Anda di halaman 1dari 23

Tamadun Hwang Ho

Pengenalan

Tamadun awal China telah wujud kira-kira 4500 tahun dahulu.Ia berlaku di sekitar
Sungai Kuning atau Hwang.Tamadun ini berkembang pesat pada zaman Dinasti Shang
(1766 - 1122 SM atau 1523 - 1027 SM).Bandar utama yang muncul ialah Anyang ,
Changan dan Loyang.Anyang telah dijadikan ibu negeri Dinasti Shang.

Orang China percaya mengenai konsep mandat dari syurga.Dinasti Shang diganti oleh
Dinasti Chou melalui rampasan kuasa.Sistem feudal diamalkan semasa pemerintahan
Dinasti Chou.Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama.Tanaman utmanya ialah
gandum , milet , sekoi , barli dan padi.Ternakannya ialah khinzir , kambing dan
anjing.Kulit siput digunakan sebagai mata wang dalam perdagangan
tempatan.Perusahaan yang dijalankan ialah pembuatan tembikar , barangan ukiran
daripada kayu , gangsa dan jed serta penenunan tekstil dan bulu.

Masyarakat China percaya bahawa tuhan menguasai semua aspek kehidupan


manusia.Mereka memuja tuhan alam seperi Tuhan Angin , Tuhan Bulan dan Tuhan
Matahari.Orang Shang juga mengamalkan pemujaan nenek moyang.Tulang nujum
digunakan untuk mendapatkan pertolongan daripada nenek moyang.Bentuk tulisan
tamadun ini dipanggil ideogram.Setiap gambar melambangkan satu perkataan.Terdapat
lebih kurang 3000 simbol yang kekal selama 3500 tahun.
Kemajuan sains dan teknologi zaman Shang ialah :

 Penggunaan gangsa dalam pembuatan senjata dan alat-alat pertanian


 Membuat alat-alat tembikar dan jed
 Menghasilkan sutera
 Memperkenalkan sistem kalendar dan perpuluhan

Kemajuan pada Zaman Chou termasuk :

 Membuat wang daripada logam


 Menerbitkan buku
 Memperkenalkan alat tulisan

Proses Pembentukan

Pembinaan tamadun ini berasaskan peranan Hwang Ho yang telah menyuburkan kawasan
sekitarnya. Keadaan ini menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina
petampatan awal di kawasan tersebut. Tapak Banpo yang berdekatan bandar Sian moden
merupakan petempatan awal penduduk Hwang Ho. Penduduk di kawasan ini
menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang selain mengumpul hasil hutan
dan memburu. Perkembangan petempatan awal ini telah melahirkan beberapa buah
bandar di Lembah Hang Ho.

Salah sebuah bandar awal tamadun Hwang Ho ialah Anyang. Bandar ini merupakan
pusat kerajaan Dinasti Shang. Pembentukan Dinasti Shang telah membawa banyak lagi
kemajuan, khususnya dalam usaha perluasan wilayah dan penyebaran budaya ke kawasan
sekitar Lembah Hwang Ho. Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke
bahagian selatan Sungai Yangtze.

Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

Petempatan awal yang berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan bandar-


bandar. Anyang merupakan salah satu contoh negara kota damal tamadun Hwang Ho.
Anyang terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan. Di bandar ini terdapat istana,
kuil dan pusat pentadbiran. Ketua pemerintah, iaitu raja, golongan pembesar dan
golongan agama juga tinggal di kawasan bandar. Bandar Anyang dilengkapi dengan
tembok untuk mrnghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang
didiami oleh masyarakat petani.

Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan teratas dalam organisasi sosial
masyarakat Shang yang diterajui oleh raja.

Lapisan bawahan terdiri daripada:


Golongan petani
– membentuk sebahagian besar penduduk
– mendiami di kawasan luar bandar (di sekeliling negara kota)
Golongan artisan
– Golongan ini mahir dalam teknologi gangsa yang muncul pada zaman Dinasti Shang
– Gangsa digunakan bagi menghasilkan senjata perisai dan hiasan kereta kuda yang
digunakan oleh tentera serta alat untuk upacara keagamaan.
Golongan pembesar dapat menundukkan golongan bawahan kerana mereka mampu
memiliki tentera dan senjata gangsa.
Hamba merupakan golongan yang paling bawah dalam masyrakat Shang. Dalam Dinasti
Shang, perhambaan merupakan ciri yang paling penting.

Golongan tentera membantu golongan pembesar mempertahankan masyarakat. Golongan


ini terdiri daripada:
-Tantera yang menggunakan kereta kuda.
-Tentera berjalan kaki.
Golongan petani merupakan tonggak ekonomi dan pentadbiran kerana mereka
menghasilkan bahan makanan dan memenuhi keperluan golongan atasan. Ada di
kalangan golongan petani yang berkemahiran khususnya dalam teknologi gangsa dan
barangan tembikar pula menjadi golongan artisan:

-Mereka menghasilkan pelbagai barangan tembaga seperti senjata, barang tembikar dan
bekas minuman serta makanan
-Hasil mereka biasanya hanya mampu dimiliki golongan pembesar.
Hamba pula berfungi sebagai tentera paksaan, buruh paksa dan bahan korban upacara
penyembahan.

Kerajaan yang wujud adalah berbentuk dinasti dengan pemerintahan beraja.


Raja mempunyai kewibawaan politik, ekonomi,sosial,agama. Mereka berkuasa mutlak
dan menetap di pusat pentadbiran.
Pengganti raja biasanya dilantik daripada kalangan anak atau saudara lelaki raja.
Raja tidak dianggap tuhan tetapi sebagai pemerintah yang mendapat mandat (kuasa
pemerintahan) daripada tuhan.
Mengikut konsep ini, pemerintah yang adil akan mendapat madat. Raja yang memerintah
dengan adil akan dapat mewujudkan kerajaan yang makmur dan rakyat akan menikmati
kesejahteraan hidup. Sebaliknya, pemerintah yang kejam atau lemah akan kehilangan
mandat. Contohnya, pemerintahan Shang kehilangan mandat akibat kezaliman
mereka.Golongan bangsawan dan pegawai kerajaan membantu raja dalam urrusan
pentadbiran.
- Golongan ini bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah masing-masing.
- Mereka berhak mewujudkan sistem pentadbiran mereka sendiri. Contohnya sistem
pungutan cukai, undang-undang dan pertahanan.
Sistem yang sama dilaksanakan semasa zaman Dinasti Chou.
- Raja dibantu oleh ketua menteri enam badan. Badan ini menguruskan hal pertanian,
tentera, kerja awam, upacara agama, undang-undang dan hal ehwal monarki.
- Pada peringkat wilayah, pentadbiran dikendalikan oleh pembesar-pembesar feudal. Raja
telah membahagikan pemilikan tanah kepada pembesar ini.
Raja-raja Dinasti Chou cuba mengikat pembesar mereka melalui :
- Ikrar taat setia.
- Memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
- Tanggungjawab melindungi raja dan memberi bantuan ketenteraan semasa perang.
Pembesar juga bertanggungjawab sebagai ketua agama untuk melaksanakan upacara
pengorbanan.

Masyarakat Hwang Ho mengamalkan pelbagai jenis kepercayaan. Antaranya ialah


animisme dan politeisme serta pemujaan roh nenek moyang. Mereka juga menyembah
tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (tu). Mereka juga menyembah biasanya diketuai
oleh golongan bomoh dan melibatkan permainan muzik, tarian atau upacara
korban.Masyarakat Shang juga mempercayai ramalan menggunakan tulang oracle
( tulang binatang ) yang berfungsi meramalkan sesuatu keadaan.
- Bukti kepercayaan ini ialah jumpaan tulang binatang dan kulit kura-kura di Anyang.
- Tulang ini diletakkan di atas unggun api sehingga timbul rekahan ini dan disabitkan
dengan sesuatu kejadian.

Amalan penilikan tulang nujum ( oracle ) memainkan peranan peranan mewujudkan


sistem tulisan awal di China. Rekahan pada tulang-tulang tersebut memberi idea untuk
mencipta tulisan.Bentuk tulisan yang disebut ideogram telah dicipta. Sistem tulisan ini
berbentuk simbol. Pada asalnya, tulisan ini mempunyai gambar seperti kanak-kanak,
bulan, matahari dan sungai. Lama-kelamaan tulisan ini berubah menjadi lebih kompleks
seperti hari ini.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Tamadun Hwang Ho amat mempengaruhi sestem pemerintan China kuno. Sehingga ke


zaman Dinasti Ching, sistem pemerintahan monarki telah diteruskan. Terdapat sedikit
perubahan telah dilakukan, contohnya gelaran Raja ditukar kepada Maharaja. Antara
perkara yang diteruskan ialah konsep anak syurga, mandat dari syurga dan amalan
putaran dinasti diteruskan hingga abad ke-20.

Sejak zaman awal dinasti China terutama zaman Shang, pemimpin mereka amat prihatin
terhadap pembangunan pertanian. Oleh itu, terusan-terusan dibina untuk mengairkan
kawasan pertanian selain menglakkan berlakunya banjir. Sistem pengairan ini telah
diteruskan pada zaman Chin oleh Shih Huang Ti ke kawasan barat daya China. Sebuah
terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairkan kawasan pertanian di wilayah
tersebut. Selain itu, pembangunan dalam sektor pertanian ini juga membawa kepada
kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul dan sabit. Pada zaman
ini juga petani juga mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Perubahan juga
berlaku secara evolusi apabila petani China mula menggantikan alat pertanian yang
dibuat daripada kayu dengan yang dibuat daripada besi.

Sistem tulisan ideogram yang berkembang secara evolusi masih digunakan masyarakat
Cina kini. Tulisan tersebut digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan serta diajar
kepada anak-anak Cina di sekolah Cina. Tulisan ini juga digunakan orang Korea dan
Jepun.

Unsur pemujaan roh nenek moyang masih diamalkan oleh masyarakat Cina kini. Namun
pengorbanan manusia dalam pemujaan roh telah digantikan dengan amalan pemberian
seperti makanan, duit kertas dan barangan perhiasan. Falsafah Cina yang melibatkan
konsep ‘Yin dan Yang’ serta amalan ‘Feng Hsui’ masih kuat mempengaruhi masyarakat
Cina kini. Sistem kalendar telah diperkenalkan pada zaman pemerintahan Dinasti Shang :

- Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.


- Raja dapat menentukan musim menanam dan menuai.
- Kalendar ini digunakan untuk upacara perkahwinan, pemburuan dan pengkebumian.
Falsafah perang yang diperkenalkan Sun Tzu dalam karyanya yang berjudul The Art of
War, mempengaruhi taktik peperangan dan pemikiran strategik sehingga kini. Ia telah
diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diaplikasikan dalam pelbagai aspek
kehidupan dan urusan perniagaan.

TAMADUN HWANG HO : TAJUK FOKUS SEJARAH 2 SPM 2016

PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN

Jelaskan proses pembinaan tamadun Hwang Ho.


[4 markah]

Penduduk nomad membina petempatan kekal di kawasan sekitar lembah Hwang Ho. Mereka
menjalankan aktiviti pertanian, menternak binatang, memungut hasil hutan dan memburu.
Petempatan kekal ini melahirkan bandar. Pembentukan bandar telah membawa kemajuan dari
segi perluasan wilayah dan penyebaran budaya. Akhirnya wujud organisasi sosial dan
pengkhususan pekerjaan. Penduduk yang ramai menyebabkan terbentuknya sistem pemerintahan
yang bertujuan mengawal masyarakat. Untuk mengukuhkan kedudukan pemerintah, mereka
mewujudkan agama dan kepercayaan. Untuk melicinkan pentadbiran, mereka mencipta sistem
tulisan.

Nyatakan keadaan semula jadi di sekitar lembah Hwang Ho.


[2 markah]
Sungai Hwang Ho
Lembangan Szechwan
Teluk Bo Hai
Laut Kuning

Bagaimanakah keadaan semula jadi yang terdapat di sekitarnya membantu pembentukan


tamadun Hwang Ho ?
[4 markah]

Sungai Hwang Ho membekalkan air untuk kegunaan harian. Contohnya untuk mandi-
manda, mencuci dan sebagai minuman. Selain itu air sungai menjadi punca pengairan untuk
pertanian. Sungai Hwang Ho juga membekalkan sumber protin untuk dijadikan makanan kepada
penduduk. Contohnya, ikan, udang, ketam, kerang dan sebagainya.

Lembangan Szechwan mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Penduduk


memanfaatkan kesuburan tanah tersebut untuk menanam pelbagai jenis tanaman makanan.
Contohnya, padi, gandum, sekoi, ubi dan lain-lain. Bekalan makanan yang cukup dapat
menampung jumlah penduduk yang ramai.

Teluk Bo Hai mempunyai laut yang tenang. Laut di persekitarannya juga dalam. Hal ini
menyebabkan kawasan muara sungai Hwang Ho sangat sesuai untuk dijadikan pelabuhan. Kapal
dagang berlabuh di kawasan teluk tersebut kerana terlindung daripada tiupan angin kencang.
Pedagang dari luar datang berdagang ke Lembah Hwang Ho melalui Laut Kuning.
Terangkan peranan sungai Hwang Ho terhadap pembentukan tamadun Hwang Ho.
[6 markah]

Sungai Hwang Ho melimpahkan mendapan lanar di tebingnya setiap kali selepas musim
banjir. Mendapan lanar menjadikan tanah di lembangan amat subur. Penduduk menjalankan
aktiviti pertanian di lembah Hwang Ho. Mereka menanam tanaman makanan seperti padi,
gandum, jagung, ubi dan lain-lain. Dengan itu mereka memperoleh bekalan makanan yang
berlebihan. Bekalan makanan yang banyak dapat menampung jumlah penduduk yang ramai.
Penduduk dari kawasan lain berhijrah untuk membina petempatan kekal di situ.

Selain itu, sungai Hwang Ho membekalkan sumber air untuk penduduk. Sungai Hwang
Ho menjadi punca air untuk mengairi kawasan pertanian yang kering. Penduduk membina sistem
pengairan seperti tali air, terusan dan peparitan untuk mengalirkan air sungai ke kawasan
pertanian. Di samping itu, air sungai juga menjadi sumber kegunaan harian penduduk. Mereka
menggunakan air sungai sebagai minuman, mandi-manda, mencuci dan sebagainya.

Seterusnya, sungai Hwang Ho menjadi laluan perhubungan dan pengangkutan. Sungai ini
digunakan sebagai jalan untuk penduduk mengangkut hasil pertanian dari Lembah Szechwan ke
muara sungai untuk didagangkan. Pedagang luar juga menggunakan sungai Hwang Ho untuk
pergi ke bandar-bandar yang terdapat di sekitar lembahnya.

Pada pandangan anda, mengapakah penduduk nomad membina petempatan kekal di


sekitar lembah Hwang Ho ?
[3 markah]

Penduduk nomad membina petempatan kekal di sekitar lembah Hwang Ho kerana kawasan
tersebut mempunyai tanah yang subur. Contohnya, tanah yang terhasil daripada mendapan lanar
setiap kali selepas musim banjir. Hal ini menyebabkan penduduk dapat menjalankan aktiviti
pertanian. Mereka menanam padi, gandum, ubi dan sebagainya. Oleh itu mereka mendapat
bekalan makanan yang mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang ramai.

Selain itu, mereka membina petempatan kekal di situ kerana sungai Hwang Ho membekalkan
sumber protein bagi penduduk. Contohnya, hidupan sungai seperti ikan, udang, ketam, kerang
dan lain-lain. Sumber protein ini boleh dijadikan makanan.

Di samping itu, sungai Hwang Ho membekalkan air untuk pengairan. Air sungai disalurkan ke
kawasan pertanian dengan menggunakan tali air, peparitan dan kincir air. Tanaman dapat hidup
subur dan mengeluarkan hasil yang banyak.

Air sungai juga menjadi sumber kegunaan harian. Contohnya, sebagai minuman, untuk
mandi-manda, mencuci dan sebagainya. Penduduk dapat menikmati kemudahan yang selesa.

CIRI-CIRI TAMADUN HWANG HO

(i) Petempatan Kekal – Kemunculan Bandar

Nyatakan keunikan bandar Anyang berbanding bandar-bandar lain di lembah Hwang Ho.
[2 markah]
Bandarnya terletak di kawasan tanah tinggi
Bandar ini menjadi pusat pentadbiran
Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
Menjadi tempat tinggal raja, pembesar dan golongan agama
Rakyat tidak dibenarkan tinggal di bandar ini
Bandar ini dikelilingi oleh perkampungan petani.
Bandar ini dilengkapi tembok

(ii) Sistem Pemerintahan – Sistem Pemerintahan Beraja

Jelaskan sistem pemerintahan beraja dalam tamadun Hwang Ho


[2 markah]

Raja mempunyai kuasa tertinggi


Raja berkuasa dalam politik, ekonomi, sosial dan agama
Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbirannya
Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan
Golongan bangsawan diberi kuasa mentadbir wilayah
Bangsawan dibenar mewujudkan sistem cukai, pertahanan dan undang-undang sendiri di
wilayah pemerintahannya

Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chou memastikan pembesar tempatan memberikan taat


setia mereka kepadanya ?
[2 markah]

Mengarahkan pembesar melafazkan ikrar taat setia


Memberikan hadiah kepada pembesar (kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang)
Meminta pembesar melindungi keselamatan raja
Meminta pembesar memberikan bantuan tentera semasa perang
Melantik pembesar menjadi ketua agama
Memberikan hak kepada pembesar menjalankan upacara korban

SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO

Nyatakan kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh penduduk di Lembah
Hwang Ho.
[2 markah]
Menggunakan sistem pengairan
Menggunakan peralatan pertanian (bajak, cangkul, sabit, dll)
Menggunakan batas
Menggunakan baja
Menggunakan sistem teres
Menggunakan sistem tanaman bergilir

Sejauhmanakah kita boleh memanfaatkan teknologi pertanian dalam tamadun Hwang Ho


untuk meningkatkan kemajuan pertanian di negara kita ?
[6 markah]
Kita boleh menggunakan sistem pengairan untuk meningkatkan kemajuan pertanian di
negara kita. Sebagai contohnya, kita menggunakan tali air, terusan dan peparitan untuk
menyalurkan bekalan air ke kawasan pertanian yang kering. Hal ini menyebabkan kita dapat
membekalkan air yang cukup untuk tanaman. Usaha tersebut memberikan manfaat kepada negara
kerana kita dapat mengubah kawasan yang kering menjadi kawasan pertanian yang produktif.
Akhirnya, kita memperoleh bekalan makanan yang mencukupi. Kita boleh menjimatkan dana
negara kerana kita tidak perlu bergantung kepada bekalan makanan yang diimport.

Kita juga boleh menggunakan batas dalam kegiatan penanaman. Contohnya penggunaan
batas dalam penanaman sayur, buah-buahan dan lai-lain. Hal ini dapat mengelakkan tanaman
musnah ditenggelami air apabila musim hujan. Penggunaan batas sangat berguna kerana ia dapat
menghasilkan pengeluaran yang baik sepanjang tahun.

Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban dunia pada hari ini.
[6 markah]

Tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan dalam sistem pemerntahan. Sistem


pemerintahan monarki diteruskan hingga hari ini. Sistem pemerintahan monarki masih diamalkan
oleh kebanyakan negara pada hari ini. Raja mempunyai kuasa dalam perkara yang berkaitan
politik, ekonomi, sosial dan agama.

Tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan dalam penggunaan teknologi pertanian.


Tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan dalam pembinaan sistem pengairan. Terusan dibina
untuk menyalurkan air ke kawasan pertanian dan mengelakkan banjir. Selain itu, tamadun Hwang
Ho membawa kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penggunaan cangkul dan sabit.
Peralatan pertanian mula dibuat daripada besi bagi menggantikan peralatan kayu.

Tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan dalam penggunaan tulisan. Penciptaan


tulisan ideogram telah berkembang secara evolusi menjadi tulisan sebagaimana yang terdapat
pada hari ini. Tulisan digunakan dengan meluas dalam bidang penulisan dan percetakan. Tulisan
China juga diajar di sekolah-sekolah.

Selain itu, tamadun Hwang Ho memberikan sumbangan dalam aspek kepercayaan.


Antara kepercayaan yang masih berkekalan hingga ke hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang.
Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan kepercyaan yang masih terdapat dalam
masyarakat Cina hingga ke hari ini.

FOKUS SPM BAB 1 (TINGKATAN 4) TAMADUN HWANG HO

1. Mengapa raja-raja Dinasti Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik:

a) Percaya mendapat mandat dari tuhan.

b) Percaya keturunan pemerintah agama.

