Anda di halaman 1dari 1

Nama:_____________________ Hari bulan:___________

Arahan: Keretas tu ngundan 4 bagi tanya.Saut semua tanya ti disediaka.

Bagi A : Nulis Karang (15 mark)


Tulis baru lalu tusun ayat di baruh tu nitihka chara ngaga ginti enggau betul.

# Keris daun ti lekat ba dan ridan ngena lungga.

# Tu chara ngaga ginti.

# Keterubah iya, pilih lalu ambi dan ridan ti chukup tuai.

# Jembi dan ridan ti udah dikeris daun dataika rangkai.

# Bantilka mata ginti ba tali tansi.

# Sukat tali tansi sama panjai enggau baur ginti.

# Dan ridan ti chukup rangkai,ditanchangka tali tansi.

# Ginti udah siap lalu tau dikena nginti.

# Kepenudi iya,tusuk kelampung ba tali ginti ti udah dibantil tadi.

# Gaga kelampung ari puak dan ridan.