Anda di halaman 1dari 5

Disiplin Berasaskan Pendidikan Seni

Sebuah teori, ketiga-tiga luas pengaturcaraan pendidikan seni boleh didapati di DisciplineBased
Seni Pendidikan, atau DBAE. DBAE adalah sebuah pendekatan untuk pendidikan seni
dikembangkan dan
diformalkan pada awal 1980-an oleh Getty Center untuk Seni Pendidikan (kemudian dikenali
sebagai
Getty Pendidikan Institute), sebuah divisi dari J. Paul Getty Trust, yang merupakan swasta
yayasan yang didedikasikan untuk seni visual dan humaniora. DBAE bukan asli
teori, melainkan sebuah rangka kerja konseptual yang merangkumi dari pelbagai unsur
teori-teori pendidikan yang lain (seperti VTS).
DBAE berusaha untuk memberikan pandangan baik-bulat seni dengan mempelajari pekerjaan
tertentu atau jenis
kerja menggunakan empat disiplin ilmu yang berbeza, disesuaikan dengan usia tertentu dan
tingkatan kelas:
1. Seni Produksi - Pelajar belajar kemahiran dan teknik untuk menghasilkan
peribadi karya seni, asli.
2. Sejarah Seni - Siswa mempelajari prestasi artistik masa lalu dan
hadir sebagai motivasi, contoh gaya atau teknik, dan perbincangan
topik, terutama dalam kaitannya dengan budaya, politik, sosial, agama, dan
ekonomi peristiwa dan gerakan.
3. Seni Kritik - Pelajar menggambarkan, menginterpretasikan, menilai, teori dan hakim
sifat dan kualiti dari bentuk visual, untuk tujuan
memahami dan menghargai karya seni dan pemahaman peranan
seni dalam masyarakat.
4. Estetika - Pelajar mempertimbangkan sifat, makna, kesan dan nilai
seni, digalakkan untuk merumuskan reflektif, "berpendidikan" pendapat dan
penilaian tentang karya seni tertentu, dan menyemak kriteria untuk menilai
karya seni.
17

DBAE awalnya dikembangkan untuk digunakan dengan seni visual dan kemudian berkembang
ke
merangkumi beberapa bidang kajian - tari, drama, dan muzik. Ini juga mungkin
digunakan dalam pelbagai tatacara, termasuk pendidikan tinggi, pusat belajar sepanjang hayat
dan seni
muzium, meskipun hal ini paling sering digunakan pada seni visual dalam ruangan kelas
tatacara.
18

Seperti kedua-dua Visual Berpikir Bollywood dan New model Museum, Disiplin Berasaskan
Seni Pendidikan adalah bentuk latihan yang berpusat penyelidikan, fokusnya adalah pada para
pelajar dan
kepentingan mereka, penilaian, penalaran dan kemahiran berfikir kritis. Terbuka penyelidikan,
kumpulan perbincangan dan penyelesaian masalah juga memainkan peranan penting dalam
kurikulum,
dan guru kelas dipandang sebagai penyumbang penting dalam proses
(Walaupun mereka juga menyebarkan maklumat dan memberikan arahan, mengikut
keperluan).
19

DBAE berbeza dari salah satu dari dua model sebelumnya dibahas dalam bahawa ia
cenderung
mempunyai tujuan pendidikan yang lebih luas dan lebih kurikulum terstruktur dan terarah.
Tujuan dari Institut Getty adalah memperluaskan isi dan menguatkan
keperluan pendidikan seni dalam sistem sekolah.
20
Global keempat
disiplin dibangunkan sebagai reaksi terhadap idea bahawa seni di sekolah-sekolah telah
tradisional telah diajarkan secara eksklusif melalui pengeluaran, yang (kerana berbeza

17
Mark Stephen Dobbs. Belajar di dalam dan melalui Seni: A Guide to Disiplin Berasaskan
Pendidikan Seni. (Los
Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1998), 3-4.
18
Ibid, Kata Pengantar.
19
Alabama Lembaga Pendidikan dalam Seni, 27 April 2004 <www.artseducation.org/dbae.html>
20
Sandra Hildreth, Seni Kaedah Kurikulum, 27 April 2004 <www.northnet.org/hildreth/dbae.htm>
Pendidikan 2004
www.artsobservatory.org 12
tahap kepentingan, bakat dan sukses) memiliki keberkesanan yang terhad.
21
Ini
menyeluruh, pendekatan yang lebih bersepadu untuk pendidikan seni lends sendiri baik untuk
lebih lanjut penggabungan disiplin yang lain. Misalnya, belajar tentang seni oleh
belajar sejarah adalah serupa dengan mempelajari tempoh bersejarah atau sosial tertentu
melalui
pemeriksaan karya seni yang mereka hasilkan. Dalam prakteknya, DBAE cenderung
menyimpang dari
murni artistik atau tujuan estetika dan menjadi lebih dari pendidikan umum
teknik.
Struktur kurikulum DBAE mempunyai tujuan yang luas. Selain menjelajah
dan pemahaman cerita, estetika dan teknik kerja tertentu,
contextualizes pekerjaan dan seniman dalam tempoh sejarah, pengaruh dan artistik
gerakan. (Dalam hal ini, DBAE mengajarkan apa Housen dan Visual
Memahami dalam kumpulan Pendidikan akan menunjuk III Tahap IV atau penonton.DBAE
juga merangkumi pengeluaran seni dan sejarah seni sebagai diperlukan - sebahagian daripada
- bahkan primer
kurikulum, sedangkan VTS dan New model Museum prihatin terutamanya dengan
respon estetika.
Sementara DBAE tidak menetapkan kurikulum khusus, ia juga panggilan untuk pembangunan
atau penggunaan rancangan, kurikulum khusus bertulis. Walaupun rancangan ini mungkin
berbeza dalam hal
penekanan, detail, karya seni, dan aktiviti, mereka berkongsi lima kepercayaan asas:
• Rencana jangka panjang dan pelajaran bertulis memastikan bahawa kegiatan kurikuler
khusus, difahami dengan baik, dan terkoordinasi dengan nilai lain.
• Sequential membolehkan organisasi kemahiran dan konsep-konsep untuk membina satu
sama lain
melalui teratur, arahan yang sistematik, berterusan.
Penglibatan • dengan karya seni oleh seniman dewasa dari banyak kebudayaan adalah
pusat kurikulum.
• Isi seimbang antara empat disiplin seni (pengeluaran, sejarah,
kritik dan estetika) untuk mempromosikan penglibatan dari pelbagai perspektif.
• ladders perkembangan kegiatan belajar yang sesuai dan memaksimumkan sesuai dengan
usia
belajar pelajar.
22

