Anda di halaman 1dari 4

Bismillwhirrahmanirrahim...

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh...salam sejahtera,salam sk kunak 2 ke arah kecemerla


ngan dan salam ramadhan.

Yang Berusaha

Puan Aminah bt Hj Pilie,

Guru Besar Sk Kunak 2

Yang Berusaha

En Abdul Mana bin Halipa,

Penolong Kanan 1

Yang Berusaha

Puan Hainon binti Hajirul,

penolong kanan HEM

Yang Berusaha

Puan Rohana binti Sandamudin

Penolong Kanan Ko-kurikulum

Rakan-rakan guru,

dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian.

Ahlan Wasahlan Ya Ramadhan!


Ramadhan merupakan bulan yang dikurniakan ribuan kali ganda pahala ibadah yang tidak terda
pat pada bulan-bulan yang lain. Bulan ini juga bulan doa hambanya diterima, bulan diterima ke
ampunan dan taubat, bulan penuh keredhaan Allah.

Allah telah berfirman.

Ya aiyuhallazi naamanu kutiba’alaikumussiam

Kama kutiba’ alallazi naminkoblikum laallakum tattakun

(surah al-baqarah ayat 183)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas o
rang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”

Hadirin yang dirahmati Allah sekalian

Rasulullah s.a.w bersabda yang maknanya: “Diam orang yang berpuasa merupakan tasbih, tidurny
a merupakan ibadat, doanya mustajab dan amalannya digandakan” Hadist riwayat Ibn Mandah d
i dalam `Amali, daripada Ibn Umar dan al-Dailami, daripada Abdullah bin Abu Aufa

Untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya, menjemput

USTAZ MOHD AFZAN BIN TAIB

untuk memimpin bacaan doa.

Majlis dengan ini mempersilakan…

Terima kasih diucapkan kepada ____________________________________

di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:”Semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya
sepuluh kali ganda serupa dengannya hingga tujuh ratus kali ganda, Allah Azza Wajalla berkata:”
Melainkan puasa, kerana ia untuk-Ku dan Aku sendiri yang membalasnya, mereka meninggalkan
syahwat dan makanannya kerana-Ku.” Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembir
aan; kegembiraan semasa berbuka dan kegembiraan semasa menemui Tuhannya, dan bau busuk
(dari mulut orang yang berpuasa) kerana berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kastu
ri.” Riwayat Bukhari & Muslim

Hadirin yang dirahmati Allah sekalian

Majlis diteruskan lagi dengan mempersila Yang Berusaha, Pn Aminah binti Hj Pilie, Guru Besar S
K kunak 2 untuk menyampaikan ucapannya dan merasmikan......

Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.

Terima kasih majlis ucapkan kepada Yang Berusaha Pn Aminah binti Hj Pilie, Guru Besar SK ku
nak 2 atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi.

Hadist riwayat Ahmad, al-Bukhari dan Muslim daripada Sahl bin Sa’d. Rasulullah s.a.w bersabda y
ang maknanya: “Sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dikenali dengan nama
Rayyan, dimana memasuki daripadanya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat dan yang l
ain tidak berhak. Dikatakan mana orang yang berpuasa? Lantas mereka bangun dan masuk mela
luinya. Apabila selesai ditutup dan tiada yang lain berhak memasukinya”

Hadirin yang dihormati sekalian

Majlis dimeriahkan lagi dengan persembahan daripada _____________


Dipersilakan

Akhir kalam, Marilah sama-sama kita akhiri Majlis pada hari ini dengan membaca tasbih kaffarah
dan surah al-`Asr.

Sekian.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAMUALAIKUM W.RT.

Anda mungkin juga menyukai