Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT PANITIA BIOLOGI 2018

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

 Panitia mempunyai seorang dua orang  Murid-murid yang lemah


Dalaman guru Biologi penguasaaan konsep biologi sejak
 Terdapat murid-murid yang berpotensi di tingkatan empat
“straight A’s”  Murid-murid yang kurang motivasi
diri

Luaran

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

 PIBG sedia memberi kerjasama dengan aktiviti sekolah  Mendapatkan sokongan penuh dari  Mengenalpasti prestasi murid
 Guru cemerlang biologi SPM dari sekolah berdekatan pentadbir dan PIBG sekolah untuk aktiviti sebaik sahaja selepas peperiksaan
 Modul, bahan multimedia dan bahan PdP yang  Berhubung dengan guru-guru pemeriksa pertengahan tahun tingkatan
mencukupi kertas biologi dari sekolah berdekatan empat dan mengatur kelas
untuk mengendalikan seminar dan tambahan yang bersesuaian
bengkel teknik menjawab biologi mengikut kelompok prestasi
murid

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

 Masa mengajar 4 waktu seminggu tidak mencukupi  Mendapatkan khidmat kaunselor bagi  Mengenalpasti murid yang kurang
 Tahap kesedaran segelintir murid terhadap kepentingan mengendalikan motivasi untuk murid meminati biologi
pelajaran yang masih rendah yang kurang meminati biologi  Mendapatkan kerjasama dalam
 Persepsi murid yang menganggap susah untuk mengingat  Mengadakan satu slot khas kepada murid kalangan guru biologi dalam
dan menghafal fakta dalam biologi pada minggu kedua persekolahan mengendalikan PdPc
tingkatan empat untuk memperkenalkan
teknik menulis nota dalam bentuk peta
minda sebagai alternatif kepada
penulisan nota secara biasa