Anda di halaman 1dari 3

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Reforç i Ampliació de MATEMÀTIQUES 2n ESO

AVALUACIÓ: Tema 1. NOMBRES NATURALS.................................OCTUBRE 2017

NOM:..................................................................................................GRUP:..............

EXERCICIS.

1. Operacions combinades: Completa i calcula. (1 punt)

2. Operacions combinades: Pensa i escriu els parèntesis necessaris perquè les


expressions següents tinguen el valor que s’indica. (1 punt)

3. Frases i expressions numèriques: Escriu l’expressió numèrica que correspon


a cada frase i calcula’n el resultat. (1 punt)

1
4. Problema. (1 punt)

5. Potències: Escriu en forma de producte. (1 punt)

6. Potències: Completa la taula. (1 punt)

7. Quadrat i cub d’un nombre: Escriu en forma de quadrat i de cub i


calcula.
(1 punt)

2
8. Quadrat i cub d’un nombre: Llig i resol. (1 punt)

9. Arrel quadrada: Calcula i completa. (1 punt)

10. Arrel quadrada: Calcula i relaciona. (1 punt)