Anda di halaman 1dari 12

SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI

_________________________________________________________________________________

Jawapan : D
1. Dalam pengambilan sejarah pesakit , biasanya soalan tentang tindakbalas
terhadap ubat-ubatan pesakit ditanya dalam bahagian
A sejarah keluarga.
B sejarah pemakanan.
C sejarah penyakit kini.
D sejarah penyakit lalu.

Jawapan : B
2. Penemuan klinikal berikut menunjukkan pesakit mengalami hemiparesis
kanan.
A Cog-wheel rigidity pada tangan kanan
B Sensasi sakit pada bahagian kanan badan negatif.
C Skor 1/5 pemeriksaan motor pada kaki dan tangan kiri.
D Skor 2+ bagi ujian refleks tendon lutut (knee jerk) kanan.

Jawapan : B
3. Pemeriksaan ‘Range of Movement’ dalam kes ortopedik bertujuan
A memeriksa tone otot.
B memeriksa pergerakan sendi pesakit.
C menentukan jika berlakunya osteomilitis
D menentukan terdapat kepatahan pada tulang.

Jawapan : C
4. Rawatan konservatif bagi kes Prolapsed Intervetebra Disc di wad ortopedik
ialah
A reduksi dengan pemasangan skeletal traction.
B reduksi dengan skull traction menggunakan crutchfield tong.
C pemasangan spinal spica untuk immobilisasi bahagian spina.
D rehat sepenuhnya di atas katil dengan dipasangkan spinal board.

Jawapan : B

1
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

5. En A berumur 45 tahun mengalami kesakitan kronik dan kekakuan dalam


bahagian pinggang. Penemuan klinikal mendapati lekuk di tengah tulang
belakang dan membongkok ke depan. Ujian Schober - lumbar dalam keadaan
difleksi dan HLA-B gene positif. Ciri-ciri klinikal menunjukkan

A Spondylosis
B Ankylosing spondylosis
C Prolapsed Intervetebra disc
D Osteoporosis tulang servikal

Jawapan : C
6.
Ciri-ciri klinikal seperti
dalam gambarajah
diatas merujuk kepada

A TB Tulang
B Osteoporosis
C Ankylosing spondylosis
D Prolapsed Intervetebra disc

Jawapan : A
7. Faktor risiko osteoporosis primer adalah
A Histrectomy.
B Tiroidectomi.
C Pendedah kepada sinaran- X.
D Kehilangan hormon progestron.

Jawapan : D
8. Tumor tulang jenis Osteosarkoma adalah
2
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

A tumor bersifat benign.


B melibatkan bahagian sum sum tulang.
C penyebab utama penyakit riket pada kanak-kanak.
D melibatkan hujung tulang panjang seperti radius dan tibia.

Jawapan : C
9. Organisma penyebab osteomilitis ialah
A Salmonella typhi.
B Wuchereria bancrofti.
C Staphylococcus aureus.
D Mycobacterium tuberculosis.

awapan : B
10. Kenyataan berikut adalah yang paling tepat berkaitan dengan Osteomyelitis.
A Perlu dirawat dengan “internal fixator”.
B Demam dan Rigor berlaku setiap masa.
C Hanya perlu dirawat dengan pemberian antibiotik.
D Inflamasi sum-sum tulang akibat jangkitan mikroorganisma.

Jawapan : C
11. Rawatan segera dan intensif dimulakan untuk merawat osteomielitis didalam
wad dengan kaedah
A amputasi
B Pemasangan plating
C penyaliran abses dan terapi antibiotik
D terapi antibiotik setelah keputusan C&S diketahui
3
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

Jawapan : D
12. Kongenital talipes terjadi akibat dari
A penyakit osteomelitis
B penyakit osteoporosis
C kecacatan semasa dilahirkan
D tekanan yang tinggi dalam uterus
an

Jawapan : D
13. Pilih pasangan yang benar berkaitan dengan jenis kepatahan dan tekanan yang
dikenakan pada tulang tersebut
A Spiral - Angulation
B Transverse - Traction
C Avulsion - Rotational
D Oblique – axial loading

