Anda di halaman 1dari 5

1.

Diberikan fungsi f(x) = 3 cos x


Tentukan nilai dari f ' ( π/2).

a. −3 sin ( π/2) = −3 (1) = −3


b. −4 cos ( π/2) = −3 (1) = −3
c. −5 sin ( π/2) = −3 (1) = −5
d. −7 cos ( π/2) = −3 (1) = −7
e. −1 sin ( π/2) = −7 (1) = −3

Jawaban : A

Pembahasan:
Perhatikan rumus turunan untuk fungsi trigonometri berikut ini:

f(x) = 3 cos x
f '(x) = 3 (−sin x)
f '(x) = −3 sin x

Untuk x = π/2 diperoleh nilai f '(x)


f '(π/2) = −3 sin ( π/2) = −3 (1) = −3

2. Tentukan turunan pertama dari y= sin 4x + cos 6x


a. y’= 5 cos 4x – 7sin 6x
b. y’= 6sin 6x – 4 cos 4cos
c. y’= 4 cos 4x – 6sin 6x
d. y’= 4 sin 4x – 6sin 6x
e. y’= 7 cos 4x – 6cos 6x

jawaban : C
pembahasan :

𝑑𝑦 𝑑(sin 4𝑥 + cos 6𝑥)


𝑦′ = =
𝑑𝑥 𝑑𝑥

y’ = 4cos 4x – 6 sin 6x

3. Tentukan turunan pertma dari y = 6 sin 2x – 4 cos x


a. y’= 12 cos 2x + 4 sin x
b. y’= 13 cos 2x = 5 sin x
c. y’= 20 cos 2x –(-9 sin x)
d. y’= 7 cos 2x –(-1 sin x)
e. y’= 14 cos 2x –(-3 sin x)

jawaban : A

Pembahasan :

𝑑𝑦 𝑑(6 sin 2𝑥 + −4 cos x)


𝑦′ = =
𝑑𝑥 𝑑𝑥

Y’ = 12 cos 2 x –(-4 sin x)


Y’ = 12 cos 2 x + 4 sin x

4. Jika y = 3x4 + sin 2x + cos 3x maka tentukan turunan pertamanya


a. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x
b. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x
c. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x
d. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x
e. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x

jawaban : B

pembahasan :

𝑑𝑦 𝑑(3𝑥 4 + sin 2𝑥 + cos 3𝑥


𝑦′ = =
𝑑𝑥 𝑑𝑥

y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x

5. Jika f(x) = sin x cos 3x, maka tentukan f’( π/6).


a. 5/2
b. 3/3
c. 2/5
d. -3/2
e. -4/2

Jawaban : D

Pembahasan :
Kita dapat gunakan kosep turunan perkalian fungsi, Misalkan:
U(x) = sin x maka u’(x) = cos x
V(x) = cos 3x maka v’(x) = -3 sin 3x

Maka turunan pertamnya adalah :


𝑑𝑦
𝑓 ′ (𝑥) = = 𝑢′ (𝑥). 𝑣(𝑥) + 𝑢(𝑥). 𝑣′(𝑥)
𝑑𝑥

F’ (x) = cosx (cos 3x) + sin x (- 3sin 3 x)

F’(x) = cos x . cos 3 x – 3 sin x . sin 3x

F’ (π/6)= cos (π/6) . cos 3(π/6) – 3 sin (π/2) . sin 3(π/6)

F’(π/6) = { 1/2 √3 (0)} – {3 (1/2)(1)}

F’ (π/6) = 0 – 3/2

F’ (π/6) = - 3/2

6. Diketahui f(x) = sin3 (3 – 2x)


Turunan pertama fungsi f adalah f ' maka f '(x) =....
A. 6 sin2 (3 – 2x) cos (3 – 2x)
B. 3 sin2 (3 – 2x) cos (3 – 2x)
C. –2 sin2 (3 – 2x) cos (3 – 2x)
D. –6 sin (3 – 2x) cos (6 – 4x)
E. – 3 sin (3 – 2x) sin (6 – 4x)

Jawaban : E

Pembahasan:

f(x) = sin3 (3 – 2x)

Turunkan sin3 nya,


Turunkan sin (3 – 2x) nya,
Turunkan (3 – 2x) nya,
Hasilnya dikalikan semua seperti ini:
f(x) = sin3 (3 – 2x)
f ' (x) = 3 sin 2 (3 − 2x) ⋅ cos (3 − 2x) ⋅ − 2
f ' (x) = −6 sin 2 (3 − 2x) ⋅ cos (3 − 2x)

Sampai sini sudah selesai, namun di pilihan belum terlihat, diotak-atik lagi pakai bentuk sin 2θ = 2 sin
θ cos θ
f ' (x) = −6 sin 2 (3 − 2x) ⋅ cos (3 − 2x)
f ' (x) = −3 ⋅ 2 sin (3 − 2x) ⋅ sin (3 – 2x) ⋅ cos (3 − 2x)
f ' (x) = −3 ⋅ 2 sin (3 − 2x) ⋅ cos (3 – 2x) ⋅ sin (3 − 2x)
|_____________________|

sin 2 (3 − 2x)

f ' (x) = −3 sin 2(3 – 2x) ⋅ sin (3 − 2x)


f ' (x) = −3 sin (6 – 4x) sin (3 − 2x)

atau:
f ' (x) = −3 sin (3 − 2x) sin (6 – 4x)

7. Diketahui fungsi f(x) = sin2 (2x + 3) dan turunan dari f adalah f ′. Maka f ′(x) = …
A. 4 sin (2x + 3) cos (2x + 3)
B. 2 sin (2x + 3) cos (2x + 3)
C. sin (2x + 3) cos (2x + 3)
D. –2 sin (2x + 3) cos (2x + 3)
E. –4 sin (2x + 3) cos (2x + 3)

Jawaban : A

Pembahasan :

Turunan berantai
f(x) = sin2 (2x + 3)

Turunkan sin2 nya,


Turunkan sin (2x + 3) nya,
Turunkan (2x + 3) nya.

f '(x) = 2 sin (2x + 3) ⋅ cos (2x + 3) ⋅ 2


f '(x) = 4 sin (2x + 3) ⋅ cos (2x + 3)

8. Tentukan y' dari y = 4 sin x + 5 cos x

a. y ' = 4 cos x − 5 sin x


b. y’ = 12x3 + 2 cos 2x – 3 sin 3x
c. y ' = 9 cos x − 5 sin x
d. y ' = 4 sin x − 5 cos x
e. y ' = 3cos x − 5 cos x
jawaban : A
pembahasan:
y = 4 sin x + 5 cos x
y' = 4 (cos x) + 5 (−sin x)
y ' = 4 cos x − 5 sin x

9. Tentukan turunan dari y = sin2 (2x −1)


a. y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)
b. y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)
c. y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)
d. y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)
e. y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)
jawaban :
pembahasan :
Turunan berantai:
y = sin2 (2x −1)
y' = 2 sin 2−1 (2x −1) ⋅ cos (2x −1) ⋅ 2
y' = 2 sin (2x −1) ⋅ cos (2x −1) ⋅ 2
y' = 4 sin (2x −1) cos (2x −1)