Anda di halaman 1dari 14

1.

W : Mengawal pemboleh ubah

X : Mengumpulkan data

Y : Membuat kesimpulan

Z : Mengenal pasti masalah

W, X, Y, dan Z merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam kaedah saintifik. Manakah


merupakan turutan langkah yang betul?
A Z, W, Y, X
B W, Z, Y, X
C Z, W, X, Y
D Y, Z, W, X

2. Rajah 2 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan jenis gas yang mempengaruhi
pembakaran.

Rajah 2

Apakah pembolehubah bergerak balas ?

A. Saiz bikar
B. Masa yang diambil untuk lilin padam
C. Jenis udara
D. Isipadu udara yang disedut dan udara yang dihembus

3. Apakah sistem yang terlibat dalam mengawal atur koordinasi badan?

A. Sistem saraf dan sistem endokrin


B. Sistem saraf sahaja
C. Sistem respirasi dan sistem otot
D. Sistem respirasi dan sistem pembiakan

4. Apakah maksud koordinasi badan ?


A. Menyelaras pertumbuhan badan
B. Menyelaras kedudukan dan keseimbangan badan
C. Menyelaras gerakbalas badan terhadap sebarang rangsangan
D. Menyelaras perembesan hormon oleh kelenjar endokrin

1
5. Apakah unit asas bagi sistem saraf ? 8. Antara bahagian sistem saraf berikut, yang
A. akson manakah menerima rangsangan dan
B. neuron menghasilkan impuls?
C. dendrit A. Efektor C. Saraf tunjang
D. salut myelin B. Sinaps D. Reseptor

6. Rajah 3 menunjukkan struktur satu sel saraf

Rajah 6.1

Rajah 3

X Y Z

A Badan sel Akson Dendron

B Dendrit Akson Dendron

C Dendrit Dendron Akson

D Dendron Badan Akson


sel

7.

P Q
Rajah 4

Rajah 4 di atas menunjukkan dua jenis sel saraf P


dan Q dalam badan manusia. Antara berikut, yang
manakah mewakili sel-sel saraf tersebut?

P Q
A Neuron deria Neuron perantaraan

B Neuron Neuron motor


perantaraan
C Neuron motor Neuron deria

D Neuron motor Neuron perantaraan

2
9. Rajah di bawah menunjukkan satu lintasan impuls bagi satu tindakan refleks.

Antara tindakan yang berikut, manakah mempunyai lintasan impuls yang sama?
A. Memainkan piano
B. Membaca buku
C. Sentakan lutut
D. Bernafas

10. Apakah fungsi reseptor regang?


A. Mengekalkan postur dan keseimbangan badan.
B. Mentafsirkan maklumat yang diterima oleh otak.
C. Mengecutkan badan jika perlu.
D. Meregangkan badan kita.

11. Rajah 5 menunjukkan struktur otak manusia. Berdasarkan bahagian A, B, C atau D, labelkan
bahagian serebrum.

Rajah 5

12. Antara yang berikut, manakah benar tentang tindakan terkawal?


A. Tidak dikawal oleh kemahuan seseorang
B. Bukan gerak balas secara automatik
C. Cergas, pantas dan tidak memerlukan pemikiran
D. Dikawal oleh medula oblongata

13.

Rajah 6 menunjukkan kedudukan bagi empat


kelenjar endokrin dalam badan.

Bahagian berlabel A, B, C atau D yang


manakah dikenali sebagai ‘kelenjar induk’?

Rajah 6
3
Apakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh Z dalam Rajah 7?
14. A Mengawal aras gula dalam darah.
B Mengawal kadar metabolisme.
C Mengawal jumlah garam mineral dalam darah.
D Menyediakan badan untuk keghairahan.

Rajah 7

15. Kekurangan hormon yang dirembeskan oleh pankreas akan mengakibatkan....


A. penyakit kencing manis
B. pertumbuhan yang melampau
C. kekurangan kandungan garam dalam darah
D. tekanan darah tinggi

16. Rajah 8 menunjukkan graf taburan normal bagi satu sifat manusia. Sifat yang paling mungkin
digambarkan oleh graf tersebut ialah?
bilangan

sifat

Rajah 8
A berat badan
B warna iris
C jenis cap jari
D kumpulan darah

17. Seekor seladang dikacuk dengan seekor lembu. Diketahui bahawa bilangan kromosom dalam sel
soma bagi seladang dan lembu masing-masing ialah 56 dan 60. Berapakah bilangan kromosom pada
sel gamet anak hasil daripada kacukan tersebut ?

