Anda di halaman 1dari 1

HOMONIM

No. Tembunge Tegese 1/a Tegese 2/b Tegese 3/c Tegese 4/d
1 Agung Gedhe Akeh banyune Jeneng gunung Jeneng mesjid
2 Arep Ameh Gelem
3 Bakal Arep Kain Watu, krikil, ln gesik
4 Beton Isi nangka Cor- coran semen
5 Cethil Coplok Nyengit
6 Duka Nesu Embuh
7 Enggal Cepet- cepet Anyar
8 Golek Araning wayang saka kayu Ngupadi, ngupaya
9 Jumeneng Ngadeg Dadi, madeg
10 Kala Jaring Nalika, ndhek, wayah
11 Kalong Suda kewan kang saba bengi
12 Kedalon Kewengen Kematengen (woh-wohan)
13 Krama Rabi, omah- omah Aturan Minggir tumrape prau
14 Labuh Mbela negara Mangsa rendheng
15 Mundhut Tuku Njupuk
16 Ngukur Ngilangi roso gatel karo kuku Arep ngerti dawa / ambane
17 Sepet Arane rasa Kulit klapa
18 Sekar Tembang Kembang
19 Wayah Putu Wektu, mangsa
20 Weling Araning ula Wekas