Rencana disebut oleh DBAE adalah, menurut definisi, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan
khusus
keperluan pelajar, budaya dan kecenderungan. Mereka juga memerlukan kabupaten cukup
luas
sokongan pentadbiran untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan kurikuler
kesinambungan.
23

Dalam berjuang untuk menjadi sebagai fleksibel dan menyeluruh mungkin, kurikulum DBAE
juga cenderung
berbeza dari model pendidikan seni yang lain dengan cara yang penting: sering, seni digunakan
sebagai
instrumen untuk mengajar mata pelajaran lain, bukan sebagai tujuan akhir dan dari dirinya
sendiri.
Satu pelan kurikulum, contohnya, menunjukkan belajar muzik popular dari tahun 1930-an,
karya seniman Ashcan dan versi tahap The Grapes of Wrath sebagai
kaedah belajar tentang Depresi Besar.
24
Estetika pembangunan bukan
tujuan utama, tapi merupakan produk sampingan sekunder, diperolehi sementara mencari
untuk meningkatkan
Agar lebih tinggi kemampuan berfikir kritis, penalaran dan kreativiti.
21
Sandra Hildreth, Seni Kaedah Kurikulum, 27 April 2004 <www.northnet.org/hildreth/dbae.htm>
22
Mark Stephen Dobbs. Buku Pegangan DBAE: Suatu Tinjauan Pendidikan Seni Disiplin
Berasaskan. (Santa
Monica: The J. Paul Getty Trust, 1992), 23-24.
23
ibid, 24-25.
24
Alabama Lembaga Pendidikan dalam Seni, 27 April 2004: <www.artseducation.org/dbae.html>
Pendidikan 2004
www.artsobservatory.org 13
Manfaat pendekatan instrumental DBAE adalah bahawa seni lebih mudah
dimasukkan ke dalam semua kawasan pembelajaran di kelas. Banyak jenis seni dapat
dilaksanakan
untuk mempelajari berbagai mata pelajaran akademik. Tujuannya adalah bagi pelajar untuk
memahami hubungan timbal balik dari semua mata pelajaran dan disiplin, artistik dan
akademik. Jadi, sementara kajian seni mungkin tidak fokus eksklusif dengan DBAE, kerana
adalah dengan VTS atau model baru Museum, hal ini bisa dibilang lebih luas dan lebih baik
terintegrasi ke dalam kelas.
DBAE juga meliputi penilaian prestasi pelajar sebagai sebahagian integral dari
program dan penting dalam menentukan keberkesanan. Tapi, mengingat kesulitan yang
melekat
pengukuran prestasi dalam disiplin seni, tidak diterbitkan secara luas atau kanonik
teknik untuk melakukannya telah dibangunkan belum.
25
DBAE tidak menentukan bentuk
penilaian harus turun. Kerana seni pendidik pada umumnya tahan terhadap standard
ujian, lebih kualitatif, langkah-langkah subjektif yang sering digunakan. Misalnya, beberapa
pendidik yang mungkin menilai prestasi dan pembangunan dasar mahasiswa
portfolio, yang terdiri dari tubuh bekerja di semua empat disiplin. Penilaian akan
terus menjadi cabaran khusus untuk DBAE dan pendidikan seni
metodologi, sampai sistem yang menyeluruh penilaian diterima.
Terlepas dari kenyataan bahawa Disiplin Berasaskan Pendidikan Seni adalah sebagai terkenal
dan banyak digunakan
sebagai salah satu daripada teori dibahas dalam bab ini, saat ini, masa depan adalah DBAE
pasti. Getty Lembaga Pendidikan adalah penyokong utama penggunaan dan
pembangunan pendekatan melalui program Lembaga Daerah Grant (RIG), yang
dibiayai agensi serantau di seluruh negeri untuk kemajuan hujung tombak DBAE's.
Selama sepuluh tahun, ribuan guru dan pentadbir di 217 sekolah
kabupaten dilatih di DBAE. Pada tahun 1997 akhir, bagaimanapun, Getty Trust mengalami
fokus utama perubahan dan kepimpinan, dan akan sesudahnya, Pendidikan Getty
Institut ditutup. Program ini RIG tidak ada dana lagi DBAE lembaga, dan
Getty tidak lagi terlibat secara langsung dalam penyebaran dan promosi DBAE.

RUJUKAN

http://aco.artsnet.org/Portals/10/documents/Educational_Theories_2004/1-4_Discipline-
Based_Art_Education.pdf

Anda mungkin juga menyukai