A 29
B 30
C 58
D 116

18. Jika sel induk mempunyai 16 kromosom dan mengalami mitosis, berapakah bilangan kromosom
dalam sel anak tersebut?
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

4
19. Sel-sel badan manusia mengandungi 46 kromosom kecuali sejenis sel yang mengandungi 23
pasang kromosom. Apakah sel itu?
A. Ovum
B. Sel otot
C. Sel kulit
D. Sel darah merah

20. Antara proses berikut, yang manakah menghasilkan gamet?


A. Mitosis C. Mutasi
B. Meiosis D. Persenyawaan

21.

Rajah 9
Rajah 9 di atas menunjukkan pertukaran bahan genetik pada kromosom. Proses ini berlaku di
A hati
B ginjal
C kulit
D ovary

22. Di manakah kita boleh menemui sel dengan nukleus membahagi secara meiosis di dalam badan
perempuan?
A. Jantung
B. Testis
C. Ovari
D. Ovum

23. Antara kejadian yang berikut, manakah tidak akan berlaku dalam mitosis?
A. Penduaan kromosom
B. Pindah silang berlaku
C. Pembentukan gentian gelendong
D. Pemisahan kromatid

24. Antara yang berikut, yang manakah yang menunjukkan gen resesif?
A. Iris mata bermata biru C. cuping telinga melekap
B. Berrambut kerinting D. boleh menggulung lidah

25. Rajah 10 menunjukkan pewarisan warna bulu bagi tikus.

Rajah 10
5
Antara anak dan gennya yang berikut, manakah dipadankan dengan betul?

Tikus Gen

A J Bb

B K Bb

C L bb

D M BB

26. Rajah di bawah menunjukkan skema warisan pada manusia.

Father Mother
Bapa Ibu
44 + XY 44 + XX

22 + X 22 + Y 22 + X 22 + X

Offspring Q
Anak
Apakah kromosom Q?

A 22 + XY C 44 + XY

B 22 + XX D 44 + XX

27.

Rajah 11

Apakah ciri-ciri kembar dalam Rajah 11 di atas?

A Melibatkan satu avum


B Melibatkan satu sperma
C Tidak berkongsi placenta
D Ovum yang disenyawakan membahagi dua

6
28.

Rajah 12
Rajah 12 di atas menunjukkan satu kejadian kembar. Apakah jenis kembar itu?
A. Kembar seiras
B. Kembar tak seiras
C. Kembar Siam
D. Mutasi

29. Antara yang berikut, manakah tidak benar tentang perbezaan antara kembar seiras dan
kembar tak seiras?

Kembar seiras Kembar tak seiras


Mempunyai Mempunyai
A kandungan genetik yang sama. kandungan genetik yang berbeza.
B Mempunyai sifat yang sama. Mempunyai sifat yang berbeza.

C Melibatkan dua sperma dan dua ovum. Melibatkan satu ovum dan satu sperma.

D Jantina yang sama. Jantina yang sama atau berbeza.

30. Rajah 13 menunjukkan kariotip oleh seorang individu J yang menghadapi sejenis penyakit.

Rajah 13

7
Individu J ialah…………..
A seorang budak lelaki yang sindrom Down.
B seorang budak perempuan yang sindrom Down.
C seorang budak lelaki yang anemia sel sabit.
D seorang budak perempuan yang sindrom Turner.

31. Antara yang berikut, manakah ialah disebabkan oleh mutasi gen?
A Albinisme
B Sindrom Klinefelter
C Buta warna
D Anemia sel sabit

32. Antara yang berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom?

A Albinism C Hemofilia

B Buta warna D Sindrom Klinefelter

33. Rajah 14 menunjukkan satu contoh variasi antara ketinggian bagi sekumpulan pelajar

Rajah 14
Antara yang berikut, manakah akan mendapat graf yang sama seperti yang ditunjuk dalam Rajah 8?
A Kebolehan menggulung lidah
B Warna mata
C Kumpulan darah
D Berat badan

34. Antara yang berikut, manakah bukan faktor semula jadi yang menyebabkan variasi antara
individu?
A. Genetik
B. Pembedahan plastik
C. Mutasi
D. Persekitaran

35. Antara yang berikut, yang manakah contoh variasi tak selanjar?

A Ketinggian C Cap jari


B Berat badan D Warna kulit

36. Antara saintis berikut, siapakah yang mengemukakan model atom seperti di bawah?

Atom ialah sfera keras yang tidak boleh dibahagi atau dibelah bahagi.
8
A Ernest Rutherford
B Sir Joseph John Thomson
C John Dalton
D Neils Bohr

37. Jadual di bawah menunjukkan zarah-zarah yang terdapat dalam atom dengan casnya.
Antara berikut, yang manakah zarah X, Y, dan Z?

Zarah Cas
X Negatif X Y Z
A Neutron Elektron Proton
Y Positif B Elektron Proton Neutron

C Proton Elektron Neutron


Z Neutral
D Proton Neutron Neutron

38. Suatu atom mempunyai 9 elektron dan nombor nukleon 19. Berapakah bilangan neutron bagi
atom itu?
A 9
B 10
C 19
D 28
39. Bahan-bahan yang dikelaskan sebagai bahan molekul ialah

A ammonia dan oksigen


B karbon dan sulfur
C besi dan karbon
D natrium klorida dan ammonia
40. Rajah 15 menunjukkan perubahan keadaan zarah

pepejal
B
A pepejal

Gas C cecair

Gas D
Rajah 15

Yang manakah A, B, C atau D berikut mewakili proses pendidihan?


9
41. Antara berikut yang manakah mewakili zarah gas?

A C

D
B

42. Rajah menunjukkan struktur atom X.

Petunjuk

Petunjuk
Electron

Proton

Neutron

Nombor proton dan nombor nukleon X ialah .......

Nombor proton Nombor nukleon


A 3 3
B 3 4
C 4 10
D 3 7

43. Rajah menunjukkan struktur atom M dan

Petunjuk

Electron
Atom M Atom N

Neutron
Apakah perbezaan antara atom M dan N?
A Nombor proton
B Bilangan neutron
C Bilangan electron Proton
D Bilangan proton dan elektron

10
44. Jadual menunjukkan bilangan proton, bilangan neutron dan bilangan elektron bagi
empat jenis unsur.

Unsur Nombor proton Bilangan neutron Bilangan elektron


P 6 3 3
Q 6 6 6
R 12 6 6
S 12 12 12

Antara unsur P, Q, R dan S, yang manakah mempunyai nombor nukleon 12 ?

A P C R
B Q D S

45. Berdasarkan jadual berikut, yang manakah unsur-unsur tersebut adalah isotop?
Unsur Nombor nukleon Nombor proton Bilangan neutron
K 12 6 6
L 13 6 7
M 14 7 7
N 16 8 8

A. K dan L C. M dan N
B. K dan M D. L dan M

46. Rajah berikut menunjukkan lakaran jadual berkala.

KUMPULAN
KALA

I VIII

1 II III IV V VI VII

2 Y
KALA

4 X

Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang unsur X dan Y?

I Nombor proton Y ialah 7


II X adalah unsur logam
III Y mempunyai 9 elektron

A . I dan II sahaja C. II dan III saha


B. I dan III sahaja D. I, II and III
11
47. Rajah menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap

Apakah jenis unsur dalam kawasan berlorek?

A. Logam C. Bukan logam

B . Gas Nadir D. Separuh logam

48. Rajah menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap.

P Q

Yang manakah antara berikut yang mewakili unsur P dan Q?

P Q
A logam bukan logam
B logam separuh logam
C bukan logam Logam
D separuh logam bukan logam

49. Antara yang berikut, manakah bukan sifat bagi bukan logam?
A. Tidak mulur
B. Boleh ditempa
C. Kekuatan regangan yang rendah
D. Takat lebur dan takat didih yang rendah

12
50. Apakah kesan melarut benda asing terhadap takat lebur dan takat didih bagi air?

Takat lebur Takat didih


A Meningkat Meningkat

B Menurun Menurun

C Meningkat Menurun

D Menurun Meningkat

# KERTAS SOALAN TAMAT #

13
1511/1

Sains

Kertas 1

Mei 2017

1¼ jam

SMK BATU 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN 2017
TINGKATAN 4
__________________________________________________________________________

SAINS
KERTAS 1
1 JAM 15 MINIT
___________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan
2. Jawab semua soalan
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru

5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan
6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak termasuk muka depan

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………………….. ………………………………… ……………………………………..


(NORAZAHANI BT HASSAN ) (SITI ZARINI BINTI CHE COB) (SILAWATI BINTI MOHD AMIN )
(GURU SAINS TINGKATAN 4) (KETUA PANITIA SAINS) (GURU KANAN SAINS & MATEMATIK)

14