Anda di halaman 1dari 4

10 Ciri Pembelajaran Kelas Abad ke 21

Selasa, Januari 13, 2015 Hal Guru, Pembelajaran Abad 21 39


comments

Dalam pada untuk kita bersaing dalam kemajuan dunia, maka sektor
pendidikan haruslah seimbang dengan perkembangan abad ke 21.
Kemajuan teknologi dan juga keupayaan pelajar harus digunakan
dengan sebaik mungkin bagi mengoptimumkan penghasilan
kemenjadian murid yang tinggi dalam kalangan pelajar Malaysia.
Berikut adalah 10 ciri pembelajaran abad ke 21 yang boleh
dimanfaatkan.

INFO LENGKAP : Pembelajaran Abad ke 21

Ciri pembelajaran abad ke 21

1. Berpusatkan pelajar
- pelajar berperanan penting, guru sebagai pembimbing
- meletakkan minat pelajar sebagai keutamaan

2. Penggunaan komputer
- alat penting untuk kelas abad ke 21
- sangat membantu dalam pdp

3. Pembelajaran aktif
- penglibatn yang lebih aktif sama ada dengan perbincangan bersama
rakan, atau pun penggunaan komputer

4. Pembelajaran kendiri
- kelas masih boleh berfungsi dengan pelabagai aras pembelajaran

5. Persekitaran yang kondusif


- tidak terlalu sesak
- peralatan mengajar yang asas seperti papan putih interaktif dan lcd
projektor

6. Pelajar faham dan mematuhi arahan


- pemebelajaran dirancang dengan teliti dan tersusun
- peraturan kelas, prosedur dan notis ditampal di ruang khas bagi
memudahkan pelajar sentiasa berada dalam landasan yang betul

7. Saling hormat menghormati


- perlu hormat menghormati antara guru dan pelajar
- guru perlu menggalakan pelajar berucap dengan yakin dan
menghargai pendapat mereka
- pelajar perlu belajar bekerjasama dan menghormati rakan sekelas

8. Pelajar bertanggungjawab terhadap pelajaran mereka


- sekiranya pelajar digalakkan untuk terlibat aktif dalam
pembelajaran, maka mereka akan lebih bertanggungjawab dengan
pembelajaran mereka
9. Penilaian berasaskan pencapaian
- guru sentiasa menjalankan penilaian dengan pelbagai kaedah tanpa
terikat dengan sesuatu bentuk ujian sahaja

10. Pembelajaran kolaboratif


- pembelajaran secara berkolaborasi merupakan kaedah paling
berkesan dalam pembelajaran
1. Parking Lot
2. Traffic Light
3. Hand Signal
4. Papan Ganjaran
5. Exit Ticket
6. Mini Whiteboard

Anda mungkin juga menyukai