Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2019

SEKOLAH MENENGAH AKADEMI ISLAM DARUL AMAN

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU


Sasaran
Petunjuk Bidang / Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama Strategi Bertanggung-
(KPI) TOV 2015 2016 2017 2018 2019 jawab

1.Meningkatkan % murid 50% 60% 70% 75% 80% 85% 1.1 Meningkatkan prestasi PK Pentadbiran
Pencapaian
pencapaian murid memperoleh akademik GKMP
prestasi akademik dalam Pentaksiran sekurang- Ketua Panitia
Berasaskan Sekolah kurangnya i) Modul SOS ( Saya Orang Susah)
yang tinggi oleh
(PBS). Band 3 dalam ii) Program MY BUDDY
semua murid Bahasa Melayu iii) Program SINAR
iv) Program CAKNA
% murid 2% 4% 6% 8% 10% 12% v) Program PETAH BERKATA
memperoleh
Band 6 dalam
Bahasa Melayu

2. Meningkatkan % murid
pencapaian murid menguasai
dalam Pentaksiran Bahasa
Tingkatan 3. Melayu:
- Bertulis
- Lisan

3. Meningkatkan % murid KIV


pencapaian murid mendapat
dalam Sijil Pelajaran A+/A/A-
Malaysia.
Gred Purata KIV
Mata Pelajaran

4. Meningkatkan % murid
penguasaan Tingkatan 1
kemahiran dan 2 lulus
berbahasa Melayu. ujian:
- Bertutur
- Mendengar
Pelan Taktikal Dan
Pelan Operasi
2017
PELAN TAKTIKAL 2017

MATLAMAT 1: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1. Modul SOS ( Saya Orang PK Pentadbiran Jun-Julai RM100/ Pencapaian Ujian Gred Purata Murid-murid harus Modul Latih
Susah) GKMP Peruntukan Bulanan / Sekolah / Gred lulus (HALUS) Tubi ikut aras
Ketua Panitia Panitia Peperiksaan PT3
Guru Mata
Pelajaran

2. Program MY BUDDY PK Pentadbiran Mac-Oktober RM100/ Pencapaian Ujian Gred Purata Murid-murid GALUS Modul Latih
GKMP Peruntukan Bulanan / Sekolah / Gred Tubi Topikal
Ketua Panitia Panitia Peperiksaan PT3
Guru Mata
Pelajaran

3. Program SINAR PK Pentadbiran April / RM300/ Pencapaian Gred Purata Murid-murid Bengkel
GKMP September Peruntukan Peperiksaan Sekolah / Gred Tingkatan 3 dan 5 Bahasa
Ketua Panitia Panitia / PIBG Percubaan PT3 Melayu
Guru Mata
Pelajaran

4. Program CAKNA PK Pentadbiran Julai-Oktober RM200/ Pencapaian Gred Purata Murid-murid Modul Cerdik
GKMP Peruntukan Peperiksaan Sekolah / Gred Tingkatan 3 dan 5
Ketua Panitia Panitia / PIBG Percubaan PT3
Guru Mata
Pelajaran

5. Program PETAH BERKATA GKMP Februari- RM200/ Pencapaian ujian Gred PT1 / Gred Murid-murid Modul Bijak
Ketua Panitia Oktober Peruntukan bertutur dan PT3 Tingkatan 1 dan Berkata
Guru Mata Panitia / PIBG mendengar Tingkatan 2
Pelajaran
PELAN OPERASI PROGRAM MODUL SOS

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Modul SOS ( Saya Orang Susah)

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam PT3 /SPM

Tanggungjawab : PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh / Hari : Jun - Julai

Tempat : Bilik Darjah/ Makmal Komputer

Sasaran : Murid-murid harus lulus (HALUS)

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM100

Sumber : Peruntukan Panitia

Jawatankuasa : Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program : Program ini dijalankan dalam bentuk kelas tambahan terancang pada hari persekolahan
atau pada cuti sekolah.
PELAN OPERASI PROGRAM MY BUDDY

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program MY BUDDY

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam PT3 /SPM

Tanggungjawab : PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh / Hari : Mac - Oktober

Tempat : Bilik Darjah/ Makmal Komputer

Sasaran : Murid-murid GALUS Band 1 dan 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM100

Sumber : Peruntukan Panitia / PIBG

Jawatankuasa : Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program : Program ini dijalankan dengan memasangkan 2 orang murid lemah dengan seorang murid
cemerlang untuk dibimbing dalam mata pelajaran kritikal.
PELAN OPERASI PROGRAM SINAR

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program SINAR

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam PBS / PT3 /SPM

Tanggungjawab : PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh / Hari : April / September

Tempat : Makmal Komputer

Sasaran : Murid-murid tingkatan 3 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM300

Sumber : Peruntukan Panitia

Jawatankuasa : Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program : Program ini dijalankan dalam bentuk ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan
sekurang-kurangnya sekali setahun atau lebih mengikut keperluan.
PELAN OPERASI PROGRAM CAKNA

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program CAKNA

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam PBS / PT3 /SPM

Tanggungjawab : PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh / Hari : Julai-Oktober

Tempat : Surau SMAIDA

Sasaran : Murid-murid tingkatan 3 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM200

Sumber : Peruntukan Panitia / PIBG

Jawatankuasa : Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program : Program ini dijalankan pada awal pagi setiap hari Isnin dan sebelum PdP bermula.
PELAN OPERASI PROGRAM PETAH BERKATA

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Strategi : S1 Meningkatkan prestasi akademik

Nama Program / Projek : Program PETAH BERKATA

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam PBS / PT3 /SPM

Tanggungjawab : GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Tempoh / Hari : Februari-Oktober

Tempat : Bilik Darjah

Sasaran : Murid-murid tingkatan 1 dan 2.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM200

Sumber : Peruntukan Panitia / PIBG

Jawatankuasa : Panitia Bahasa Melayu

Ringkasan Program : Murid akan diajar tentang perucapan umum untuk meningkatan keberanian apabila
bercakap di khalayak ramai
LANGKAH PELAKSANAAN

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu GKMP Januari Kehadiran guru Guru Bahasa Melayu
- Perancangan Program Ketua Panitia dalam Mesyuarat
- Lantikan J/Kuasa Panitia
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan Bahan Ketua Panitia Februari / Jun Bahan disediakan Guru-guru yang
Guru Mata Pelajaran dilantik

3 Taklimat kepada murid-murid terlibat Ketua Panitia Februari / Jun Senarai nama Murid-murid yang
Guru Mata Pelajaran murid yang terlibat terlibat dalam
dipaparkan program berkenaan.

4 Pelaksanaan Program Jawatankuasa Februari -Oktober Kehadiran murid Murid-murid yang


dalam program terlibat dalam
program berkenaan.

5 Pemantauan Pengetua Sepanjang Instrumen Jawatankuasa


PK Pentadbiran pelaksanaan program pemantauan Pelaksanaan Program
Ketua Panitia

6 Pelaporan Ketua Panitia November Dokumentasi Jawatankuasa


S/u Panitia program Dokumentasi
AJK Dokumentasi disediakan dua
minggu selepas
program