Anda di halaman 1dari 2

Tarikh Modul Tajuk 内容标准 学习标准 备注

05/07/2017 Kesihatan Mental, Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli 2.2.1 Mengetahui tanggungjawab
Emosi, Sosial keluarga serta kepentingan Institusi ahli dalam keluarga dalam aspek
kekeluargaan dalam aspek Kesihatan keluarga mental, emosi dan sosial
12/07/2017 Kesihatan Mental, Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli 2.2.2 Memahami harapan ahli
Emosi, Sosial keluarga serta kepentingan Institusi keluarga
kekeluargaan dalam aspek Kesihatan keluarga
19/07/2017 Kesihatan Mental, Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli 2.2.3 Memahami keperluan dan
Emosi, Sosial keluarga serta kepentingan Institusi kehendak ahli keluarga dalam
kekeluargaan dalam aspek Kesihatan keluarga aspek mental, emosi dan sosial
26/07/2017 Kesihatan Mental, Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran 2.3.1 Mengetahui maksud remaja
Emosi, Sosial Interpersonal serta komunikasi berkesan
dalam kehidupan harian
02/08/2017 Kesihatan Mental, Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran 2.3.2 Memahami peranan remaja
Emosi, Sosial Interpersonal serta komunikasi berkesan dalam masyarakat
dalam kehidupan harian
09/08/2017 Kesihatan Mental, Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran 2.3.3 Memahami cabaran yang
Emosi, Sosial Interpersonal serta komunikasi berkesan dialami oleh remaja dalam
dalam kehidupan harian perhubungan maya dan bukan
maya
16/08/2017 - - - - Exam
23/08/2017 Kesihatan Mental, Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran 2.3.4 Memahami perhubungan
Emosi, Sosial Interpersonal serta komunikasi berkesan maya dan bukan maya secara sihat
dalam kehidupan harian sesama remaja
30/08/2017 - - - - Cuti
06/09/2017 Kesihatan Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.1 Mengetahui beberapa jenis
Persekitaran dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit berjangkit yang boleh
penyakit dalam kehidupan harian dicegah melalui vaksin iaitu
campak, rubella, cacar dan beguk
13/09/2017 - - - - UPSR
20/09/2017 Kesihatan Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.2 Memahami gejala dan tanda
Persekitaran dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit iaitu campak, rubella,
penyakit dalam kehidupan harian cacar serta beguk
27/09/2017 Kesihatan Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit 3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu
Persekitaran dan cara mencegah serta mengelak risiko campak, rubella, cacar dan
penyakit dalam kehidupan harian beguk merebak