2. Fungsi tulang oracle dalam tamadun Hwang Ho - Untuk meramal sesuatu keadaan.
3. Kesan amalan penilikan tulang oracle - Kemunculan sistem tulisan

4. Tujuan Kalendar Dinasti Shang

a) Untuk menentukan musim menanam & menuai

b) Untuk memburu

c) Untuk pengebumian

d) Untuk perkahwinan

5. Cara raja Hwang Ho mengikat pembesar tempatan

a) ikrar taat setia

b) beri hadiah

c) melindungi raja

d) beri bantuan tentera

e) beri hak bertindak ketua agama

6. Karya The Art of War falsafah Sun Tzu

a) Selok belok peperangan

b) Cara menangani musuh

d) guna dalam urusan perniagaan kini

7. Sumbangan Hwang Ho dalam pertanian

a) Pengairan

b)Teknologi pembajakan

c) Cipta cangkul & sabit

d) Guna batas untuk tanaman

e) Alat pertanian dari kayu kepada besi

8. Tugas pembesar di dinasti Chou

a) Ikrar taat setia

b) beri hadiah

c) lindungi raja
d) bantuan tentera

e) diberi hak bertindak ketua agama.

Proses Pembentukan Tamadun Hwang Ho

Pembinaan tamadun ini berasaskan peranan Hwang Ho yang telah menyuburkan kawasan
sekitarnya. Keadaan ini menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina
petampatan awal di kawasan tersebut. Tapak Banpo yang berdekatan bandar Sian moden
merupakan petempatan awal penduduk Hwang Ho. Penduduk di kawasan ini
menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang selain mengumpul hasil hutan
dan memburu. Perkembangan petempatan awal ini telah melahirkan beberapa buah
bandar di Lembah Hang Ho.

Salah sebuah bandar awal tamadun Hwang Ho ialah Anyang. Bandar ini merupakan
pusat kerajaan Dinasti Shang. Pembentukan Dinasti Shang telah membawa banyak lagi
kemajuan, khususnya dalam usaha perluasan wilayah dan penyebaran budaya ke kawasan
sekitar Lembah Hwang Ho. Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke
bahagian selatan Sungai Yangtze.

Kerangka Masa

Kemunculan tamadun Hwang Ho ini dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo
sapien yang dikenali sebagai Peking Men yang dikatakan hidup pada sekitar tahun
400,000 S.M.. Jumpaan ini membuktikan adanya kehidupan Zaman Paleolitik. Zaman
Neolitik pula muncul pada sekitar tahun 5000 S.M.. Pada era inilah munculnya aktiviti
pertanian dan perternakan. Dinasti beraja pertama di China diasaskan oleh Dinasti Hsia
aygn bermula pada sekitar tahun 2205 – 1766 S.M.. Namun, belum ada bukti sejarah
yang terdapat mengesahkan kewujudan Dinasti Hsia ini sebagaimana Dinasti Shang yang
telah dapat dibuktikan kewujudannya melalui jumpaan arkeologi yang menandakan
permulaannya pada sekitar tahun 1766 – 1050 S.M.. Pada penghujung pemerintahan
Dinasti Shang muncul kebangkitan hamba kerana kezaliman pemerintahan Raja Shang.
Ini telah mendorong suku Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei di bahagian barat
mengambil kesempatan untuk menyingkirkan dan menggantikan pemerintahan Shang
dengan pemerintahan Dinasti Chou dari tahun 1050 S.M. hingga tahun 256 S.M..

Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

Petempatan awal yang berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan bandar-


bandar. Anyang merupakan salah satu contoh negara kota damal tamadun Hwang Ho.
Anyang terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan. Di bandar ini terdapat istana,
kuil dan pusat pentadbiran. Ketua pemerintah, iaitu raja, golongan pembesar dan
golongan agama juga tinggal di kawasan bandar. Bandar Anyang dilengkapi dengan
tembok untuk mrnghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang
didiami oleh masyarakat petani.

Sistem Organisasi Sosial

Sistem organisasi sosial yang wujud telah membawa kepada penglhususan pekerjaan.
Sebagaimana yang dijelaskan di atas, golongan pembesar mempunyai tentera masing-
masing. Terdapat dua kumpulan tentera, isitu tentera yang menggunakan kereta kuda dan
tentera berjalan kaki. Di samping itu, golongan petani sebagai tonggak ekonomi dan
pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan. Golongan inilah yang
telah membentuk kumpulan artisan. Golongan artisan ini telah mereka cipta pelbagai
barabgan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata dan barang tembikar.
Golongan hamba pula berfungsi sebagai tentera paksaan selain digunakan untuk
membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara penyembahan.

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Dinasti Shang berbentuk pemerintahan beraja dan pengganti raja
selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja.
Raja-raja Shang mempunyai kewibawaab politik, ekonomi, sosial dan agama. Raja-raja
ini berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran. Masyarakat tamadun ini
percaya yang kuasa merupakan mandat daripada tuhan dan raja-raja Shang tidak perlu
mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintahan
agama. Dalam urusan pentadbiran raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai
kerajaan. Bagi wilayah di luar pusat pentadbiran, pemerintahan Dinasti Shang dibantu
oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini dipertanggungjawabkan unutk
mentadbir wilayahnya. Oleh itu, Golongan bangsawan ini berhak mewujudkan sistem
pentadbirannya sendiri dalam hal seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang.
Sistem yang sama telah diasimilasikan oleh Dinasti Chou apabila mereka mengambil alih
pemerintahan Shang.

mandat daripada tuhan: Masyarakat Hwang Ho percaya bahawa jika raja memerintah
dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup
kerana pemerintahan itu direstui tuhan. Mereka percaya pemerintah Shang telah
kehilangan mandat itu kerana mereka berlaku zalim.

Dinasti Chou

Raja-raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah mereka kaepada wilayah-wilayah


dan melantik pembesar tempatan di setiap wilayah ini. Raja-raja Dinasti Chou mengikat
pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kerpada pemerintah Chou, di samping
memberikan hadiah seperti kereta kuda, sengata gangsa, hamba dan binatang. Mereka
juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perang.
Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk
menjalankan upacara pengorbanan.

Agama dan Keperluan

Dari segi agama dan keperluan, masyarakat tamadun Hwang Ho mengamalkan banyak
kepercayaan termasuk animisme dan politeisme. Masyarakat Shang mengamalkan
penyembahan roh nenek moyang. Selain itu, mereka juga menyembah tuhan syurga
(Shang-ti) dan tuhan bumi (Tu), di samping penyembahan terhadap sungai, bukit dan
gunung. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban.
Upacara penyembahan ini akan diketuai oleh golongan bomoh. Satu lagi keunikan
tamadun ini ialah jumpaan tulang binatang dan kulit kura-kura di Anyang. Tulang yang
ditemui ini dikenali sebagai tulang oracle. Fungsi tulang oracle adalah untuk meramal
sesuatu keadaan. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan ini akan
meletakkan tulang ini di atas unggun api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini
ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.

Amalan penilikan tulang oracle ini membawa kepada kemunculan sistem bertulis awal di
China. Rekahan-rekahan pada tulang ini menimbulkan idea msyarakat tempatan untuk
mencipta tulisan. Tulisan China ini berbentuk ideogram, iaitu tulisan berbentuk simbol.
Tulisan asal ini kebanyakannya mempunyai gambar seperti kanak-kanak, bulan, matahari
dan sungai. Namun demikian, tilisan ini mula berubah kepada bentuk yang lebih
kompleks seperti yang terdapat pada hari ini.

Shang-ti dan Tien: Shang-ti merupakan dewa tertinggi di syurga dan merujuk pada
nenek moyang pemerintah Shang. Orang China kuno mempercayai satu kuasa agung
yang dikenali sebagai Tien. Konsep Tien sukar dijelaskan, tetapi Tien boleh dimaksudkan
sebagai suatu makhluk unggul atau kuasa tertinggi alam semesta. Tien kadang-kadang
dirujuk sebagai syurga. Pemikiran ini seterusnya mempengaruhi konsep Yin dan Yang.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Segi Politik

Dari segi politik, tamadun Hwang Ho amat mempengaruhi sistem pemerintahan China
kuno. Sistem pemerintahan monarki telah diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching.
Hanya sedikit perubahan dilakukan terutama gelaran raja ditukar kepada maharaja.
Konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja ditukar kepada
maharaja. Konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja
(maharaja) dan amalan putaran dinasti deteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga
abad ke-20.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Segi Ekonomi


Dalam aspek ekonomi, banyak sumbangan telah dicapai. Salah satu aspeknya ialah
pembinaan sistem pengairan. Sejak zaman awal dinasti China terutama zaman Shang,
pemimpin mereka amat prihatin terhadap pembangunan pertanian. Oleh itu, terusan-
terusan dibina untuk mengairkan kawasan pertanian selain menglakkan berlakunya banjir.
Sistem pengairan ini telah diteruskan pada zaman Chin oleh Shih Huang Ti ke kawasan
barat daya China. Sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairkan kawasan
pertanian di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan dalam sektor pertanian ini juga
membawa kepada kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul dan
sabit. Pada zaman ini juga petani juga mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman.
Perubahan juga berlaku secara evolusi apabila petani China mula menggantikan alat
pertanian yang dibuat daripada kayu dengan yang dibuat

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Sistem Tulisan

Salah satu sumbangan penting tamadun Hwang Ho ialah sistem tulisannya. Sistem tulisan
ini berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini.
Penggunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan
percetakan. Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah di China. Malahan tulisan ini terus
berkembang dengan penggunaanya oleh orang Korea dan Jepun.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Segi Kepercayaan

Salah satu kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujuaan roh
nenek moyang. Unsur pemujuan yang telah dijalankan sejak zaman Shang ini telah
diteruskan mengikut kesesuaian masa. Misalnya, unsur korban manusia tidak lagi
diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barangan perhiasan.
Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang
masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini. Semasa pemerintahan Shang,
sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari
dalam setahun. Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan
musim menuai. Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti
harian seperti uparaca perkahwinan, perburuan ataupun pengkebumian.

Yin dan Yang: Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri
daripada dua unsur yang saling melengkapi, iaitu Yin dan Yang. Yin ialah kuasa pasif
dan Yang ialah kuasa aktif.

Feng Hsui: Falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk
pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar terutama tentang bagaimana manusia
boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Pengalaman Falsafah Perang Sun Tzu


Terdapat satu lagi sumbangan penting tamadun Hwang Ho yang cuba digunakan
sehingga hari ini, iaitu pengalaman falsafah perang Sun Tzu. Karyanya, the Art of War
yang membicarakan selok-belok perang dan bagaimana menangani musuh telah diulang
cetak ke dalam plebagai bahasa. Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula
sebagai taktik dalam urusan perniagaan.

Tamadun Hwang Ho

Lokasi
Tamadun Hwang Ho seperti juga tamadun-tamadun awal yang lain mula muncul di kawasan
lembah sungai.
Tamadun ini muncul daripada kesuburan Lembah Sungai Hwang Ho atau Sungai Kuning yang
membolehkan kawasan tersebut didiami manusia.
Sungai Hwang Ho (5654km) terletak di utara China. Sungai yang kedua panjang di China ini
mengalir dari kawasan tanah tinggi di barat China sehinggalah ke Teluk Bo hai di sebelah timur.
Kawasan sekitar Lembah hwang Ho yang terdiri daripada kawasan yang bergunung-ganang serta
berpadang pasir menyebabkan tamadun China terasing daripada pusat-pusat yang lain dan
seterusnya terbentuk tamadun yang unik dan bersifat setempat.

Kerangka masa
Manusia terawal di China ialah Peking Man yang dipercayai hidup di sekitar tahun 400 000 S.M.
Ini membuktikan wujudnya kehidupan Zaman Paleolitik di China.
Zaman Neolitik di China dianggar wujud di sekitar tahun 5000 S.M. apabila masyarakat China
mula melibatkan diri dalam aktiviti pertanian dan penternakan.
Kerajaan yang berbentuk dinasti yang pertama dipercayai muncul di sekitar tahun 2250 S.M. –
1766 S.M. iaitu Dinasti Hsia, namun tiada bukti yang menunjukkan kewujudan dinasti ini. Ini
diikutioula dengan Dinasti Shang (1766 S.M. – 1050 S.M.)

Proses Pembentukan
Petempatan awal tamadun Hwang Ho dipercayai bertapak di Banpo (berdekatan bandar Sian).
Kesuburan Lembah Hwang Ho dikatakan berjaya menarik perhatian penduduk normad di utara
China untuk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan di situ dan selanjutnya membina
petempatan-petempatan tetap.
Petempatan-Petempatan awa tersebut kemudiannya berkembang menjadi bandar. Antara bandar
terawal ialah Anyang, iaitu ibu kota kerajaan Dinasti Shang.
Pembinaan kerajaan berbentuk dinasti, khususnya Dinasti Shang membantu memperluaskan
budaya dan tamadun masyarakat Hwang Ho. Tamadun tersebut kemudiannya tersebar sehingga
ke selatan China (sekitar Sungai Yangtze) pada zaman kerajaan Dinasti Chou.

Ciri-ciri tamadun Hwang Ho


Petempatan kekal
Wujudnya petempatan awal yang berasaskan pertanian membawa kepada munculnya bandar-
bandar di Lembah Hwang Ho.
Anyang yang wujud pada sekitar tahun 1800 S.M. merupakan bandar tertua di China dan menjadi
ibu kota Dinasti Shang. Ia terletak di tebing Sungai Huan.
Anyang memainkan peranan sebagai pusat pentadbiran, keagamaan dan kegiatan ekonomi. Di
situ terdapat istana dan kuil serta tempat perdagangan.
Raja, golongan pembesar dan golongan agama juga menetap di Anyang.
Untuk melindungi Anyang daripada pencerobohan musuh, kerajaan membina tembok di
sekitarnya. Di luar kota Anyang, wujud perkampungan-perkampungan yang didiami masyarakat
petani.

Organisasi sosial
Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan teratas dalam organisasi sosial masyarakat Shang
yang diterajui oleh raja.
Lapisan bawahan terdiri daripada:
Golongan petani
– membentuk sebahagian besar penduduk
– mendiami di kawasan luar bandar (di sekeliling negara kota)
Golongan artisan
– Golongan ini mahir dalam teknologi gangsa yang muncul pada zaman Dinasti Shang
– Gangsa digunakan bagi menghasilkan senjata perisai dan hiasan kereta kuda yang digunakan
oleh tentera serta alat untuk upacara keagamaan.
Golongan pembesar dapat menundukkan golongan bawahan kerana mereka mampu memiliki
tentera dan senjata gangsa.
Hamba merupakan golongan yang paling bawah dalam masyrakat Shang. Dalam Dinasti Shang,
perhambaan merupakan ciri yang paling penting.

Pengkhususan pekerjaan
Golongan tentera membantu golongan pembesar mempertahankan masyarakat. Golongan ini
terdiri daripada:
-Tantera yang menggunakan kereta kuda.
-Tentera berjalan kaki.
Golongan petani merupakan tonggak ekonomi dan pentadbiran kerana mereka menghasilkan
bahan makanan dan memenuhi keperluan golongan atasan. Ada di kalangan golongan petani yang
berkemahiran khususnya dalam teknologi gangsa dan barangan tembikar pula menjadi golongan
artisan:
-Mereka menghasilkan pelbagai barangan tembaga seperti senjata, barang tembikar dan bekas
minuman serta makanan
-Hasil mereka biasanya hanya mampu dimiliki golongan pembesar.
Hamba pula berfungi sebagai tentera paksaan, buruh paksa dan bahan korban upacara
penyembahan.

Sistem pemerintahan
Kerajaan yang wujud adalah berbentuk dinasti dengan pemerintahan beraja.
Raja mempunyai kewibawaan politik, ekonomi,sosial,agama. Mereka berkuasa mutlak dan
menetap di pusat pentadbiran.
Pengganti raja biasanya dilantik daripada kalangan anak atau saudara lelaki raja.
Raja tidak dianggap tuhan tetapi sebagai pemerintah yang mendapat mandat (kuasa pemerintahan)
daripada tuhan.
Mengikut konsep ini, pemerintah yang adil akan mendapat madat. Raja yang memerintah dengan
adil akan dapat mewujudkan kerajaan yang makmur dan rakyat akan menikmati kesejahteraan
hidup. Sebaliknya, pemerintah yang kejam atau lemah akan kehilangan mandat. Contohnya,
pemerintahan Shang kehilangan mandat akibat kezaliman mereka.Golongan bangsawan dan
pegawai kerajaan membantu raja dalam urrusan pentadbiran.
- Golongan ini bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah masing-masing.
- Mereka berhak mewujudkan sistem pentadbiran mereka sendiri. Contohnya sistem pungutan
cukai, undang-undang dan pertahanan.
Sistem yang sama dilaksanakan semasa zaman Dinasti Chou.
- Raja dibantu oleh ketua menteri enam badan. Badan ini menguruskan hal pertanian, tentera,
kerja awam, upacara agama, undang-undang dan hal ehwal monarki.
- Pada peringkat wilayah, pentadbiran dikendalikan oleh pembesar-pembesar feudal. Raja telah
membahagikan pemilikan tanah kepada pembesar ini.
Raja-raja Dinasti Chou cuba mengikat pembesar mereka melalui :
- Ikrar taat setia.
- Memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
- Tanggungjawab melindungi raja dan memberi bantuan ketenteraan semasa perang.
Pembesar juga bertanggungjawab sebagai ketua agama untuk melaksanakan upacara pengorbanan.

Agama dan kepercayaan


Masyarakat Hwang Ho mengamalkan pelbagai jenis kepercayaan. Antaranya ialah animisme dan
politeisme serta pemujaan roh nenek moyang. Mereka juga menyembah tuhan syurga (shang-ti)
dan tuhan bumi (tu). Mereka juga menyembah biasanya diketuai oleh golongan bomoh dan
melibatkan permainan muzik, tarian atau upacara korban.Masyarakat Shang juga mempercayai
ramalan menggunakan tulang oracle ( tulang binatang ) yang berfungsi meramalkan sesuatu
keadaan.
- Bukti kepercayaan ini ialah jumpaan tulang binatang dan kulit kura-kura di Anyang.
- Tulang ini diletakkan di atas unggun api sehingga timbul rekahan ini dan disabitkan dengan
sesuatu kejadian.

Bahasa dan tulisan


Amalan penilikan tulang nujum ( oracle ) memainkan peranan peranan mewujudkan sistem
tulisan awal di China. Rekahan pada tulang-tulang tersebut memberi idea untuk mencipta
tulisan.Bentuk tulisan yang disebut ideogram telah dicipta. Sistem tulisan ini berbentuk simbol.
Pada asalnya, tulisan ini mempunyai gambar seperti kanak-kanak, bulan, matahari dan sungai.
Lama-kelamaan tulisan ini berubah menjadi lebih kompleks seperti hari ini.

Sumbangan tamadun Hwang Ho


Sistem pemerintahan
Tamadun Hwang Ho amat mempengaruhi sestem pemerintan China kuno. Sehingga ke zaman
Dinasti Ching, sistem pemerintahan monarki telah diteruskan. Terdapat sedikit perubahan telah
dilakukan, contohnya gelaran Raja ditukar kepada Maharaja. Antara perkara yang diteruskan
ialah konsep anak syurga, mandat dari syurga dan amalan putaran dinasti diteruskan hingga abad
ke-20.

Sistem tulisan
Sistem tulisan ideogram yang berkembang secara evolusi masih digunakan masyarakat Cina kini.
Tulisan tersebut digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan serta diajar kepada anak-anak
Cina di sekolah Cina. Tulisan ini juga digunakan orang Korea dan Jepun.

Sistem kepercayaan dan falsafah


Unsur pemujaan roh nenek moyang masih diamalkan oleh masyarakat Cina kini. Namun
pengorbanan manusia dalam pemujaan roh telah digantikan dengan amalan pemberian seperti
makanan, duit kertas dan barangan perhiasan. Falsafah Cina yang melibatkan konsep ‘Yin dan
Yang’ serta amalan ‘Feng Hsui’ masih kuat mempengaruhi masyarakat Cina kini. Sistem
kalendar telah diperkenalkan pada zaman pemerintahan Dinasti Shang :
- Terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.
- Raja dapat menentukan musim menanam dan menuai.
- Kalendar ini digunakan untuk upacara perkahwinan, pemburuan dan pengkebumian.
Falsafah perang yang diperkenalkan Sun Tzu dalam karyanya yang berjudul The Art of War,
mempengaruhi taktik peperangan dan pemikiran strategik sehingga kini. Ia telah diterjemahkan
ke dalam pelbagai bahasa dan diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan dan urusan
perniagaan.

Ekonomi
Pembinaan sistem pengairan merupakan aspek ekonomi yang penting memandangkan pentingnya
kegiatan pertanian sejak zaman Shang. Raja bertanggungjawab membina terusan untuk mengairi
kawasan pertanian dan untuk mengelakkan berlakunya banjir. Sebuah terusan juga dibina di
Szechuan untuk mengairi kawasan pertanian. Kemajuan sektor pertanian di China membawa
kepada terciptanya teknologi pertanian seperti teknologi pembajakan , penciptaan cankul dan
sabit serta penggunaan batas untuk penanaman. Alatan pertanian yang diperbuat daripada besi
mula menggantikan alatan yang diperbuat daripada kayu.

Sumbangan Tamadun Hwang Ho (China)

Sistem pemerintahan

 Dari segi politik, tamadun Hwang Ho amat mempengaruhi sistem pemerintahan


China kuno. Sistem pemerintahan monarki telah diteruskan hingga ke zaman
Dinasti Ching.
 Hanya sedikit perubahan dilakukan terutama gelaran raja ditukar kepada
maharaja.
 Konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja
(maharaja) dan amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China
hingga abad ke-20.

Aspek ekonomi

 Salah satu aspeknya ialah pembinaan sistem pengairan. Sejak zaman awal Dinasti
China terutama zaman Dinasti Shang, pemimpin mereka amat prihatin terhadap
pembangunan pertanian.

 Oleh itu, terusan-terusan dibina untuk mengairkan kawasan pertanian selain


mengelakkan berlakunya banjir. Sistem pengairan ini telah diteruskan pada zaman
Dinasti Chin oleh Shih Huang Ti ke kawasan barat daya China. Sebuah terusan
telah dibina di Szechwan untuk mengairkan kawasan pertanian di wilayah
tersebut.
 Selain itu, pembangunan dalam sektor pertanian ini juga membawa kepada
kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul dan sabit. Pada
zaman ini juga petani mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman.
Perubahan juga berlaku secara evolusi apabila petani China mula menggantikan
alat pertanian yang dibuat daripada kayu dengan yang dibuat daripada besi.

Sistem Pendidikan
 Wujudnya sistem peperiksaan awam dalam tamadun China dan adalah tertua di
dunia.
 Terdapat tiga peringkat pendidikan dalam sistem pendidikan tamadun China: -
pendidkan rendah, menengah dan tinggi.
 Peperiksaan mengandugi tiga tahap. Tahap perta
 ma setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf dengan sarjana dan tahap
ketiga setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada era moden ini.

Sistem Tulisan dan Perbahasan

 Salah satu sumbangan penting tamadun ini ialah sistem tulisannya.


 Sistem tulisan yang berbentuk simbol ini berkembang secara evolusi dan masih
digunakan oleh orang China sehingga hari ini.
 Penggunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan
percetakan.
 Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah di China.
 Malahan tulisan ini terus berkembang dengan penggunaannya oleh orang Korea
dan Jepun.
 Perkembangan bahasa dalam tamadun China adalah kurang jelas tetapi tujuh
dialek utama yang digunakan oleh orang-orang Cina sehingga hari ini iaitu
Mandarin, Kantonis, Fukien, Hakka, Hunanis, Wu dan Kiangsi.

Falsafah

 Falsafah China memberi penekanan kepada hal berkaitan manusia- hubungan


manusia antara satu sama lain.
 Antara sumber falsafah China termasuklah Kung-fu Tze / Confucius
(Confucianisme), Lao Tze (Taoisme) dan Mo Tzu / Motze / Mencius.

Agama dan Kepercayaan

 Salah satu kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujaan
roh nenek moyang.
 Unsur pemujaan yang telah dijalankan sejak zaman Shang ini telah diteruskan
mengikut kesesuaian masa.
 MisaInya, unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan
unsur makanan, duit kertas, dan barangan perhiasan
 .
 Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan
yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini.

Sistem Kalendar

 Semasa pemerintahan Shang, sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat


30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.
 Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim
menuai.
 Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian
seperti upacara perkahwinan, perburuan ataupun pengkebumian.

Peninggalan Karya Sastera

 Terdapatnya banyak sajak, cerpen tradisional, rekod sejarah dalam bentuk


ensiklopedia, kisah perjalanan dan maklumat geografi dalam tamadun ini.
Kebanyakan sumber sastera ini dapat digunakan sebagai sumber sejarah dan
pendidkan.
 Shih Chi, karya Ssu-ma Chien yang banyak menceritakan sosial, sejarah, kerajaan,
pemimpin dan beberapa aspek ilmu pengetahuan telah mempertingkatkan bidang
sastera prosa pada Dinasiti Han.
 Dalam bidang puisi pula muncul tokoh-tokoh penting seperti Tu Fu, Li Po dan Po
Chu-I.

Falsafah Perang

 Selain itu, terdapat satu lagi sumbangan penting tamadun ini yang cuba digunakan
sehingga hari ini, iaitu pengamalan falsafah perang Sun Tzu.
 Karyanya, the Art of War yang membicarakan selok-belok perang dan bagaimana
menyerang musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa.
 Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan
perniagaan.

Teknologi Pembinaan dan Penciptaan

 Seni bina tamadun Hwang Ho agak berlainan dengan tamadun lain, dan inilah
yang membuatkannya istemewa.
 Pembinaan Tembok Besar China yang sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking
merupakan antara tujuh keajaiban dunia.
 Antara pembinaan lain ialah istana besar Kota Larangan dan Kuil Pagoda.
 Penciptaan kolar kuda yang dapat berfungsi secara efektif (kuda dapat menarik
beban yang seberat 1.5 tan tanpa dilemahkan atau dicekik) juga merupakan
sumbangan penting tamadun ini.
 Sistem penanaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan
tanah.
 Penciptaan cangkul, sabit, kertas dan tembikar (China- pasu) juga merupakan
sumbangan tamadun ini.

Ringkasan:--

- Pemerintahan monarki/ beraja


- Gelaran maharaja
- Sistem pengairan/ terusan
- Teknologi pembajakan, sistem tanaman bergilir
- Penciptaan peralatan pertanian/ cangkul/ sabit dan kertas dan tembikar
- Penghasilan alat pertanian aripada besi
- Penggunaan batas untuk pertanian
- Sistem tulisan digunakan oleh orang Korea/ Jepun
- Pemujaan roh nenek moyang
- Konsep Yin dan Yang
- Feng Hsui
- Falsafah perang Sun Zi

TAMADUN HWANG HO (黄河文明)

·中国第二长的河 (5464km),也叫 Sungai Kuning,从 kws tanah tinggi di sebelah


Lokasi baratTelukBo Hai 流去 timur
·Ciri fizikal  bergunung-ganang dan berpadang pasir 因此导致 tamadun ini bersifat setempat
(本地化)

