Anda di halaman 1dari 4

SJK(T) TAN SRI DATO’ MANICKAVASAGAM

35900 TANJONG MALIM, PERAK.

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN

2017
_____________________________________________________
_
TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA

(PENULISAN)
1 JAM 15 MINIT

_____________________________________________________
_
NAMA : ____________________________________

TAHUN : ____________________________________

DisediakanOleh, DisemakOleh, DisahkanOleh,

__________________________ ____________________ ___________________


( En.Thiagarajan A/L Karuppaiah), ( En.Sures A/L Kuppusamy), ( Pn.Kuppayee Raman)
KetuaPanitia BM/Guru BM THN 5P. PenolongKananPentadbiran. Guru Besar.
Bahagian A

[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

[ 10 markah ]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan diri berdasarkan
gambar.
Bahagian B

[ Masa dicadangkan : 25 minit]

[ 15 markah ]

Gambar dibawah menunjukkan Program Mesra Perpaduan sempena Karnival


Keselamatan Kejiranan 2016. Tulis Ulasan tentang situasi tersebut dalam bentuk
perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Aktiviti-aktiviti :

1. Pertandingan melukis poster.


2. Larian amal
3. Sukaneka
Bahagian C
( Masa dicadangkan : 35 minit)
( 25 markah )

Bahagian ini mengandungi dua soalan.Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Sekolahkamutelahmengadakansambutan Hari

Sukan.Tuliscatatantentangsambutan Hari Sukantersebut.

Tuliscatatanituselengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Keluargakitasangatberharga,
Merekaitusayangsanaksaudara,
Hubungankeluargabertambaherat,
Keluargajauh saying menjadidekat.

Lirik lagu di atas menggambarkan ingatan seseorang terhadap kampung


halaman. Ceritakan pengalaman kamu semasa bercuti di halaman kampung.

Tulis karangan itu selengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT