Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH SERI SAUJANA 2018

SK SERI SAUJANA
PENDEKATAN: PEMBELAJARAN TERAS

MINGGU 2 HARI AHAD TARIKH 07.1.2018


TEMA DIRI SAYA SUB TEMA DIRI SAYA

BIDANG / KESEPADUAN/
STANDARD PEMBELAJARAN /OBJEKTIF / AKTIVITI IMPAK / CATATAN
MODUL/ MASA BAHAN/BBM
RUTIN PAGI - Bacaan doa.
7:45 - 8:05
(20 Min) - Bercerita tentang kebersihan anggota badan.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BM 1.2.4 Mendengar dan memberi respons dengan bertatasusila ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+ terhadap (i) arahan (ii) soalan (iii) cerita Tindakan:
☐ Lemb. Kerja
BAHASA _______________________
/Worksheet
MELAYU Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menyatakan pengajaran _______________________
(Teras) ☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
yang mereka perolehi daripada cerita ‘Ibu Ayam yang Sombong’ sekurang-
8:05 - 8:35 kurangnya dua daripada tiga pengajaran yang diajarkan oleh guru. ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
(30 Min) Aktiviti: ☒ Lain-Lain/Other
1. Murid mendengar cerita yang disampaikan oleh guru.
2. Murid menyebut perkataan yang mudah terdapat dapat dalam buku
cerita.
3. Murid menceritakan tentang pengajaran yang terdapat dalam cerita.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
ENGLISH
BI 1.1.3 Listen to and identify rimes in nursery rhymes and songs ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
(Teras) 5+
Tindakan:
8:35 - 9:05 ☐ Lemb. Kerja
Objectives: At the end of the session, pupils are able to: say greetings in a _______________________
(30 Min) /Worksheet
correct rhyme at least 20 over 25 students. _______________________
☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
Activities:

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


1. Students watch a greetings video. ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
2. Students say aloud the rhyme. ☐ Lain-Lain/Other
3. Students sing the rhyme with teacher.
4. Students play a greetings rhyme game.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
MA 2.1.8 Membilang secara tertib menaik dan menurun ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
Tindakan:
☐ Lemb. Kerja
MATEMATIK Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: membilang 1-10 menaik _______________________
/Worksheet
AWAL dan menurun dengan betul sekurang-kurangnya 22 daripada 25 orang _______________________
(Teras) ☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
murid.
9:05 - 9:45 Aktiviti: ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
(40 Min) 1. Murid menyanyikan lagu nombor 1-10. ☐ Lain-Lain/Other
2. Murid mengira menaik sambil membuat gaya menaiki tangga.
3. Murid mengira menurun sambil membuat gaya menuruni tangga.
4. Murid mencubit kertas warna dan menggumpal kecil kemudian
menampalkan pada lembaran kerja mengikut bilangan yang dikehendaki.
RUTIN PAGI Bahan : Buku besar
9:45 - 10:05 Tempat: Kawasan Luar Prasekolah
(20 Min) Aktiviti: Bercerita

REHAT
10:05 - 10:35 REHAT DAN PENGURUSAN DIRI
(30 Min)
\\

Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☒ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
AKTIVITI
SA 3.2.2 Menyatakan fungsi anggota badan ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
PEMBELAJARA 5+
N ☒ Lemb. Kerja
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menyatakan fungsi Tindakan:
(Bertema) /Worksheet
anggota badan dengan betul sekurang-kurangnya tiga daripada lima fungsi _______________________
10:35 - 11:35 ☐ Carta/Chart
anggota badan yang dipelajari. _______________________
(60 Min) ☐ Garis Masa/Timeline
Aktiviti: ☐ PdP Ditangguhkan
1. Murid menyanyikan lagu ‘Anggota Badan’ sambil membuat pergerakan. ☐ Lain-Lain/Other ________________________

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


2. Murid menyatakan fungsi anggota badan bersama-sama dalam kumpulan.
3. Murid menulis nama anggota badan dalam lembaran kerja.
4. Murid menyebut fungsi anggota badan bersama guru secara individu.
PENUTUP Refleksi Murid :
11:35 - 11:45 Refleksi Guru :
(10 Min) Penutup : Beratur, bacaan doa, bersalaman.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH SERI SAUJANA 2018


SK SERI SAUJANA

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


PENDEKATAN: PEMBELAJARAN TERAS

MINGGU 2 HARI ISNIN TARIKH 08.1.2018


TEMA DIRI SAYA SUB TEMA DIRI SAYA

BIDANG / KESEPADUAN/
STANDARD PEMBELAJARAN /OBJEKTIF / AKTIVITI IMPAK / CATATAN
MASA BAHAN/BBM
PERBUALAN - Bacaan doa.
PAGI
7:45 - 8:05 - Bercerita tentang kebersihan anggota badan.
(20 Min)
(Tidak Berkenaan) ☒ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
FK 2.3.3 Melakukan gabungan pergerakan bukan locomotor ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
AKTIVITI 5+ Tindakan:
☐ Lemb. Kerja
FIZIKAL _______________________
/Worksheet
--------------------- Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: melakukan pergerakan _______________________
☐ Carta/Chart
----- bukan lokomotor mengikut arahan yang diberikan oleh guru. ☐ PdP Ditangguhkan
8:05 - 8:35 Aktiviti: ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
(30 Min) 1. Murid membuat pemanasan badan bersama-sama dengan guru. ☐ Lain-Lain/Other
2. Murid membuat pergerakan berdasarkan lagu ‘Anggota Badan’.
3. Murid bermain permainan ‘Cikgu Kata’ bersama pasangan masing-
masing.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BM 1.4.4 Berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut situasi ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
BAHASA 5+
Tindakan:
MELAYU ☐ Lemb. Kerja
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menyatakan nama _______________________
[Pendekatan] /Worksheet
penuh dan nama panggilan dengan betul dan berkeyakinan. _______________________
8:35 - 9:15 ☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
Aktiviti:
(40 Min) ☐ Garis Masa/Timeline
1.Guru menunjukkan cara memperkenalkan diri kepada murid-murid. ________________________
2.Murid menyebut nama bersama-sama. ☒ Lain-Lain/Other
3.Murid menulis nama dan objek kesukaan yang disukai oleh murid.

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


2.Murid memperkenalkan nama beserta lukisan yang dihasilkan.

Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☒ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan: (i) sebutan yang betul dan jelas (ii) ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+ pic yang betul Tindakan:
AKTIVITI ☐ Lemb. Kerja
_______________________
PEMBELAJARA /Worksheet
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menyatakan _______________________
N ☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
menyanyikan lagu kebangsaan dengan sebutan yang betul dan jelas.
(Bertema) ☐ Garis Masa/Timeline
Aktiviti: ________________________
9:15 - 9:55 ☐ Lain-Lain/Other
1. Murid dan guru bersoal jawab tentang lagu kebangsaan Malaysia.
(40 Min)
2. Murid mendengar lagu kebangsaan dan mengamalkan adab yang
bersesuaian semasa menyanyikan lagu Negara ku.
3. Murid menyanyikan lagu Negaraku dengan iringan muzik.
4. Murid menyanyikan lagu Negaraku tanpa iringan muzik.
REHAT
9:55 - 10:25 REHAT DAN PENGURUSAN DIRI
(30 Min)
\\

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin ☒ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
AKTIVITI ☐ Lemb. Kerja
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menyatakan menjawab Tindakan:
PEMBELAJARA /Worksheet
soalan mudah daripada guru sekurang-kurangnya tiga daripada lima soalan _______________________
N ☐ Carta/Chart _______________________
yang diberikan.
(Bertema) ☐ Garis Masa/Timeline
Aktiviti: ☐ PdP Ditangguhkan
10:25 - 10:55 ☐ Lain-Lain/Other
1. Murid mendengar cerita yang disampaikan oleh guru. ________________________
(30 Min)
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan cerita ‘Katak yang
Sombong’.
3. Murid menceritakan apa yang mereka dapat daripada cerita.
4. Murid bersoal jawab dengan rakan.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
___ menguasai