·jumpaan tengkorak (头骨)homo sapien yg dikenali Peking Men (dikatakan hidup pada 400.000
SM)证明这 tamadun 的存在
·Dinasti beraja pertama China diasaskan (创立) oleh Dinasti Hsia (夏朝) sebagaimana Dinasti
Kerangka Masa Shang (商朝) yg telah dapat dibuktikan kewujudkannya melalui jumpaan arkeologi
·Pada penghujung pemerintahan Dinasti Shang,出现 kebangkitan hamba 因为 Raja Shang 很
残暴(zalim)。这导致住在 Lembah Sungai Wei 的 suku Chou 乘机 menyingkirkan (消除) &把
pemerintahan Shang 换成 pemerintahan Chou (周朝)。

·Pembinaan tamadun berasaskan Hwang Ho meyuburkan kws sekitar, 促使 penduduk nomad


定居并建造 petempatan awal
·Tapak Banpo (berdekatan Bandar Sian moden) 是黄河居民早期的 petempatan,当地居民开
Proses 始 pertanian, menternak binatang, mengumpul hasil hutan 和 memburu。这项发展进而
Pembentukan melahirkan beberapa buah Bandar di Lembah Hwang Ho
·Bandar Awal  Anyang (pusat kerajaan Dinasti Shang).
·商朝的出现带来几项 kemajuan, 例如 usaha perluasan wilayah 和 penyebaran budaya ke kws
sekitar Lembah Hwang Ho。当在周朝,这 tamadun 被传播至 bahagian selatan Sungai Yangtze
(长江)

Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho


(1) Negara Kota
·Petempatan awal berasaskan pertanian 导致 bandar 出现,例如 Anyang (安阳)是其中的 negara kota
·Anyang 位于 kws tanah tinggi di Sungai Huan. 里面有 istana, kuil (寺庙), 和 pusat pentadbiran。Ketua pemerintah
(raja, golongan pembesar & golongan agama)也住在这城市
·Anyang dilengkapi tembok  menghalang pencerobohan musuh luar,也被 dikelilingi oleh perkampungan (petani
住的)

(2) Organisasi Sosial


·golongan petani 住在 kws luar Bandar。Golongan artisan 的出现是因为 kemahiran yg muncul dlm tamadun
Shang, iaitu penguasaan teknologi gangsa
·Gangsa menghasilkan senjata, perisai (盾) , hiasan pada kereta kuda yg diguna tentera 和 peralatan upacara
keagamaan
·Golongan pembesar 有能力拥有 tentera dan senjata gangsa, 因此可以用这特权使 golongan bawahan 屈服

RAJA Golongan Bangsawan, pembesar Golongan Petani, artisan 和 pedagangHAMBA


和 pegawai kerajaan

(3) Pengkhususan Kerja


·Golongan Pembesar 的 tentara 分成两种:tentera menggunakan kereta kuda & tentera berjalan kaki
·Golongan petani sbg tonggak ekonomi (经济支柱) dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan
atasan
·Golongan artisan 发明 barang tembaga [ bekas makanandan minuman, senjata 和 barang tembikar]
·Golongan Hamba tentera paksaan, membantu kerja2 perburuhan 和 untuk tujuan korban dlm upacara
penyembahan

(4) Sistem Pemerintahan


·Sis pemerintahan Dinasti Shang berbentuk pemerintahan beraja,pengganti raja 大多选择 saudara lelaki muda 或
anak lelaki
·Raja Shang 有 kewibawaan (权威) politik, ekonomi, sosial 和 agama。Raja berkuasa di kws pusat pentadbiran。
·masyarakat 相信 kuasa raja 是 mandat daripada Tuhan (从神授权) &raja Shang 不需要得到 pengesahan politik
因为他们是 keturunan pemerintah agama.
·Raja dibantu oleh golongan bangsawan dlm pemerintahan. Golongan bangsawan 有责任 utk mentadbir wilayahnya,
因此他们 berhak mewujudkan sis. pentadbiran sendiri dlm hal 如 pungutan cukai, pertahanan 和 undang2.
·周朝接管 pemerintahan Shang 后也 mengasimilasikan (同化) sistem yg sama
·Raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah mereka kpd wilayah2,并在每个 wilayah 选 pembesar
tempatan
·Raja Chou mengikat pembesar dgn ikrar taat setia (效忠誓言) kpd pemerintahan Chou,并送礼物 [keretakuda,
senjata gangsa, hamba 和 binatang]。他们被呼吁 melindungi raja & memberi bantuan tentera pada masa perang。
·Pembesar tempatan diberi hak utk bertindak sbg ketua agama  menjalankan upacara pengorbanan

(5) Agama dan Keperluan


·kepercayaan animismedan politeisme
·masyarakat mengamalkan:
(i) penyembahan roh nenek moyang
(ii) menyembah tuhan syurga (Shang-Ti 上帝) 和 tuhan bumi (Tu)
·Upacara penyembahan 涉及 permainan muzik, tarian, 和 upacara korban,由 bomoh (巫师)带领
·在 Anyang 找到 Tulang binatang 和 kulit kura-kura
·Tulang dikenali sgb tulang oracle 功能是 meramal (预测) sesuatu keadaan
·涉及 upacara penilikan 的 bomoh 会把 tulang 放上 unggun api 直到出现 rekahan (裂缝), 这裂缝被 ditafsirkan
(破解) 和 disabitkan (定罪) dgn sesuatu kejadian

(6) Sistem Tulisan


·因为 penilikan tulang oracle 才出现。骨头上的裂缝激发当地居民思想并发明文字
·Tulisan berbentuk ideogram (表意字符), iaitu tulisan berbentuk simbol。之后就换成较复杂的文字了

Sumbangan Tamadun Hwang Ho


(1) Politik
·Sistem pemerintahan monarki 被传到 Dinasti Ching (清朝),唯一的改变是 gelaran raja 换成 maharaja (皇帝)
·Konsep anak syurga &mandat dari syurga 和 amalan putaran dinasti 被接下来的皇朝传承

(2) Ekonomi
·Pembinaan sistem pengairan。Terusan dibina utk mengairkan kws pertanian &避免水灾
·Shih Huang Ti (始皇帝)meneruskan sistem ini。Sebuah terusan dibina di Szechwan utk mengairi kws pertanian
·Pembangunan sektor pertanian 带来 kemajuan teknologi pembajakan & penciptaan cangkul dan sabit。Petani 也
开始用 batas 种植。过后用 kayu 做的 alat pertanian 换成用 besi 做的。

(3) Sistem Tulisan


·被用到现在,涉及的范围包括 penulisan 和 percetakan。学校有教这些字,过后日本和韩国人也引用

(4) Kepercayaan
·pemujaan roh nenek moyang。之后不再牺牲人类祭奠,反而用食物,纸钱和装饰物
· mengamalkan konsep Yin (阴) & Yang (阳) 和 Feng Hsui (风水)

(5) Sistem Kalender


·30 天一个月,一年 360 天
·raja 用来 menentukan musim menanam 和 musim menuai
·也用来 menjalankan aktiviti harian 如 upacara perkahwinan, perburuan 和 pengkebumian

(6) Falsafah Perang Sun Tzu 《孙子兵法》


·karyanya, The Art of War membicarakan:
(i) selok-belok perang
(ii) bagaimana menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa
·现在已经被用来作为 taktik dlm urusan perniagaan