Anda di halaman 1dari 1

Bidang / unit pembelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran Aktiviti P &P Sumber TMK

1. permainan Murid dapat:


(a) bola keranjang
i. Kemahiran asas Aras 1 ● Berupaya ● Guru menunjukkan ● Kelengkapan
● Melantun ● Menyatakan aspek- aspek menggetahui skill asas bola internet –
● Menghantar keselamatan yang perlu kemahiran- keranjang melqlui teacher tube &
● Menerima diambil kira dalam kemahiran asas bola video. youtube,
● Menggelecek permainan bola keranjang. keranjang. computer riba,
● Menghadang ● Melakukan kemahiran asas ● Dapat menjelaskan ● Menayangkan dan dipancarkan
● Menjaring permainan bola keranjang kemahiran asas video tentang melalui LCD
ii. Aspek aspek dengan betul dan selamat. dengan tepat. kesalahan yang projector.
keselamatan. Aras 2 ● Dapat sering dilakukan
● Mengenal pasti ● Mengenal pasti tindakan mengaplikasikan oleh pelajar. (slow ● Laman web yan
kemampuan, berbahaya dalam situasi kemahiran asas. motion) mengandungi
● tahap dan kecergasan permainan. ● Dapat maklumat
murid semasa Aras 3 mengaplikasikan ● Melayari internet tambahan
melakukan aktiviti. ● Menyatakan sekurang aspek- aspek untuk mencari tentang bola
● Kemudahan peralatan kurangnya 3 kesalahan keselamatan dalam maklumat spak terutama
● Persekitaran atau biasa yang dilakukan oleh bola keranjang. tambahan tentang kemahiran bola
tempat beraktiviti. rakan semasa latihan dan ● Dapat menyatakan bola keranjang. keranjang.
● Penyeliaan,arahan, permainan. jenis- jenis kemahiran
dan bimbingan. ● Menyatakan otot- otot asas. ● Murid- murid ● Slide Microsoft
● Latihan yang utama yang digunakan ● Menimbulkan rasa menjawab soalan power point yan
sistematik. dalam kemahiran tersebut. minat dan kesedaran melalui mengandungi
● Perlakuan murid. tentang persembahan bahan
menggunakan TMK Microsoft power multimedia
dalam P&P. point. tentang bola
keranjang.
Skema kerja