Anda di halaman 1dari 2

Minggu : Hari : Tarikh :

Kelas : Masa : Matapelajaran : SAINS

TEMA/TAJUK

Standard Kandungan

Standard
Pembelajaran

Di akhir pdpc, murid dapat :


Objektif Pembelajaran

INDUKSI

PENEROKAAN

PENERANGAN
Aktiviti

PERKEMBANGAN

PENILAIAN

PENUTUP
EMK PENTAKSIRAN & PENILAIAN KPS KPS KEM. MANIPULATIF
TMK LISAN MEMERHATI MENGEKSPERIMEN Mengguna dan mengendalikan alatan
KEUSAHAWANAN LATIHAN BERTULIS MENGELAS HIPOTESIS dan bahan sains dengan betul
KREATIVITI PEMERHATIAN INFERENS KESIMPULAN Menyimpan peralatan dan bahan
KESIHATAN LAPORAN EKSPERIMEN TAFSIR DATA MENGAWAL sains dengan betul dan selamat
KEJURUTERAAN KUIZ KOMUNIKASI PEMBOLEHUBAH Membersihkan peralatan sains dengan
ALAM SEKITAR PEMBENTANGAN MERAMAL MENGUKUR & D& cara yang betul
MENGGUNAKAN
SAINS TEKNOLOGI SOALJAWAB HUBUNGAN NOMBOR Mengendalikan spesimen dengan betul
RUANG & MASA dan cermat
DEFINISI
SECARA Melakar spesimen, peralatan dan
OERASI bahan dengan tepat
BAHAN BANTU BELAJAR BAHAN BANTU BELAJAR KAEDAH PDPC ALAT BERFIKIR
BERASASKAN
BUKU TEKS KOMPUTER/INTERNET I-THINK(Bulatan)
MURID
BUKU KERJA/AKTIVITI PAPAN PUTIH MINI KOLABORATIF I-THINK Buih
KEMAHIRAN/PR
LEMBARAN RADAS SAINS ITHINK(BuihBerganda)
OSES
PEMIKIRAN
GAMBAR / CARTA LAPORAN AMALI I-THINK (Pokok)
ARAS TINGGI
KEMAHIRAN
LCD ROJEKTOR BAHAN MAUJUD I-THINK (Dakap)
HIDUP
P.POINT BERKUMPULAN I-THINK (Alir)
VISUALISER KOMUNITI I-THINK (Pelbagai Alir)
PENTAKSIRAN
CD I-THINK (Titi)
FORMATIF
BELAJAR UNTUK
MODEL Peta Minda
KEHIDUPAN
Gambarajah / Lakaran
TAHAP
ARAS PEMIKIRAN PDPC ABAD 21 CATATAN:Pdpc Ditangguhkan kerana:
PENGUASAAN(PBS)
MENCIPTA GALLERY WALK TP1 MESYUARAT
MENILAI HOT SEAT TP2 CRK/MC
MENGANALISIS TRAFFIC LIGHT TP3 PROGRAM SEKOLAH
MENGAPLIKASI GROUP PRESENTATION TP4 CUTI UMUM/PERISTIWA
MEMAHAMI BRAINSTORMING TP5 MENGIRINGI MURID KELUAR
MENGINGATI THINK PAIR SHARE TP6 KURSUS

KEHADIRAN REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan