perlu dipakai oleh Jenny untuk melindungi matanya?

c. Apakah yang perlu digunakannya untuk memegang tabung didih?

Kain

yang perlu digunakannya untuk memegang tabung didih? Kain penyepit Pemegang tabung uji d. Ke arah manakah

penyepit

digunakannya untuk memegang tabung didih? Kain penyepit Pemegang tabung uji d. Ke arah manakah mulut tabung

Pemegang tabung uji

memegang tabung didih? Kain penyepit Pemegang tabung uji d. Ke arah manakah mulut tabung didih itu

d. Ke arah manakah mulut tabung didih itu perlu dihalakan? Berikan sebab?

Mulut tabung didih perlu dihalakan ke arah

Kerana