Jawapan : B
14. Jenis kepatahan avulsi merujuk kepada
A Tulang yang patah terpisah kepada dua bahagian
B Tulang tempat perlekatan tendon patah atau terpisah
C Segmen tulang kortikal terhenyak dibawah paras tulang sekelilingnya
D Tulang patah beserta kecederaan tisu berdekatan seperti salurdarah dan
saraf

Jawapan : B
15. Jika berlakunya sianosis dan tiada nadi bagi ektremiti yang mengalami
kepatahan, anda perlu
A Memasang splin pada ektremiti terlibat
B Segera menghantar mangsa ke hospital
C Melakukan balutan pada ekterimiti terlibat

4
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

D Memperbetulkan posisi ektremiti dengan tarikan sederhana

Jawapan : A
16. Pengurusan segera bagi kes kepatahan tulang fasial (Le Fort II) ialah

A lakukan intubasi orotracheal.


B pasang nasopharyngeal airway.
C beri O2 5l/min melalui nasal pronge.
D lakukan penyedutan dengan menggunakan flexible suction tube.

Jawapan : B
17. Mekanisma kecederaan jenis flexion yang berlaku pada tulang servikal boleh
menyebabkan kecederaan

A fraktur jenis “wedge” pada vetebral body.


B fraktur vetebral body dan disrupsi diska intevetebra.
C vetebral body pecah dan kompresi pada korda spina.
D satu atau lebih vetebra teralih dan diska intervetebra pecah.

Jawapan : A
18. Kecederaan tulang servikal manakah yang boleh menyebabkan gangguan
pernafasan
A fracture C3 – C4
B fracture C4 – C5
C fracture C5 – C6
D fracture C6 – C7

Jawap
Jawapan : B
19. Pesakit mempunyai kepatahan tulang C5 mungkin mengalami

A Priaprism.
B Paraplegia.
C Tetraplegia.

5
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

D Hemiplegia.

Jawapan : D
20. Manakah kenyataan yang berkaitan dengan fraktur saf humerus
A Sering berlaku kepada kanak-kanak
B Back slab digunakan untuk kepatahan ini
C Boleh menyebabkan renjatan hypovolumik
D boleh berlaku secara direct atau indirect voilence

Jawapan : A
21. Rawatan yang boleh diberikan ke atas pesakit kepatahan Saf Humerus seperti
A U Slab
B K-Wire
C Gallow Traction
D Below elbow POP

Jawapan : D
22. Kepatahan supracondylar tulang humerus boleh menyebabkan komplikasi
seperti
A kudis tekanan.
B avascular necrosis.
C volksman ischaemia.
D compartment syndrome.

Jawapan : D
23. Pilihan pasangan yang betul berkaitan dengan jenis pemasangan POP dan
kepatahan berkaitan dengan anggota atas.

A Colles’ # dipasang above elbow POP


B Supracondylar # dipasang U-slab POP

6
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

C Mid shaft humerus # dipasang above elbow POP


D Mid shaft radius ulna # dipasang above elbow POP

Jawapan : D
24. Kepatahan tulang femur boleh dirawat secara konservatif dengan
A K - wire
B Hip spica
C Intra Luminal Nailing
D Hamilton Russel traction

Jawapan : B
25. Pilih kenyataan yang benar berkaitan kepatahan Anggota Bawah.

A Compartment syndrome boleh berlaku pada kepatahan tulang femur.


B ‘Long leg cast POP’ merupakan kaedah rawatan untuk kepatahan saf
tulang femur.
C Rotasi eksternal dan abduction pada bahagian pinggul menunjukkan
kepatahan pada leher femur.
D Kepatahan pada leher femur berlaku akibat hentakan yang kuat pada
paha atau akibat penyakit patologikal.

Jawapan : D
26. Komplikasi akibat kepatahan bahagian leher tulang Femur ialah

A renjatan.
B jangkitan.
C kelumpuhan.
D nekrosis avaskular.

Jawapan : A
27. Rawatan pembedahan bagi fraktur shaf femur
A Interlocking nail
B Mith Peterson Nail
7
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

C Dynamic Hip Screw


D Austin Moore Prosthesis

Jawapan : C

28. Gambarajah diatas adalah kecederaan pelvik jenis Isolated Fracture. Fraktur
yang berlabel 1 ialah;
A Fracture acetabulum
B Fracture wing of ileum
C Fracture superior ischiopubic ramos
D Avulsion fracture anterior inferior spine

Jawapan : D
29. Rawatan pembedahan bagi kes kepatahan pelvik tidak stabil ialah

A Laparoskopik
B Pelvic binder
C Pedicle screw fixation
D Illiosacral screw fixation

Jawapan : D
30. Dislokasi hip selalu dirawat dengan

A POP.
B Strapping.
8
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

C Zimmer’s splint.
D Adduction pillow.

Jawapan : B
31. Rawatan dislokasi lutut secara reduksi tertutup (Close Manipulation Reduction)
menggunakan teknik
A Allis method
B Axial traction
C Kocher maneuver
D Stimson maneuver

Jawapan : B
32. Rawatan bagi kes dislokasi posterior sendi sternoklavikular ialah
A closed manual reduction.
B open reduction internal fixation.
C pemasangan kas Minerva Jacket.
D immobilasi secara pembalutan Figure of Eight.

Jawapan : A
33. Pilih kenyataan yang benar mengenai penggunaan traksi;
A Terdapat dua jenis tarikan iaitu traksi tetap dan traksi meluncur
B Traksi skeletal biasanya menggunakan alat ‘ intra medullary nail’
C Pemberat traksi untuk reduksi dipengaruhi oleh keadaan kepatahan
D Tarikan tindakbalas untuk ‘traction’ meluncur diperolehi dengan mengalaskan
bahagian pinggul pesakit dengan bag pasir.

Jawapan : B
34. Indikasi traksi kulit boleh dilakukan ke atas fraktur
A talus.

9
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

B femur.
C patella.
D scaphoid.
apan : A
35. En T mengalami fraktur mid shaft femur dan perlu dipasang traksi skeletal.
Berapa berat pemberat yang diperlukan jika berat badannya 70kg?

A 7 kg atau 15.4 lbs


B 8 kg atau 17.6 lbs
C 9 kg atau 19.8 lbs
D 10 kg atau 22.0 lbs
Jawapan : B

36. Berdasarkan imej x-ray lumbar vetebra, apakah jenis kepatahan yang berlaku?

A Wedge # 1st lumbar


B Wedge # 2nd lumbar
C Compression # 3rd lumbar
D Compression # 4th lumbar

Jawapan : B

10
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

37. Apakah jenis kepatahan yang berlaku berdasarkan gambar x-ray diatas?

A Smith’s #
B Colles’s #
C Galeazzi #
D Monteggia #

Jawapan : A
38. Dalam proses aplikasi POP adalah penting memastikan bahawa
A CMR telah dilakukan terlebih dahulu.
B Lapisan pertama POP mestilah ketat dan kemas.
C Lapisan pertama haruslah dibiarkan kering sebelum dilakukan lapisan
kedua.
D Tidak terdapat buih yang keluar dari POP yang direndam adalah POP
yang baik.

Jawapan : D
39. Jenis Plaster of Paris (POP) yang dilakukan pada kepatahan anggota bawah
ialah

A Smith’s POP.
B Bennet’s POP.
C Scaphoid POP.
D Full Length POP.

11
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011
SULIT KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PEPERIKSAAN T3SI
_________________________________________________________________________________

Jawapan : B

40. Berikut merupakan pendidikan kesihatan yang diberikan kepada pesakit


selepas dipasang kas POP kecuali;

A memastikan pop sentiasa kering.


B menggerakkan anggota yang dipasang POP.
C datang segera ke klinik atau hospital sekiranya POP pecah atau retak.
D meninggikan anggota bawah yang dipasang POP apabila duduk atau
baring.

12
SULIT MAOR 3112 (MCQ) MEI 2011