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


AKTIVITI SA 1.1.2 Menunjukkan sikap ingin tahu, sistematik, bekerjasama dan ☐ Gajet/Gadget ___ belum menguasai
PEMBELAJARA 5+ bertanggungjawab ☐ Buku/Book
N ☐ Lemb. Kerja Tindakan:
(Bertema) Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: memberikan kerjasama /Worksheet _______________________
10:55 - 11:35 dan beratur semasa lawatan dalam kawasan sekolah dijalankan. _______________________
☐ Carta/Chart
(40 Min) Aktiviti: ☐ PdP Ditangguhkan
☐ Garis Masa/Timeline
1.Murid diminta mengikut arahan mudah guru seperti beratur lurus, ________________________
beratur mengikut jantina dan menyusun kasut sebelum masuk ke dalam ☒ Lain-Lain/Other
bilik-bilik khas.
2.Murid membuat penerokaan di kawasan sekolah.
3.Murid menyebut nama-nama tempat yang dilawati.
Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan kawasan yang dilawati.
PENUTUP Refleksi Murid :
11:35 - 11:45
(10 Min) Refleksi Guru :
Penutup : Beratur, bacaan doa, bersalaman.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH SERI SAUJANA 2018


SK SERI SAUJANA
PENDEKATAN: PEMBELAJARAN TERAS

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


MINGGU 2 HARI SELASA TARIKH 09.1.2018
TEMA DIRI SAYA SUB TEMA DIRI SAYA

BIDANG / KESEPADUAN/
STANDARD PEMBELAJARAN /OBJEKTIF / AKTIVITI IMPAK / CATATAN
MASA BAHAN/BBM
PERBUALAN - Bacaan doa.
PAGI
7:45 - 8:05 - Senaman pagi.
(20 Min)

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
FK 2.3.3 Melakukan gabungan pergerakan bukan locomotor ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
Tindakan:
☐ Lemb. Kerja
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: melakukan pergerakan _______________________
/Worksheet
bukan lokomotor mengikut arahan yang diberikan oleh guru. _______________________
☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
Aktiviti:
1. Murid memanaskan badan bersama guru. ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
AKTIVITI ☒ Lain-Lain/Other
2. Murid mendengar penjelasan standard pembelajaran berkaitan dengan
FIZIKAL
kesedaran diri.
(Teras)
3. Murid bermain permainan kecil membentuk formasi badan mengikut
8:05 - 8:35
arahan guru:
(30 Min)
a. Besar seperti gergasi
b. Kecil seperti orang kesejukan
c. Tinggi seperti mencapai awan
d. Bulat seperti bola
e. Lurus seperti galah
f. Bongkok seperti sabit
g. Lentik seperti orang menggeliat
4. Murid menyejukkan badan bersama dengan guru.

BAHASA
4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
MELAYU ☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
(Teras) BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi di persekitaran (i) ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
8:35 - 9:15 manusia (ii) alam sekitar (iii) ciptaan manusia Tindakan:

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


(40 Min) ☐ Lemb. Kerja _______________________
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menulis nama bunyi /Worksheet _______________________
yang di dengar berdasarkan audio. ☐ Carta/Chart ☐ PdP Ditangguhkan
Aktiviti: ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
1. Murid menonton slaid berkaitan dengan bunyi-bunyi manusia. ☐ Lain-Lain/Other
2. Murid menonton video bunyi manusia.
3. Murid meniru bunyi manusia yang dipaparkan.
4. Murid bermain permainan bunyi manusia.

Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☒ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
KE 2.1.2 Melakonkan watak berdasarkan cerita. ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
AKTIVITI 5+
Tindakan:
PEMBELAJARA ☐ Lemb. Kerja
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: melakonkan watak _______________________
N /Worksheet
dalam pentomin yang ditayangkan dengan berkeyakinan. _______________________
(Projek) ☐ Carta/Chart
Aktiviti: ☐ PdP Ditangguhkan
9:15 - 10:15 ☐ Garis Masa/Timeline
1. Murid mendengarkan video ‘Biri-biri dan Pengembala Kambing”. ________________________
(60 Min) ☐ Lain-Lain/Other
2. Murid memilih watak-watak dalam video yang ditonton.
3. Murid menyebut skrip dalam video.
4. Murid membuat persembahan pentomin bersama-sama.
REHAT
10:15 - 10:45 REHAT DAN PENGURUSAN DIRI
(30 Min)
\\

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BI 2.2.7 Blend phonemes (sounds) to form single syllable words ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
LEARNING ☒ Lemb. Kerja
ACTIVITIES Objectives: At the end of the session, pupils are able to: sound out phonic of Tindakan:
/Worksheet
(Thematic) the alphabet. _______________________
☐ Carta/Chart _______________________
10:45 - 11:35 Activities:
(50 Min) 1. Students watching phonic video. ☐ Garis Masa/Timeline ☐ PdP Ditangguhkan
2. Students sound out the phonic according to the video. ☐ Lain-Lain/Other ________________________
3. Students play phonic quiz.
4. Students write on the worksheet alphabet.

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


CLOSING Student’s reflection :
11:35 - 11:45
(10 Min) Teacher’s Reflection :
Closing : Line up, prayer, greetings.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH SERI SAUJANA 2018


SK SERI SAUJANA
PENDEKATAN: PEMBELAJARAN TERAS

MINGGU 2 HARI RABU TARIKH 10.1.2018


TEMA DIRI SAYA SUB TEMA DIRI SAYA

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


BIDANG / KESEPADUAN/
STANDARD PEMBELAJARAN /OBJEKTIF / AKTIVITI IMPAK / CATATAN
MASA BAHAN/BBM
MORNING TALK - Morning prayer.
7:45 - 8:05
(20 Min) - Morning excercise.

- Talk about student’s residence.

Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BM 2.2.3 Mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan besar ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
☒ Lemb. Kerja Tindakan:
BAHASA Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: membezakan huruf kecil _______________________
/Worksheet
MELAYU dan huruf besar dengan betul sekurang-kurangnya 23 daripada 25 orang _______________________
☐ Carta/Chart
(Teras) murid. ☐ PdP Ditangguhkan
8:05 - 8:35 Aktiviti: ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
(30 Min) 1. Murid menyanyikan lagu abjad. ☐ Lain-Lain/Other
2. Murid menyurih abjad di atas kertas.
3. Murid menyebut huruf kecil dan huruf besar.
4. Murid mewarnakan huruf kecil dan huruf besar dengan warna yang
berbeza berdasarkan lembaran kerja yang diberikan.

(Tidak Berkenaan) ☒ TMK/ICT ___ % objektif tercapai


4+
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BI 1.3.2 Name favourite things and activities ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
BAHASA ☐ Lemb. Kerja Tindakan:
INGGERIS Objectives: At the end of the session, pupils are able to: list out their _______________________
/Worksheet
(Teras) favourite thing about themself at least 3 over 4 according to the worksheet _______________________
☐ Carta/Chart
8:35 - 9:05 given. ☐ PdP Ditangguhkan
(30 Min) Activities: ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
1. Students play a charade game “What do you like?” with friend. ☐ Lain-Lain/Other
2. Students story anything that tell people about themself.
3. Students write about their favourite thing in the worksheet given.
FREE PLAY Material : Block
9:05 - 9:25 Place : Preschool

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


(20 Min) Activity : Construction
\\

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
AKTIVITI
☐ Lemb. Kerja
PEMBELAJARA Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menghasilkan cetakan Tindakan:
/Worksheet
N bunga berdasarkan cap jari mengikut kreativiti masing-masing . _______________________
(Projek) ☐ Carta/Chart _______________________
Aktiviti:
9:25 - 10:05 1. Murid menonton pameran cetakan cap ibu jari. ☐ Garis Masa/Timeline ☐ PdP Ditangguhkan
(40 Min) 2. Murid melihat demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. ☐ Kertas Lukisan ________________________
3. Murid membuat cetakan bunga cap jari mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid mempamerkan hasil kerja kepada rakan-rakan.
RECESS
10:05 - 10:35 RECESS AND CALMING SESSION
(30 Min)

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
AKTIVITI
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
PEMBELAJARA 5+
N ☐ Lemb. Kerja
Pilihan Bahasa Objektif. Taip objektif disini. Tindakan:
(Teras) /Worksheet
KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PENDIDIKAN ISLAM _______________________
10:35 - 11:35 ☐ Carta/Chart _______________________
(60 Min) ☐ Garis Masa/Timeline ☐ PdP Ditangguhkan
☐ Lain-Lain/Other ________________________
CLOSING Student’s reflection :
11:35 - 11:45
(10 Min) Teacher’s Reflection :
Closing : Line up, prayer, greetings.

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH SERI SAUJANA 2018
SK SERI SAUJANA
PENDEKATAN: PEMBELAJARAN TERAS

MINGGU 2 HARI KHAMIS TARIKH 11.1.2018


TEMA DIRI SAYA SUB TEMA DIRI SAYA

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


BIDANG / KESEPADUAN/
STANDARD PEMBELAJARAN /OBJEKTIF / AKTIVITI IMPAK / CATATAN
MASA BAHAN/BBM
MORNING - Morning prayer.
ROUTINE
7:45 - 8:05 - Morning excercise.
(20 Min)
- Talk about student’s residence.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
BI 1.3.2 Name favourite things and activities ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
Tindakan:
ENGLISH ☒ Lemb. Kerja
Objectives: At the end of the session, pupils are able to: list out their _______________________
(Thematic) /Worksheet
favourite thing about themself at least 3 over 4 according to the worksheet _______________________
8:05 - 8:55 ☐ Carta/Chart
given. ☐ PdP Ditangguhkan
(50 Min) ☐ Garis Masa/Timeline
Activities: ________________________
1. Students play a charade game “What do you like?” with friend. ☐ Lain-Lain/Other
2. Students story anything that tell people about themself.
3. Students write about their favourite thing in the worksheet given.

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
AKTIVITI Tindakan:
☐ Lemb. Kerja
PEMBELAJARA Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: menghasilkan cetakan _______________________
/Worksheet
N bunga berdasarkan cap jari mengikut kreativiti masing-masing . _______________________
☐ Carta/Chart
(Projek) Aktiviti: ☐ PdP Ditangguhkan
8:55 - 9:45 1. Murid menonton pameran cetakan cap ibu jari. ☐ Garis Masa/Timeline ________________________
(50 Min) 2. Murid melihat demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. ☐ Lain-Lain/Other
3. Murid membuat cetakan bunga cap jari mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid mempamerkan hasil kerja kepada rakan-rakan.
FREE PLAY Material : Dough
9:45 - 10:05 Place : Preschool
(20 Min) Activity : Make an alphabet

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik


RECESS
10:05 - 10:35 RECESS AND CALMING SESSION
(30 Min)
\\

4+
Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ TMK/ICT ___ % objektif tercapai
☐ Gajet/Gadget ___ menguasai
PENDIDIKAN Pilih Standard Pembelajaran. Klik “+” untuk menambah standard ☐ Buku/Book ___ belum menguasai
5+
ISLAM
☐ Lemb. Kerja
(Teras) Pilihan Bahasa Objektif. Taip objektif disini. Tindakan:
/Worksheet
10:35 - 11:35 KELAS DIAMBIL ALIH OLEH GURU PENDIDIKAN ISLAM _______________________
☐ Carta/Chart _______________________
(60 Min)
☐ Garis Masa/Timeline ☐ PdP Ditangguhkan
☐ Lain-Lain/Other ________________________
CLOSING Student’s reflection :
11:35 - 11:45
(10 Min) Teacher’s Reflection :
Closing : Line up, prayer, greetings.

e-RPH Prasekolah by Projek Grafik

Anda mungkin juga menyukai