Anda di halaman 1dari 2

1.

2.
a) butanamida
a) 2-metilbutanamina
b) pentanamida
b) 2-metilbutanamida
c) pentanamina
c) 3-metilbutanamida

3.

4.

a) 3-pentenamida
a) ciclohexanamida
b) 3-pentenamina
b) fenilcarboxamida
c) 2-pentanamida
c) ciclohexanocarboxamida

5.

6.
a) metilpropanamida
b) N-metilpropanamida a) N,N-dietiletanamida
c) 1-metilpropanamida b) N-dietiletanamida
c) 1,1-dietiletanamida

8.

7.

a) N-fenilfenilamida
a) propanotricarboxamida
b) N-fenilbenzamida
b) 1,2,3-pentanotricarboxamida
c) N,N-difenilamida
c) 1,2,3-propanotricarboxamida

10.

9.
a) butanodiamida
a) ácido carbamoilbutanoico b) etanodiamida
b) ácido 3-carbamoilbutanoico c) propanodiamida
c) ácido 2-carbamoilbutanoico